دانستی های حقوق

آیا می‌دانید؟

عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار
سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط
تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟

آیا می‌دانید؟

نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده
مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم
می‌گردد؟

آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از
طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی
(10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محکوم
می‌گردند؟

آیا می‌دانید؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می
توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه
کنید؟

آیا می‌دانید؟

هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در
مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه
کند؟

آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی
می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر
اسناد رسمی مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟

برای شکایت از تصمیمات و دستورات
مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه
کنید؟

آیا می‌دانید؟

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس
می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه
نماید؟

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌
موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع
دهید؟

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون
مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه
کنید؟

آیا می‌دانید؟

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء
محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت
واخواهی است.

آیا می‌دانید؟

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع
نیست.

آیا می‌دانید؟

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه
تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

آیا می‌دانید؟

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد
تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی
می‌نماید.

آیا می‌دانید؟

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:

           الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
           ب. ادعای
فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
           ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل
ابرازی.
           د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات
قانونی.

آیا می‌دانید؟

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق
درخواست تجدیدنظر دارند:
           الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی
او.
           ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
           ج.
دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده
است.

آیا می‌دانید؟

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد
ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
           الف. ضبط
اموال بیش از یک میلیون ریال.
           ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت
دیه بیش از خمس دیه کامل است.
           ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن
بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
           و.
محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

آیا می‌دانید؟

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده
اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به
دادگاه اعلام کنید.

آیا می‌دانید؟

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که
مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله
یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید،
عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد
شد.

آیا می‌دانید؟

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت
دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس
است.

آیا می‌دانید؟

دبرای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و
مراجع انتظامی مراجعه کنید.

آیا می‌دانید؟

در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل
داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین
می‌کند.

آیا می‌دانید؟

در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل
را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی
نماید؟

آیا می‌دانید؟

واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در
مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما
هستند؟

آیا می‌دانید؟

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از
انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل
دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

آیا می‌دانید؟

مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر
است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده
کنید؟

آیا می‌دانید؟

هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند
از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

آیا می‌دانید؟

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای
مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟

آیا می‌دانید؟

برای درخواست تأمین دلیل باید به
شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

آیا می‌دانید؟

حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا
نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

آیا می‌دانید؟

تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که
ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟

آیا می‌دانید؟

برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال
آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم
حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟

آیا می‌دانید؟

قبل از طرح دعوا در دادگستری
می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه
نمایید؟

آیا می‌دانید؟

افراد می‌توانند از کانون وکلای
دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی
نمایند؟

آیا می‌دانید؟

افرادی که توانایی انتخاب وکیل را
ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟

آیا می‌دانید؟

نفقه اولاد بر عهده پدر
می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی
مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری
می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که
دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

آیا می‌دانید؟

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر
او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین
فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل
با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی
اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده
باشند.

آیا می‌دانید؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر
زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت
مادر.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند
پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

آیا می‌دانید؟

فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و
فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر)
مختار می‌‌باشند.

آیا می‌دانید؟

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها
داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا
بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

آیا می‌دانید؟

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا
مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این
دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

آیا می‌دانید؟

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری
طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است
، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

آیا می‌دانید؟

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر
عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر
اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

آیا می‌دانید؟

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست
پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری
نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد
هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می
باشد.

آیا می‌دانید؟

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که
شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده
شوهر می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در
ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر
می‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و
عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه
نمی‌‌باشد.

آیا می‌دانید؟

زن باید در منزلی که شوهر تعیین
می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده
شود.

/ 2 نظر / 12 بازدید
آرمان برتر

با سلام دوست عزیز ازفروشگاه آرمان برتردیدن فرمایید با استفاده از خرید اینترنتی در وقت خود صرفه جویی نمایید!!! بهترین ها را از ما بخواهید منتظر حضور شما درآرمان برتروخرید شما هستیم!!! http://hakhamanesh.shoperzfa.com دوست عزیز خواهشمندیم درصورت خرید از فروشگاه اطلاعات خود را بصورت کامل وصحیح وارد نمایید باتشکر از خرید شما

محمد

نگهداری آثار مستهجن برای استفاده شخصی جرم نیست " صرف نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن فاقد جنبه کیفری است " رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/9/1378 دیوان عالی کشور