دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى

آیا خرید و فروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى، استفاده
از کراوات، دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران جرم
است؟

به گزارش ایسنا، ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر
فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می‌شود

».

اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده نظراتی ایراد کرده است برای اگاهی عمومی
جامعه فقط به بیان این نظریات می‌پردازیم
.

در نظریه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراین باره آمده است: در
قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى مجازاتى
تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و
ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاکم شرع براى فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده
خلاف قانون خواهد بود
.

هم‌چنین در نظریه 6087/ 7- 4/
10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمینى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعیین کیفر
و تعزیر اشخاص را براى اعمالى که قانونا کیفرى از براى آنها مقرر نشده است
ندارند
.

در نظریه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نیر آمده است:
با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات،
دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانین
موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقى
نمی‌شوند
.

/ 0 نظر / 8 بازدید