شروط ضمن عقد ازدواج به جای مهریه سنگین

با توجه به قوانین فعلی و وضعیت موجود در زمان ازدواج حتما بر "شروط ضمن عقد" به جای مهریه های بالا که قابل دریافت نیست تاکید کنید

شروط ضمن عقد چیست: شروط ضمن عقد تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

درست است که در زمان عقد دو طرف از لحاظ احساس و عاطفه رابطه ی قوی ای دارند و تنها تمایل دارند برگه ای را امضا کنند و اکثرا از قوانین آن خیلی مطلع نیستند و هرگز به جدایی و مشکلات که شاید سالهای بعد از راه برسد فکر نمیکنند، اما تجربه ثابت کرده است که در آینده ای دور یا نزدیک مشکلاتی پیش می آید و زنان با تاکید بر شروط ضمن عقد می توانند حداقل برابری هایی در آن زمان سخت که قانون از آنها حمایت نمیکند داشته باشند.
...

هستند مردانی که در ظاهر و گفتار دم از برابری و احساس و عاطفه و ... می زنند اما در شرایطی که منافعشان به خطر می افتد به سخنان خود پایبند نیستند. کسانی که مصداق این عبارتند؛ مردان و زنان برابرند اما مردان برابرترند!" در این موارد، چون قانون راه سوء استفاده را گشوده است، شروط ضمن عقد ضمانتی برای زن خواهد بود.

اولین و ساده ترین راه برای پیشبرد هدف برابری که احترام به مرد و زن است، وضع شروطی است که از آنها به عنوان "شروط ضمن عقد" یاد می شود. برخی از این قوانین را بخوانید و بدانید که باید در زمان عقد به آنها تاکید دو چندان کنید که به شکلی برابر نوشته شوند؛

قانون مدنی ایران در ماده "هزار و صد و چهارده" مقرر می‌دارد: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده "هزار و صد و هفده"  به شوهر اخیتار میدهد که زنِ خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده "هزار و صد و پنج" قانون؛ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است

ماده "هزار و صد و سیزده" به مرد حق داده است که: هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. چنین حقی به زن داده نشده است

بند سه ماده هجده قانون گذرنانه: زن برای خروج از کشور باید اجازه نامه کتبی از شوهر داشته باشد!... / چنانچه در زمان عقد تاکید کنید که نمیخواهید به این صورت باشد، در آینده برای خروج از کشور نیاز به اجازه نامه ای از سوی شوهر نخواهید داشت و این عمل احترام به دو نفر است.

فایل پی دی اف کامل شروط ضمن عقد؛ حتما قبل از هر امضایی آن را مطالعه کنید و اگر مایل به عقد هستید، در محضری عقد کنید که این شروط  قید کنند.  http://www.hamsari.net/IMG/pdf/H.pdf
/ 0 نظر / 4 بازدید