# مقالات_حقوق

حقوق اساسی (دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

طبقه موضوع : مقالات حقوقی       مترجم : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار دا   متن   چکیده :   تأمین امنیت اجتماعی از وظایف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید