طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟

طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟          

طرح صنعتی چیست؟
طرح صنعتی به جنبة تزئینی و زیبایی هر شی ء گفته می‌شود این طرح ممکن است شامل نقش‌های سه‌بعدی، مثل شکل یا سطح یک شی ء یا نقش‌های دو بعدی مثل طرح‌ها، خطوط و رنگ‌ها باشد.
طرح‌های صنعتی در گسترة وسیعی از کالاهای صنعتی و دستی به کار گرفته می‌شوند. از ابزار فنی و طبی گرفته تا ساعت مچی، جواهرات و اشیاء نفیس دیگر از لوازم منزل و دستگاههای برقی گرفته تا وسایل نقلیه و بناهای معماری از طرح‌های نساجی گرفته تا اسباب سرگرمی و تفریح. جهت حفظ شدن تحت نظر قوانین ملی، یک طرح صنعتی باید جدید، بکر و غیرکاربردی باشد. این بدین معنی است که یک طرح صنعتی عمدتاً ماهیت زیبایی دارد و هر گونه بخش فنی شی‌ء‌ای که طرح روی آن کار شده باشد محافظت نمی‌شود.
چرا طرح‌های صنعتی باید محافظت شوند؟
این طرحهای صنعتی هستند که موجب جذاب بودن و خوشایند بودن یک شی‌ء می‌شوند. بنابراین به ارزش بازرگانی کالا می‌افزایند و فروش آن را بیشتر می‌کنند. وقتی یک طرح صنعتی حمایت می‌شود، صاحب آن ـ شخص یا نهادی که طرح را به ثبت رسانده ـ در برابر تقلید یا کپی برداری بدون اجازه از آن اثر توسط اشخاص دیگر، بیمه می‌شود. و این به بازگشت منصفانه در سرمایه‌گذاری اطمینان می‌بخشد. یک نظام حمایت‌کنندة مؤثر ضمن تشویق ابتکار و ترویج دادن کالاهای زیبا و جذاب با توسعه دادن رقابت سالم و تمرین تجارت صادقانه، به مصرف‌کنندگان و عموم سود می‌رساند. حمایت طرحهای صنعتی با تشویق ابتکار در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین هنرهای سنتی و صنایع دستی،‌ به رشد و توسعة اقتصاد و نیز به گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی و صادرات کالاهای ملی کمک می‌کند. رشد و حمایت از طرح‌های صنعتی می‌تواند نسبتاً ساده و ارزان باشد. آنها علاوه بر هنرمندان و صنعت‌گران مستقل در دسترس سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، می‌باشند.
طرح‌های صنعتی چگونه حمایت می‌شوند؟
در اکثر کشورها،‌ یک طرح صنعتی جهت حمایت شدن تحت قانون طرح‌های صنعتی باید به ثبت برسد. طبق یک قانون کلی، طرح باید \"جدید\" و \"بکر\" باشد تا ثبت شود. کشورهای مختلف،‌ علاوه بر داشتن تفاوت در فرایند ثبت،‌ مفاهیم متفاوتی از چنین اصطلاحاتی دارند. عموماً \"جدید\" یعنی اینکه طرح مساوی یا مشابهی تاکنون وجود نداشته است. به محض اینکه یک طرح ثبت شد، گواهی ثبت صادر می‌شود. در ادامة محافظت به مدت 5 سال صورت می‌گیرد که امکان تمدید آن در اکثر موارد تا دوره‌های 15 ساله است.
بسته به قانون ملی بخصوص و نوع طرح، یک طرح صنعتی همچنین می‌تواند تحت قانون کپی رایت به عنوان یک کار هنری کاربردی محافظت شود.
در بعضی کشورها، طرح صنعتی و حمایت کپی رایت امکان وجود هم زمان دارند. در سایر کشورها، به صورت دوجانبه،‌ انحصاری هستند به محض اینکه صاحب اثر، یک نوع محافظت را انتخاب کرد نمی‌تواند از نوع دیگر استفاده کند با اینکه شرایط حمایت و حقوق و اصلاحات می‌توانند متفاوت باشند، در شرایط خاصی طرح صنعتی می‌تواند مورد حمایت قانون رقابت ناسالم نیز قرار گیرد.
دامنة حفاظت طرح صنعتی چقدر است؟
به طور کلی، حمایت از طرح صنعتی محدود به همان کشور اعطاکنندة محافظت است. تحت توافق‌نامة هاگ (؟) مربوط به ذخیرة بین‌المللی طرحهای صنعتی که یک قرارداد تحت ریاست WIPO است،‌ فرایند ثبت بین‌المللی ارائه می‌شود. درخواست کننده می‌تواند سپردة بین‌المللی را به WIPO یا به دفتر ملی کشور عضو اتحادیه بدهد. آنگاه آن طرح در هر چند کشور عضو اتحادیه که خود متقاضی بخواهد،‌ مورد حمایات قرار می‌گیرد.
نشانة جغرافیایی چیست؟
