ثبت رسمی، نظم حقوقی جامعه را ارتقا می بخشد

ثبت رسمی، نظم حقوقی جامعه را ارتقا می بخشد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: توجه به ثبت رسمی و نهادینه سازی فرهنگ
آن در جامعه، زمینه ساز ارتقای نظم حقوقی و سلامت امور خواهدشد.

دکتر احمد تویسرکانی درجلسه شورای قضایی استان زنجان با تأکید بر اهمیت و جایگاه
ثبت رسمی افزود : بسیاری از هزینه های کنونی و حجم عظیم پرونده های قضایی و البته
سوء استفاده های مختلف ،ناشی از عدم توجه جامعه به رسمی سازی معاملات و رفتارهای
اقتصادی است.معاون قوه قضائیه تصریح کرد : ثبت و محکم سازی بنیان رفتار اقتصادی در
جامعه اسلامی به عنوان یک تأکید دینی نیز مورد توجه بوده و می تواند از آن به یک
معروف رفتاری یاد کرد.وی گفت: هم اکنون بخش زیادی از پدیده زمین خواری نتیجه کم
توجهی و عدم اهتمام دستگاه های متولی حفظ و حراست از اراضی و انفال است و با سنددار
شدن این عرصه ها ،قطعا میزان تعرض و سوء استفاده ها به نحو چشمگیری کاهش یافته و
حتی از بین می رود.تویسرکانی با اعلام آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
همکاری با دستگاه های متولی حفظ و حراست از اراضی برای سند دار کردن این اراضی
تأکید کرد: دستگاه ها برابر قانون و رسالت سازمانی خود موظف و مکلف به داشتن احاطه
اطلاعاتی بر این عرصه ها و مواظبت و مراقبت از آنها از طریق سنددار کردن آن هستند.
وی ادامه داد : راهبرد اصلی و جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر در
فرآیندهای خدمات رسانی ثبتی و شفاف سازی و سرعت در انجام امور از طریق استفاده از
فضاهای مجازی و بدون مراجعه مردم به واحدهای ثبتی است .وی تصریح کرد: علیرغم
کمبودها و مشکلات زیاد در عرصه اعتبارات و نیروی انسانی، با جدیت در این راه گام
برمی داریم.تویسرکانی افزود: ارایه خدمات سالیانه نزدیک به ۳۴ میلیون در مجموعه ثبت
اسناد و املاک ،مؤید نقش و جایگاه مؤثر و حیاتی این سازمان در تصمیم های فردی و
اجتماعی جامعه است و اگر بتوانیم با ارائه شیوه های نوین از حجم مراجعه های مردمی
برای دریافت این خدمات کم کنیم ، علاوه بر صرفه جویی در بسیاری از هزینه های عمومی
از جمله سوخت، زمان، آلودگی هوا، باعث جلوگیری از جرایم و تخلفات مختلف هم خواهیم
شد.وی یادآور شد: هم اکنون ارائه خدمات ثبتی در حوزه پاسخگویی به استعلامات، ثبت
اختراعات و ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود از طریق سامانه های اینترنتی تعریف شده
انجام می گیرد و در اجرای قانون تعیین تکلیف در اراضی و ساختمان های فاقد سند که از
اول آبان ماه در کشور اجرا می شود نیز درخواست ها باید از طریق سیستم و بدون مراجعه
به واحدهای ثبتی ارائه شود. تویسرکانی تأکید کرد: ما به کمک همه مدیران اداری و
قضایی برای تصمیم و گسترش فرهنگ ثبت رسمی در کشور نیازمند هستیم واز طرح ها و
نظرهای آنان در بهبود خدمات ثبتی استقبال می کنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید