ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان

دکتر جعفر نیاکی اشاره دیوان داوری دعاوی ایران. ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنبال امضای بیانیه های الجزایر (۹/۱۰/۱۳۵۹) آن را تأسیس کرده اند. از جمله موار صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران (بند ۱ ماده ۲ بیانیه حل و فصل دعاوی). گرچه صلاحیت موضوعی دیوان در خصوص دعاوی اتباع هریک از دو دولت علین دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 41 بازدید