طلاق

طلاق
 
مقدمه
بدونشک، قرارداد زوجیت از
جمله
قراردادهائىاست که باید قابل جدائى باشد، چرا که گاه عللى پیش مى­آید که
زندگى
مشترکزن
و مرد را با
هم غیر ممکن، یا طاقت
فرسا
ومملو از
مفاسد مى­کند، و اگر اصرار داشته باشیم که این قرارداد تا ابد بماند،
سرچشمهمشکلات زیادى
مى­گردد، لذا اسلام با اصل طلاق موافقت کرده است، و هم اکنون
نتیجهممنوع بودن کامل طلاق
را در جوامع مسیحى، ملاحظه مى­کنیم که چگونه زنان و
مردانزیادى هستند که به
حکم قانون تحریف یافته مذهب مسیح (علیه السلام ) طلاق را
ممنوعمى­شمرند و قانوناً
همسر یکدیگرند، ولى در عمل جدا از یکدیگر زندگى کرده، و
حتىهر کدام براى خود همسرى
غیر رسمى انتخاب کرده­اند! بنابراین
اصل مساله
طلاق
یکضرورت
است، اما ضرورتى که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد، و تا آنجا که راهى
براىادامه زوجیت است کسى
سراغ آن نرود. به
همین دلیل در روایات اسلامى،
شدیدا
ازطلاق
مذمت گردیده، و به عنوان مغبوضترین حلالها، از آن یاد شده است
.
 
معانی لغوی و اصطلاحی
طلاق
طلاق
در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را
طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد
نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن
هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم
می­گفتند.
 
مواد قانونی خاص
طلاق
مطابق
ماده 1133 قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه
بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.
ولیکن
نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر
اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را
دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق
به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی –
تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه
خانواده حتی در صورت توافق و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه
جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق
شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .
ذکر
این نکته لازم است که زن و مرد هنگام طلاق باید شرایطی داشته باشند
:
[1]
 
شرایط لازم در مورد شوهر:
1 – اهلیت : مردی که
می­خواهد زن خود را طلاق دهد باید اهلیت داشته باشد پس شوهری که به سن 15 سال تمام
نرسیده باشد نمی­تواند زن خود را طلاق دهد . برای مثال اگر ازدواجی قبل از بلوغ و
یا با اذن ولی انجام شود شاید از لحاظ نیروی جسمی و بدنی صغیر، صلاحیت ازدواج را
داشته باشد ولیکن این مورد رشد و شعور او را برای طلاق دادن همسرش
نمی­رساند.
[2]
2 -  سلامت عقل :
شوهر باید هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد . زیرا طلاق دادن نیاز به تصمیم و
اراده دارد . بنابراین مجنون و سفیه نمی­توانند زن خود را طلاق دهند
.
3 –
اختیار و قصد : شوهری که می­خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم جدی و قطعی داشته
باشد . بنابراین اگر مردی به شوخی و یا در خواب و بیهوشی کلماتی در این مورد بگوید
طلاق واقع نمی­شود.
 
شرایط لازم در مورد زن:
با توجه به اینکه
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است ، اراده زن دخالتی در وقوع طلاق ندارد . بنابراین
لازم نیست که زن اهلیت داشته باشد و مرد می­تواند از دادگاه اجازه بگیرد زن صغیر یا
مجنون خود را طلاق دهد .
قانون مدنی برای زن
و مرد دو شرط معین کرده است :
[3]
1 – پاکیزگی زن    
2 – جدایی جنسی زن و مرد .
پاکیزگی زن: هدف از
این شرط این است که وضعیت زن به­گونه­ای باشد که تمایل و رغبت معاشرت خصوصی بین زن
و شوهر وجود داشته باشد و در واقع طلاق زمانی صورت گیرد که نشانه اختلاف عمیق بین
آنان باشد.
جدایی
جنسی زن و مرد (طهر غیر مواقعه ) منظور از این شرط هم این است که بین زن و شوهر
مقاربتی صورت نگرفته باشد. که این دو هم دو فایده دارد.
1-
زن و مرد قبل از طلاق مدتی از هم دور باشند و علت طلاق خشمهای زودگذر نباشد
.
2-
بارداری و عدم بارداری زن هم مشخص شود.
 
 
در
واقع ماده 1140 قانون مدنی سه گروه از زنان را شامل نمی­شود.
 
طلاق
زن حامله : زیرا این زنان در زمان بارداری عادت زنانگی
نمی­شوند.
طلاق
قبل از مواقعه: چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس
ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت­تر صورت می­گیرد لذا طلاق چنین زنی را
در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می­شمارد.
طلاق
از طرف شوهری که غایب است : اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آنقدر طولانی
باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند
و توان تحقیق هم نداشته باشد می­تواند همسرش را طلاق دهد.
 