نشانة جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانة جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا، کیفیت محصولات کشاورزی اصولاً از محل تولید آنها نشأت می‌گیرد و تحت‌تأثیر عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا و خاک است. اینکه علامتی به عنوان نشانة جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. نشانه‌های جغرافیایی ممکن است برای بسیاری از فرآورده‌های کشاورزی به کار روند، مانند \"توسکانی\" برای روغن زیتون تهیه شده در ناحیة خاصی از ایتالیا یا \"راک فورت\" برای پنیر تهیه شده در این ناحیه از فرانسه.
استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی نیست. آنها ممکن است روی کیفیت خاصی از کالا که به سبب عوامل انسانی موجود در منشـأ آن کالاها یافت می‌شوند تأکید داشته باشند؛ مثل سنت‌ها و توانایی‌های خاص در تولید محل منشأ می‌تواند یک روستا، شهر یک منطقه یا یک کشور باشد. برای کشور می‌توان سویس را مثال زد که در بسیاری کشورها،‌ نشانة جغرافیایی آن روی محصولات تهیه شده در سویس، مثل ساعت مچی، مشاهده می‌شود.
نام منشأ چیست؟
نام منشأ نوع خاصی از نشانة جغرافیایی است و بر محصولاتی استفاده می‌شود که به سبب محیط جغرافیایی محل تولید آنها، ‌کیفیت ویژه‌ای دارند. ایدة کلی نشانة جغرافیایی نام منشأ را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال از نام‌هایی که مورد حمایت ایالات عضو عهدنامة یسبون مبنی بر حمایت نام منشأ و ثبت بین‌المللی آنها هستند، می‌توان \"بردوز\" نام شرابی تولید شده در همین ناحیه از فرانسه،‌\"هابانا\" نام تنباکوی به عمل آمده در هاوانای کوبا و \"تکیلا\" نام مشروباتی تولید شده در نواحی خاص از مکزیک را نام برد.
چرا نشانه های جغرافیایی نیاز به محافظت دارند؟ 
نشانه‌های جغرافیایی به منظور مشخص شدن منشأ و کیفیت کالاها درک می‌شوند. بسیاری از آنها، شهرت بدست آمدة ارزشمندی دارند که اگر به حد کافی و به شایستگی حمایت نشود، ممکن است توسط مجریان متقلب تبلیغاتی بد جلوه داده شوند. استفاده نادرست از نشانه‌های جغرافیایی توسط گروههای غیرمجاز، برای مثال چای \"دارجلینگ\" که حقیقتاً در مزارع چای دارچینگ به عمل نیامده بود، برای مصرف کنندگان زیان‌آور و برای تولید‌کنندگان قانونی محسوب می‌شود. مصرف کنندگان فریب می‌خورند و بر این باورند که کالای اصل دارای کیفیت و ویژگی‌های خاص آن را می‌خرند، در حالی که تنها یک تقلید بی‌ارزش را بدست می‌آورند. تولیدکنندگان ضرر می‌خورند چون تجارت با ارزش از آنها گرفته می‌شود و شهرت ایجاد شده محصولاتشان خدشه‌دار می‌شود.
فرق بین نشانة جغرافیایی و علامت تجاری چیست؟
علامت تجاری آرمی است که توسط مؤسسات تفکیک کردن کالاها و خدمات خود از سایرین استفاده می‌شود و به صاحب خود این حق را می‌دهد که مانع استفادة دیگران از علامت شود. نشانه جغرافیایی به مشتریان می‌گوید که این کالا در جای معینی تولید شده و ویژگی‌های خاص دارد که مربوط به همان جان می‌باشند و ممکن است توسط تمام تولیدکنندگانی که محصولات خود را در محل برگزیده نشانة جغرافیایی تولید می‌کنند یا آنهایی که محصولاتشان ویژگی‌های مشخصی دارند استفاده شود.
نشانه جغرافیایی چگونه محافظت می‌شود؟
نشانه‌های جغرافیایی مطابق با قوانین کشور و تحت گسترة وسیعی از عقاید مثل قوانین ضد رقابت ناسالم،‌ قوانین حمایت از مشتری،‌ قوانین حمایت از علائم گواهی‌نامه و یا قوانین ویژه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و نام منشأ، حمایت می‌شوند. در واقع، گروههای غیرمجاز نمی‌توانند از نشانه های جغرافیایی استفاده کنند؛ درصورتی که این استفاده موجب گمراهی عموم از اصلیت حقیقی محصول شود. گسترة تأییدات قابل اجرا از بازداشت‌های دادگاهی که از استفادة غیرمجاز پیشگیری می‌کنند، تا پرداخت جریمه و خسارت و یا در موارد حساس‌تر،‌ زندانی شدن است.

چگونه نشانه‌های جغرافیایی در سطح بین المللی حمایت می‌شوند؟
تعدادی عهدنامة تحت ریاست WIPO حفاظت نشانه‌های جغرافیایی را فراهم می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از : کنوانسیون پاریس مبنی بر حمایت از صنعت (1883) و توافق‌نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشأ و ثبت بین‌المللی آنها.
نشانة جغرافیایی عمومی چیست؟
اگر نام مکانی به جای نشانة محل منشأ کالا به عنوان اسم نوع خاصی از آن کالا استفاده شود، آن واژه دیگر عنوان نشانة جغرافیایی نمی‌گیرد. برای مثال \"خردل دیجون\" نوعی خردل است که خیلی سال پیش از شهر فرانسوی دیجون نشأت گرفت. با این حال،‌ به مرور زمان، این نام مشخص کنندة نوع خاصی خردل شد که در خیلی جاها تولید می‌شود. بنابراین، \"خردل دیجون\" اکنون یک نشانة عمومی است و بیشتر از آنکه به محل خاصی اشاره داشته باشد به نوعی محصول اشاره دارد.
نقش WIPO در حفاظت نشانه‌های جغرافیایی چیست؟
WIPO مجری تعدادی توافق‌نامة بین‌المللی است که به صورت جزئی یا کلی در ارتباط با حمایت از نشانه‌های جغرافیایی هستند؛ به خصوص، کنوانسیون پاریس مبنی بر حمایت از صنعت، و توافق‌نامة لیسبون به منظور حمایت از نام منشأ و ثبت بین‌المللی گذشته از این، ایالات عضو WIPO و سایر گروههای علاقه‌مند، در جلسات WIPO به دنبال راههای جدید برای تجهیز حمایت بین‌المللی نشانه‌های جغرافیایی هستند.

http://www.techmart.ir/fa/?c=content&id=286

/ 0 نظر / 5 بازدید