کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی

جرج ا.ل.درز Georges A.L. Droz مترجم: دکتر فرهاد خمامیزاده اشاره کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ درپی مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یکسو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضهنوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح میشود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل ...

ادامه مطلب ....

/ 0 نظر / 40 بازدید