معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرا دیوان داوری ایران - آمریکا

احمد حجازی مقدمه ۱ . بی تردید (ضابطه پرداخت غرامت) در مورد مصادره اموال بیگانگان یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آرا دیوان داوری ایران _ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان (دیوان) نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال , (غرامت کامل) پرداخت شود یا بر عکسپرداخت (غرامت جزئی) کافی است. ۲ . در این مقاله از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم ...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 36 بازدید