آژانس های سازمان ملل متحد UN

آژانس های UN

برنامه جهانی غذا

برنامه عمران سازمان ملل متحد

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

سازمان جهانی بهداشت

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

صندوق کودکان سازمان ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان

هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

/ 0 نظر / 6 بازدید