شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟

نویسنده : امیرحسین برنایی
خلاصه  :  در نوشتار ذیل شرایط پتنت شدن اختراعات آورده شده است تا اینکه محققان محترم در تدوین اختراعات خود به آنها دقت نظر بیشتری داشته باشند. شرایط پتنت شدن اختراعات عبارتنداز جدید بودن، کاربرد صنعتی داشتن، دارای گام ابتکاری بودن و افشای اختراعات است:تعریف پتنت:
پتنت سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر می شود و به دارنده آن، انحصار استفاده از آن اختراع را، به مدت 20 سال در آن کشور میدهد. در واقع قوانین ثبت اختراع برای هر کشور فقط در آن کشور اعتبار داشته و نظام ثبت بین المللی اختراعی وجود ندارد، بلکه فقط در این میان معاهدات بین المللی وجود دارند که روند ثبت اختراع (پتنت) را برای شهروندان کشورهای امضاکننده آن قرارداد، در سایر کشورها تسهیل میکند.
باید توجه داشت که پتنتها فقط انحصار تولید یک محصول یا فرایند به مخترع آن اثر میدهد و این به معنا تولید آن اثر نیست، بلکه تولید یک محصول به توجیهات اقتصادی باز میگردد. به عبارتی هر اختراعی لزوماً نوآوری نخواهد بود. باید توجه داشت که اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله تولید نرسد فاقد ارزش اقتصادی است.

شرایط پتنت شدن اختراعات:
هر ابتکار الزماً قابلیت ثبت به عنوان یک اختراع را ندارد یا حتی ممکن است که این امکان به دلیل بی اطلاعی مخترع از شرایط ثبت اختراعات، بین برود. ابتدا باید توجه داشت که منظور از نوآوری، محصول یا فرآیند جدید برای تولید محصول و یا یافتن کاربردی جدید برای مواد و محصولات موجود است. پس واضح است که نظریات و فرمولهای علمی و به طور کلی دستاوردهای نظری علمی قابلیت ثبت به عنوان اختراع را ندارند. یک اختراع باید حداقل چهار شرط، جدید بودن، وجود گام ابتکاری، داشتن کاربرد صنعتی و افشای کامل آن توسط مخترع را داشته باشد تا بتوان به صورت رسمی ثبت اختراع نمود.
باید دقت شود که در صورتی که یکی در شرایط فوق محقق نشود، از طرف اداره ثبت اختراع، هیچ حمایت حقوقی صورت نمی گیرد. لذا جهت آشنایی دقیق تر شرایط پتنت شدن هر اختراع، در ادامه توضیحات بیشتری آورده شده است.

جدید بودن اثر: بدیهی ترین شرط ثبت یک اثر ابداعی به عنوان اختراع، جدید بودن آن است. این بدین معنا است که در هیچ بانک اطلاعات کتبی و یا اسناد شفاهی اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام کاری به این، شبیه به اثر مورد ثبت وجود نداشته باشد. در اینجا باید به نکته دقت کرد که بعضا امکان دارد قابلیت ثبت اثر به علت افشای ناخواسته توسط خود مخترع مثلا چاپ مقاله در مجلات یا ارایه در کنفرانس ها و غیره از بین برود، حتی اگر در مکانی یا مجله ای در مورد اثر خود صحبت کند و یا مقالاتی به چاپ برساند نیز مشمول افشا ناخواسته خواهد بود.

داشتن کاربرد صنعتی: به این معنا است که، صرف نظر از توجیهات اقتصادی، بتوان اختراع را به طور انبوه تولید و یا در صنعت به کار گرفت و فقط نتیجه یک کار آزمایشگاهی صرف نباشد. در اینجا نیز باید توجه کرد که ثبت اختراع تنها به عنوان ابزار حفاظتی از اختراع است و هیچ تضمینی برای تولید آن نیست. تولید تنها به مسائل بازار و اقتصاد تولید باز می گردد. گاها اختراعاتی بوده که در گذشته دارای توجیه اقتصادی نبوده ولی با تغییر شرایط تولید آن، توجیه پذیر شده اند.

وجود گام ابتکاری در اختراع: داشتن گام ابتکاری در اختراع یکی از مهترین شرایط پتنت شدن، اختراع است. این بدین معنا است که اختراع نتیجه یک امر بدیهی نیست. اثبات این موضوع توسط مخترع بسیار مهم و با اهمیت است. به عبارت روشن تر در صورتی اختراعی گام ابتکاری دارد که بتواند با استفاده از آن اختراع مشکلی از مشکلات موجود را برطرف سازد.

افشا کامل اختراع: مخترع می بایست روش ساخت اختراع خود را به طور کامل، شفاف و بی کم و کاست افشا کند. این موضوع باید برای سازمان ثبت کننده اختراع کاملا محرز گردد. ناگفته نماند که افشای کامل اختراع هم به نوعی به نفع خود مخترع است به طوری که سازمان ثبت اختراع کشور متبوع می تواند از کل چارچوب ترسیم شده در اختراع حفاظت نماید. 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید