تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : محمد قربان پور  

چکیده

به‌دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک‌های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین‌المللی با مشکلات عدیـده‌ای روبـه‌رو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می‌دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب‌های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم‌تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه‌ها به‌کرات اعلام می‌دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن‌ها، موجد حقوق بین‌الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت‌ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین‌المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به‌نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/132

/ 0 نظر / 3 بازدید