اقسام طلاق و موجبات آن[4]
موجبات طلاق به سه طریق است :
1 – طلاق به درخواست
مرد .
2 – طلاق به درخواست
زن .
3 – طلاق به توافق
زوجین .
طلاق به درخواست
مرد:
طبق قانون مرد
می­تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد بنابراین شوهر باید ابتدا به دادگاه
مراجعه کند . دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع می­دهد و در صورتیکه با کوشش داوران
سازش بین زن و شوهر برقرار نشود « گواهی عدم سازش » به شوهر داده می­شود
.
[5]
گواهی عدم امکان
سازش چیست؟ تصمیم دادگاه را گواهی عدم امکان سازش می­گویند خواه به درخواست زن باشد
یا شوهر، مدت اعتبار این گواهی 3 ماه است و پس از آن نفوذ خود را از دست
می­دهد.
گواهی عدم امکان
سازش با حکم متفاوت است. با ذکر مثال این تفاوت بهتر درک می­شود اگر زنی درخواست
طلاق از همسرش را به دلیل عسروحرج (بیماری روحی و روانی )ذکر کند و این عسر و حرج
از طریق دادگاه به اثبات برسد. در اینجا دادگاه شوهر را مجبور به طلاق همسرش می­کند
که در اینجا حکم صادر می­شود نه گواهی عدم امکان سازش..
 
 
 
سوال:
P آیا گواهی عدم امکان سازش با صدور حکم طلاق به یک
معناست؟
[6]
پاسخ:با توجه به
مجموع مقررات حاکم بر روابط زوجین، صدور گواهی عدم امکان سازش با صدور حکم طلاق
دارای یک معنا نبوده و متفاوت از یکدیگر می باشند که دادگاه حسب مورد و نوع دعوی
مطروحه از طرف هر کدام از زوجین به اتخاذ تصمیم در مورد آنها خواهد
پرداخت.
طلاق به درخواست
زن:
موجبات طلاق به
درخواست زن به دو صورت است:
1- مواردی که در
قانون به صراحت و به گونه­ای مشخص و خاص آمده :
طبق قانون مدنی، زن
در موارد زیر می­تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند :
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می­تواند
تقاضای طلاق کند در این صورت حاکم با رعایت تشریفاتی او را طلاق می­دهد .
خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه .
در موردی که زن در دادگاه ثابت کند که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج
است می­تواند برای جلوگیری از ضرر شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت میسر نشدن
این امر با اجازه حاکم شرع طلاق صورت می­گیرد .
2- مواردی که به
عنوان عسروحرج محسوب می­شود و جهت تشخیص آن رویه­های قضایی و علم قاضی در تعیین آن
نقش اساسی دارد.
 
مفهوم
عسروحرج:
[7]
علتی که باعث شده
زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع
دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از
قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته
در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که
اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد
شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است
.
نکته دیگر اینکه در
اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات
کند.
 
ماده
1130قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :
«
درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و
تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را
اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق
داده می­شود.
تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن
وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب
می­گردد:
1-
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت
یک سال بدون عذر موجه .
2-
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس
زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که
به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل
ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه
طلاق انجام خواهدشد.
3-
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4-
ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل
تحمل نباشد.
5-
ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری
که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد
مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در
دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
با
ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند
ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که
در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که
امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی
می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را
مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان
وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز
حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده 1130
قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن
به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان
حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در
نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .
در
خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای 12 گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در
صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را
داشته باشد.
 
فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله
ازدواج
[8]
شرط
اول
الف:
ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و
طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد
زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا
معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
جهت
استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :
1-
طلاق باید به درخواست مرد باشد.
2- زن
مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته
باشد.
3-
اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده
.
4- آن
اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.
شرط
دوم
ب:
ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در
موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را
مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از
طرف او قبول نماید.
1-
استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به
تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
توضیح
:که باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت 6 ماه باشد. و این عدم
پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود
، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.
رأی
وحدت رویه – نظریه شماره 336/7 مورخ 7/8/62:
درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن
ناشزه قابل قبول نیست.
 
2-
سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل
نماید.
توضیح
:بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3-
ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز
باشد.
توضیح
:بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر
اندازد.
4-
جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
توضیح
:دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5-
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح
منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
توضیح
:اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر
بیاندازد.
6-
محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر
عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی
به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
توضیح
:در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به
بالا.
7-
ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی
وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.
توضیح
:اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند
گردد.
8-
زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه
/ 0 نظر / 7 بازدید