سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در  حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی،  مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی،  تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد  بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد  سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل  سازمان تجارت جهانی بود[2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی  ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت  کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح  جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به  دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت،  تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی  تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می  ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند  موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون  سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی  پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر  1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن  گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات  سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین  کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که  بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب  «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد  کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق  همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت  این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و  مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه  های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون  قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه  wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة  قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت،  مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها  عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان  تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.
به دلیل  همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور  جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت  جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این  سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان  تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی،  تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه  از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از  منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری  داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد  تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]
متناسب  با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و  توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای  مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن  امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری  و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده  دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در  سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین  المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
اصول  سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می  باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:
1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر  طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت  به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است.  تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی  بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون  سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از  طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه  های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی  که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های  ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال  توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی  کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1]
1-  کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5-  رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.
1-کنفرانس  وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن  سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار  می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای  انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل  سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهدة کنفرانس است.
2 - شورای عمومی:  از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای  کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفة دیگر این شورا، هدایت کلی  و‌نظارت بر نحوة فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های  مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و  «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در  این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و  همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب  مقررات مالی وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از  اعضا را نیز تعیین می کند.
3- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل  اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل  می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را  تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای  احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب  موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد  بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این  رکن اتخاذ می‌شود.
4- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار‌دارد ـ  و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او  طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله  می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها  بر طبق مصوبة کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجة سالانه و  تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیتة‌ بودجه، مالی و تشکیلاتی است.
5-  رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط  مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و  مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور،  بررسی خـط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همة اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام  چند جانبة تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه  های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی  تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسیس  سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر  عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.
6-  شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل  شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.
7-  کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد،  مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است  از:
الف ـ کمیتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : کمیتة محدودیتهای تراز پرداختها[8] ؛ ج ـ کمیتة‌بودجه،

مالی و تشکیلاتی .

ایـــن کمیتـ‌ـه ها وظایف خـــود را طبـــق
موافقتنامه  های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و  عضویت در آنها بر کلیة دول عضو مفتوح خواهد بود. [9]

عضویت در سازمان تجارت جهانی

مطابق  مفاد موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات 1947 و نیز  جوامع اروپایی که موافقتنامة حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می  پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات  خاص به موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای  اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در  ادارة روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبة خود استقلال  کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق  قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت.  همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ،  صورت می گیرد.[10]

مراحل عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی

فرآیند  الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر  مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت  در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به  اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسة شورا، و به  مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از  داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی،  گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.
همزمان  با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط  عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و  مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینة گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر  اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحلة اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است  که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی  مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود.  این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحلة Fact Finding موسوم است و به  مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و  در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و  پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.
نتیجة تلاشهای گروههای کاری منجر به تهیة مجموعه اسنادی خواهد شد که شامل گزارش گروه کــــاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات
دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانة سازمان تهیه می شود.
مرحلة  آخر، مجموعه‌ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رأی گیری  در جلسة شورا باید انجام گیرد و عضویت کشـور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا  می باشد . یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به  مرحلة‌اجرا در می آید.[11]

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

الف ـ منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی[12]
1-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.
2- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکدة جهانی.
3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.
4-  امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت  جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.
5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.
6-  توسعة صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود  دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و ... ـ حفظ  موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری  از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر  گرفته شده است.
7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.
8- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعة صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حیطة عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.
11-  اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینة  فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.
ب – مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.
2 –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل
افزایش  واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفادة مؤثر از کنترل  واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار  تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.
3- امکان ورشکستگی  بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛  از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجة کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که  دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و  پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت. [13]

نتیجه:

ایران  برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با  موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جملة این تدابیر و شرایط  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: [14]
1-بستر سازی قانونی از طریق  بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی،  بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و ... و تطبیق آنها با قوانین و مقررات  سازمان تجارت جهانی.
2- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در  مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمدة اقتصادی و افزایش قدرت رقابت  محصولات صادراتی کشور.
3- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق  مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و  متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی ـ حقوقی نسبت به مفاد  موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی توسط این گروه وجود داشته باشد تا در  مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت  مؤثر اقدام شود.
4-توانایی بنگاهها در عرضة محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
5- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.
6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.
7- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینة لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .
9- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.
10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح
می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای .
11-  برخورداری از کارشناسانی که بخوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع  باشند، بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیریهای مختلف در سازمان تجارت  جهانی را بر بخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.
12- برخورداری از نظام آماری دقیق و روزآمد
به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.

منابع

امید بخش ، اسفندیار ، پیوستن به سازمان تجارت جهانی .روزنامه اطلاعات. شماره 21966،
3/5/1379.
دژپسند، فرهـــاد. عبـدیان مسعود. منابع و مضار و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مجله
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجـه شماره 13 و 14 اردیبهشت و خرداد 1376
راهنمای سازمان ملل متحد (2) . مصفا، نسرین و شایگان فریده صادقی حقیقی ، دیدخــت.
مدرسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه . 1374
گاهنامه ا قتصاد ایران‌، خطیبی ، مهدی. مقاله‌تأسیس وتو. شماره 1378. ص 4
3-  وجود سازمانی واحد که در برقراری ارتباط با سازمان تجارت جهانی ،  وزارتخانه ها و بخش خصوصی کشور تام الاختیار باشد و در عین حال قابلیت  اتخاذ تصمیماتی هماهنگ با سیاستهای کلان و سیاستهای تجاری کشور را دارا  باشد.
- مصفا، نسرین و شایگان، فریده و صادقی حقیقی ، دیدخت . راهنمای  سازمان ملــل متحــد (2) ، مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374 ، ص  92.
1- مذاکرات عمومی و ادواری میان اعضای سازمان «دور» نام‌دارد.
2 - wto = world trade organization
3  - گاتtt= General Agreement on Tariff and Trde) موافقتنامه ای است که پیش  از سازمان تجارت جهانی میان برخی کشورها به امضا رسیده بود.
1- خطیبی ، مهدی ، مقالة تأسیس وتو ماهنامة اقتصاد ایران، شمارة 12، 1378، ص 4
[5] - www. Wto. Comشبکة اینترنت
3- وزارت بازرگانی، حوزة معاونت بازرگانی خارجی. خلاصة سندنهایی مذاکرات دوراروگوئه. دسامبر 1993 (فروردین 1373).
[7] - Committee on trade nd Development
[8]- Committee on Balance of paymeng Restrictions
1-  مصفا، نسرین و شایگان ، فریده. صادقی حقیقی، دیدخت. راهنمای سازمان ملل  متحد (2) . مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، صفحه 96.
2- وزارت بازرگانی ، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سندنهایی دوراروگوئه. آذر 1373.
1- صنایعی ، علی . آذربایجانی، کریم . پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (wto) و پیش بینی تأثیرات آن بر صنایع، آتروپات، 1378
2- امیدبخش، اسفندیار. پیوستن به سازمان تجارت جهانی. روزنامة اطلاعات . شمارة 21966، 3/5/1379، ص 6
1- امیدبخش، اسفندیار. پیوستن به سازمان تجارت جهانی. روزنامه اطلاعات بشمارة 21966 ، 4/5/1379. ص 5
2-  دژپسند، فرهاد. عبدیان، مسعود. منابع و مضار پیوستن به سازمان تجارت  جهانی، مجلة برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14.  اردیبهشت و خرداد 1376

 

/ 0 نظر / 21 بازدید