خطای وارداتی و خطای محض در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی

به گزارش فاوانیوز به نقل از تکلمه - با ورود ابزارهای نوین ارتباطی در چرخه تجاری جهان لاجرم موضوعات حقوقی بسیاری مطرح شده است که پاسخگویی به آنها و رفع تحیر گردانندگان این چرخه بر سرعت آن می افزاید. در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی موضوعاتی مطرح می شوند که نسخه سنتی آنها دور از ذهن نیست اما ابعاد الکترونیکی آنها جای تامل دارد. یکی از این موضوعات بحث از وقوع «خطا» در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی است.
با این توضیح که اشتباه و خطا در انعقاد قراردادهای الکترونیکی تقریبا در یک مفهوم بوده و دارای دو منشا هستند: گاهی شخص حقیقی اشتباه می کند، که این خود در دو حالت قابل بررسی است: حالت اول مانند موردی که خریدار در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت نوع کالا را اشتباه انتخاب می کند، یا در سفارش یک جلد کتاب به اشتباه دو بار عدد 1 را وارد کرده و 11 جلد سفارش داده می شود. یعنی قصد خرید کالا یا کتاب را دارد اما در نوع یا تعداد کالا اشتباه می کند. حالت دوم زمانی است که اساسا خریدار قصد خرید ندارد. مثلا در جایی که خریدار مراحل انعقاد قرارداد را طی کرده است و در مرحله تایید نهایی می خواهد از انعقاد قرارداد صرف نظر کند، اما به اشتباه دستش به دگمه Enter می خورد و سفارش کالا انجام می شود؛ یا در انجام مذاکرات از طریق ایمیل، فروشنده چند تا گزینه را به همراه توضیحات آنها و لینک سفارش به خریدار ارسال می دارد تا هر کدام را پسندید، بر روی لینک مربوط به آن کالا کلیک کند و سفارش خود را تکمیل سازد. در اثنای بررسی پیشنهادات، دستش به صفحه کلید می خورد و سفارش یکی از پیشنهادات به طور ناخواسته انجام می شود. اشتباهات از نوع اول را در لسان قوانین موضوعه «وارد کردن اطلاعات غلط» می نامند و از نوع دوم را می توان وقوع «خطای محض» در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی نامید، که نمی توان به دلیل فقدان قصد قرارداد را صحیح دانست.

/ 0 نظر / 13 بازدید