بیوتکنولوژی و حقوق

قوانین
فاوانیوز:به نقل از سایت حقوق ایران -حقوق علم واکنشها است البته هیچ واکنشی نیست که خود به نوعی کنش نباشد، و حقوق با آگاهی از این واقعیت ، در جستجوی واکنشهای بسیاری است.
با حوزه های فراوانی که زندگی بشر به آن دست می‌آزد هیچ تردیدی نیست که هرجا اهداف علم حقوق اقتضا کند ، حوزه حقوق هم محسوب میشود. در مورد اینکه میدان فعالیتهای حقوق کجا است ، نظرات بسیاری ارائه شد ، که برای نمونه می‌توان به تئوری خطر ـ هرجا که بشر احساس کند به نوعی در خطر است باید عاقلانه پا در آن عرصه بگذارد و مهمترین جایی که بشر احساس خطر می‌کند جایی است که خود قدم پیش گذاشته و اینجاست که باید علم حقوق چاره اندیشی کند ـ یا تئوری نیاز ـ انسان نیاز لایتناهی است و البته مناب محدود است ، منابع محدود و نیازهای نامحدود، انسانها را در روابط مختلفشان به چالش برمی‌انگیزد و این هنگامه ظهور علم حقوق است ـ اشاره کرد.
بیوتکنولوژی ، تکنولوژی جدید دهه‌های اخیر ، با بیمها و امیدهای بسیار ، آمده است تا حقوق را به واکنش برانگیزد، و اگر حقوق به لحاظ وظایفی که دارد در این حوزه وارد نشود به اهداف و آرمانهای خود پشت کرده است، شاید به این دلیل که بیوتکنولوژی ساحتهای بسیاری از زندگی انسان ، پزشکی ، دارویی ، غذایی ، محیط زیست و ... را مورد توجه قرار داده است که بی‌شک خالی از فعالیتهای مخاطره آمیز نیست.

ادامه مطلب....

/ 0 نظر / 12 بازدید