انتقال تجربیات رتبه های برتر کارشناسی حقوق

http://game-hagh.blogfa.com/post-155.aspx

http://game-hagh.blogfa.com/comments/?blogid=game-hagh&postid=151&timezone=12600

هرروز سه صفحه از فقه میخوندم از کتاب ایتی و دادمرزی و مدنی هم از کتاب اشخاص و
اموال صفایی شروع کردم هرروز 25ص.البته اولش بود کم میخوندم بعدهازیاد شد.بعد کم کم
دیدم فقه رو دارم تموم میکنم و زمانی که میرسید مثلا بحث اجاره تموم میشد میرفتم
مرورشو یکبار از کتاب شهید اول ترجمه شیروانی دوجلدی اون مبحث رو مرور میکردم و بعد
هم برای مرور آخر کتاب مهدی صیادی بعد برای تست هم کتاب لطفی خیلی هم خوب جواب
داد.برای مدنی شروع که میکردم اشخاص مثلا تموم شد من بعد از خوندن دوباره ماده های
مربوط از نظم و حاشیه هاش و خلاصه برداری و مرور بعد تست میزدم که خداروشکر جواب
داد.تست فقط شهبازی.برای مدنی 1و2 اشخاص و اموال+نظم برای مدنی3 : قواعد عمومی
قراردادهای صفایی+اعمال حقوقی کاتوزیان+مدنی3شهیدی+نظم.برای مدنی4 مسئولیت مدنی
صفایی برای مدنی5:مختصر حقوق خانواده برای مدنی6:عقود معین کاتوزیان+نظم برای
مدنی7:عقود معین2 دکتر ره پیک+نظم برای مدنی8 : کتاب کاتوزیان و ارث هم به نظرم
شهیدی نیازی نیست.برای تجارت نظم فرحناکیان+کتاب حقوق تجارت 3 اسکینی(حتما بخونینش)
و ساده ساز تجارت + کمک حافظه(نخونین اصلا نرین سرجلسه) و برای آیین دادرسی مدنی ج1
بنیادین ج 2 حتما حتما پیشرفته و ج3 بنیادین شمس رو خوندم+قانون+تست ابهری انتشارات
مجد و متون حقوقی معجزه میکنه این کتاب:کتاب آبی متون حقوقی انتشارات کانون........................

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرمان برتر

با سلام دوست عزیز ازفروشگاه آرمان برتردیدن فرمایید با استفاده از خرید اینترنتی در وقت خود صرفه جویی نمایید!!! بهترین ها را از ما بخواهید منتظر حضور شما درآرمان برتروخرید شما هستیم!!! http://hakhamanesh.shoperzfa.com باتشکر از خرید شما