متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

ایسنا منتشر کرد:

متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

 
 
210-70.jpg

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از ابتدای دوره نهم اصلاح قانون انتخابات  ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده، اصلاحاتی که با مصوبات اخیر  این کمیسیون مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی را در مجامع سیاسی و رسانه‌ای در  پی داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن کامل « طرح اصلاح  موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری » که تنها بخشی از آن به تصویب  کمیسیون شوراها رسیده به شرح زیر است:

مقدمه:

قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 5.4.1364 به تصویب رسید و موادی از  آن در تاریخ 17.1.1372 و تاریخ 28.2.1372 اصلاح گردید. حدود دو دهه در این  قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده  خلال این سالهای متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها،  تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضرور می داند و از طرفی با  نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و  دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تاخیر در آن عملا چهار سال دیگر  اصلاح قانون را به تاخیر می‌اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانونی را  صورت طرح پیشنهاد می‌نماید:

ماده 1: در ماده (19) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

ماده2: تبصره ذیل به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می گردد.

تبصره 2- هیات‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام  از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند.  موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 3: ماده 22 به این نحوه اصلاح می گردد:

هنگامی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و  روستا برگزار می گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات  شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد  لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر  دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ماده 4: ماده 31: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می باشد و  زیر نظر هیات جرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

1-وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

2-دادستان کل کشور

3-وزیر اطلاعات

4-هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 این ماده:

تبصره 1 : وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیتهای  مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور  به هیات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیات مرکزی نظارت  حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیات اجرایی مرکزی را تشکیل  می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و  چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

تبصره 2 : هیچ یک از اعضاء هیات مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

تبصره 3 : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با  پیشنهاد وزیر کشور و تائیدیه هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد.

تبصره 4 : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و  اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات  توسط شورای نگهبان گردد.

تبصره 5: جلسه هیات اجرائی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی بوده و مصوبات با رای 7 نفر از اعضاء قابلیت اجراء خواهد داشت.

تبصره 6 : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیات بوسیله وزیر  کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید  نهائی گردد.

تبصره 7: هیات اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.

تبصره 8 : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرائی مرکزی انتخابات  مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به  شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

ماده 5 : در بند 11 ماده 33 بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

ماده 6 : بند 5 ماده 33 حذف و عبارت «سند یا »‌بعد از کلمه « انتخابات با» در بند 7 اضافه شود.

ماده 7 : ‌ماده (34) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 34- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود درهر استان را  به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره 1 : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه  رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می گردد.

تبصره 2 : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن  هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرائی اقدامات لازم را در  محدوده مقررات معمول می دارد.

ماده 8 : ماده 35 قانون به این نحو اصلاح می گردد:

ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1-ایرانی الاصل

2-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

3-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

4-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

5-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6-از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

7-مدیر و مدبر

8-حداکثر سن 75 سال و حداقل 45 سال

9-عدم محکومیت کیفری موثر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی

10- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره 1 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن  ارائه تائید حداقل 25 نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید  شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره 2 : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات  موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل  به مدت 4 سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا  کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت،  معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و  تشکلهای قانونی سراسری داشته اند، الزامی است.

تبصره 3 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع  بند ارائه گواهی حداقل 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس  جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا  ترکیبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط  حداقل یکصد نفر (100) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات  موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر اینصورت  مدیر و مدبر بون کاندیدا باید توسط حداقل 200 نفر از کسانی که سابق وزارت  یا معاون آنها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

تبصره 4 : شرایط کاندیداها در این ماده می بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

ماده 9 : ماده 38 به این نحو تغییر می کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «‌رئیس دادگستری» اضافه می گردد و به جای  واژه « نماینده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمایندگان آنها» قرار می  گیرد.

در تبصره 2 بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری» اضافه می گردد.

ماده 10: ماده 39 به این نحو تغییر می کند:

«فرماندار پس از اخذ تاییدیه رئیس دادگستری 30 نفر از متعهدان را با تائید هیات نظارت»

ماده 11 : ماده 40 به این نحو تغییر می کند:‌

در تبصره 1 بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس  دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان  آنها» گذاشته می شود.

ماده 12: ماده 42 به این نحوه تغییر می کند:

در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت زیر اضافه می شود:

«با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیات نظارت»

/ 0 نظر / 4 بازدید