راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

توسط پال. ای. سالمونحفاظت قوی از حقوق دارایی های معنوی در سراسر جهان برای رشد آتی اقتصادی و پیشرفت کلیه کشورها، حیاتی می باشد. اینها قوانین مشترک و معاهده های حقوق مالکیت معنوی بین المللی را ایجاد می کنند که به نوبه خود در دستیابی به محافظت قطعی و پایدار دارایی های معنوی که توسعه اقتصاد جهانی و رشد فن آوری های جدید را باعث می شوند، ضروری است.  هرچند که جامعه جهانی تا تشکیل میز گرد اروگوئه سال ۱۹۹۴ معاهده کلی تعرفه ها و بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) و شامل ساختن جنبه های تجاری حقوق دارای...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 9 بازدید