کنوانسیون ایمنی هسته ای

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی نویسنده: سازمان ملل

مقدمه

طر‌ف‌های متعاهد:

1. با آگاهی از اهمیتی که جامعه بین‌المللی برای حصول اطمینان از این‌که استفاده از انرژی هسته‌ای، ایمن، دارای ضابطه‌مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است؛

2. با تأکید مجدد بر لزوم ادامه توسعه سطح بالای ایمنی هسته‌ای در جهان؛

3. با تأکید مجدد بر این‌که مسئولیت ایمنی هسته‌ای بر عهده کشوری است که در مورد تأسیسات هسته‌ای دارای صلاحیت است؛

4. با تمایل به توسعه فرهنگ ایمنی هسته‌ای مؤثر؛

5. با آگاهی از این‌که وقوع حوادث در تأسیسات هسته‌ای دارای آثار بالقوه فرامرزی است؛‌

6. با در نظر گرفتن کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای مورخ 1979 (1358)،‌ کنوانسیون اعلام به‌موقع حوادث هسته‌ای مورخ 1986 (1365) و کنوانسیون کمک‌رسانی در صورت وقوع حادثه هسته‌ای یا فوریت پرتوشناسی (رادیولوژیکی) مورخ 1986 (1365)؛

7. با تأیید اهمیت همکاری بین‌المللی برای ارتقای ایمنی هسته‌ای از طریق ساز و کارهای موجود دو و چند جانبه و ایجاد این کنوانسیون تشویقی؛

8. با تصدیق این‌که این کنوانسیون متضمن تعهدی جهت اجرای اصول بنیادین ایمنی برای تأسیسات هسته‌ای به جای استانداردهای تفصیلی ایمنی است و این‌که رهنمودهای تدوین شده بین‌المللی برای ایمنی وجود دارد که هر چند وقت یکبار به‌هنگام شده و بنابراین می‌تواند راهنمایی لازم را در مورد روش‌های جدید نیل به بالاترین سطح از ایمنی فراهم آورد؛‌

9. با تأیید نیاز به شروع فوری تدوین کنوانسیون بین‌المللی در مورد مدیریت ایمن پسماند پرتوزا، به ‌محض آن‌که فرایند جاری به‌منظور تدوین اصول بنیادین ایمنی مدیریت پسماند به توافق وسیع بین‌المللی منجر شود؛

10. با تصدیق سودمندی فعالیت‌های فنی بیش‌تر در ارتباط با ایمنی بخش‌های دیگر چرخه سوخت هسته‌ای و این‌که این فعالیت می‌تواند به‌موقع تدوین اسناد بین‌المللی فعلی یا آتی را تسهیل کند؛

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/138

/ 0 نظر / 36 بازدید