تاثیر دو گانه اینترنت و کمک به جهانی شدن و ظهور بحث حاکمیت اینترنت

فاوانیوز: به نقل از تکلمه - گسترش ارتباطات بر موضوع جهانی شدن در همه عرصه ها تاثیر گذارده است که میزان تاثیر آن در زندگی آینده بشر تنها با گذر زمان قابل تعیین است. موضوع جهانی شدن که در ابتدا در حوزه اقتصاد مطرح شد، الان در حوزه سیاست و فرهنگ نیز مطرح شده است، که نقش اساسی در این میان بر دوش ارتباطات به ویژه از طریق قابلیت های مختلف فضای مجازی است. اگر تا دیروز کشورها به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی خود بودند تا بتوانند از تاثیر ساختارهای ناخوشایند و مدل های ارائه شده بر مبنای تفکرات غیرخودی، مانند اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری در جوامع اسلامی، دوری گزینند و به جهانی شدن در حوزه اقتصاد با این اسلوب تن ندهند، امروز با گسترش ارتباطات، بویژه از طریق اینترنت، باید در عرصه های دیگری نیز به مبارزه برخیزند...

ادامه مطلب....

/ 0 نظر / 2 بازدید