اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : کای کونگ یان    مترجم : حجت سلیمی ترکمانی

چکیده

عرف بین‌المللی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل است. معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین‌الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه‌ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی است.

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/134

/ 0 نظر / 2 بازدید