دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها

دوستان عزیز شما می توانید فرمت های مختلف پروپوزال دانشگاه های سراسر کشور را در این قسمت دانلود نمائید.

  فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه صنعتی شاهرود  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه شهید بهشتی  دانلود  فرم پروپوزال مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  دانلود  فرم پروپوزال  دانشگاه آزاد استان خوزستان  دانلود  فرم پروپوزال  دانشگاه آزاد واحد اراک  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اهواز  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه سراسری یزد  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده فنی مهندسی  دانلود فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان  دانلود  فرمت پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دانلود

فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

 دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بوشهر  دانلود  فرم پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر  دانلود  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  

دوستان عزیز حالا که فرم مربوط به دانشگاه خود را دانلود کردید وارد مرحله بعدی یعنی نگارش پروپوزال خواهید شد در اینجا سعی بر این داریم نکاتی ارزشمند برای نگارش پروپوزال در اختیار شما قرار دهیم امیدواریم مورد رضایت شما دانشجویان عزیز قرار گیرد .حال اگر زمان کافی برای انجام پروژه و یا آشنایی کامل با طرح پژوهشی ندارید می توانید با مشاوران ما برای مشاوره و یا انجام پروپوزاال و پایان نامه  خود تماس بگیرید.

.

پروپوزال چیست  و  نحوه تکمیل کردن آن به چه صورت است؟

.

این سوالی است که اغلب دانشجویان به دنبال پاسخ و آموزشی در مورد آن هستند در اینجا به صورت مختصر به این مسئله می پردازیم.

.

پروپوزال چیست؟

فرمتی است که محقق از طریق آن اطلاعات مربوط به خود اطلاعات ، مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن ،اعتبارات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می رساند.

در باره چه چیزی پروپوزال بنویسیم؟

حساسیت در برابر اتفاقات روزمره زندگی

تامل در آمار  مربوط به موضوعات فرهنگی و اجتماعی

توجه به شکایات و انتقادات

توجه به فراخوان پژوهش سازمانهای مختلف

معرفی بخش اول پروپوزال

عنوان طرح پژوهشی (موضوع تحقیق + جامعه آماری + دوره زمانی مورد بررسی)

پیشنهاد دهنده (بهتر است محقق زیر نظر یک موسسه پژوهشی تحقیق کند تا به صورت انفرادی)

سوابق شغلی محقق (تجربه + فرصت انجام تحقیق)

تالیفات (کتاب و مقاله) و سوابق پژوهشی محقق(توانایی انجام تحقیق)

نشانی محقق(برای انجام تحقیقات در خارج از محل سکونت بسیار مهم است.)

اسامی همکاران و مشاوران طرح

بیان مساله تحقیق

برای تعریف و تجزیه یک مساله بهتر است آن را در قالب یک یا دو پرسش آغازی با سه دسته افراد در میان بگذاریم (اعضای جامعه آماری ، کارشناسان و افراد مرتبط با جامعه آماری ومحققین و مدرسین)

بیان مساله به معنای آشکارسازی پیامدهای منفی موضوع مورد بررسی است. هرچقدر عملیات مزبور مستندتر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز باید مستند باشد.حجم مطالب این قسمت بهتر است در حد یک تا 2 صفحه باشد.

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق حول شش محور طراحی می شوند.(1-چقدر2-چگونه3-چرا4-کی5-کجا6-چه کسانی)

تجزیه مساله می تواند به طراحی سوالات دقیق کمک بیشتری بنماید.ترکیب محورهای شش گانه قبل می تواند منجر به سوالات دقیق تری بشود.سوالاتی که پاسخ آنها ارزش کاربردی بیشتری دارد بهتر است در ابتدا آورده شود.

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به مواردی اشاره دارد که قرار است در پایان تحقیق توسط محقق حاصل شود.اهداف تحقیقات در علوم انسانی غالبا از جنس حصول شناخت و زمینه سازی برای کاربست هستند. اهداف تحقیق در واقع ترجمان سوالات تحقیق هستندو به دو دسته اصلی و فرعی قابل تقسیم هستند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق را می توان از طریق تعداد افرادی که با مساله تحقیق درگیر هستند و همچنین به تعدد پیامدهای منفی ناشی از مساله نشان داد.

ضرورت تحقیق یعنی دلایل انجام تحقیق در زمان پیشنهادی (اگر انجام تحقیق مدتی به تعویق بیافتد چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد).

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق را می توان به دو بخش موضوعی و روشی تقسیم نمود.دسترسی به پیشینه موضوعی کاملا مرتبط بسیار دشوار است.

در مطالعات اکتشافی می توانید از صاحبنظران در باره منابع مرتبط و حتی کلیدواژه های مناسب پرس و جو کنید.

برای پرهیز از اتلاف وقت در مطالعه پیشینه به دنبال پاسخ برای سوالات تحقیق خود باشید.

معیار گزینش پیشینه ارتباط آن با سوالات تحقیق است.

پیشینه حتما باید دارای جمع بندی و تحلیل باشد و در پایان آن مزیت تحقیق فعلی بر آنها استدلال شود.

چارچوب نظری

در پروپوزالهای تبیینی (علی یا پیامدی) آوردن خلاصه چارچوب نظری می تواند ضریب تصویب طرح را افزایش دهد.

برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب باید مساله تحقیق را انتزاع کرد.صورتهای انتزاعی اکثر مسائل علوم اجتماعی در سطح خرد  احساس اندیشه و عمل است. در سطح میانه می توان از کارآیی.  ارزشها و هنجارها. انسجام نام برد.

در تحقیقات توصیفی می توان چارچوب مفهومی تحقیق را در این قسمت ذکر کرد. چارچوب مفهومی به بیان تشابهات و تمایزات مفهوم مورد بررسی با مفاهیم مشابه می پردازد.

فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق در حکم پاسخ به سوالات علی تحقیق هستند.فرضیات باید مبتنی بر چارچوب نظری یا پیشینه تحقیق باشند.

بهتر است بعد از هر فرضیه مکانیسم علی تاثیرگذاری متغیر مستقل بر وابسته مشخص شود.

فرضیات جهت دار دقیق ترندو واحد تحلیل در متغییرهای مستقل و وابسته بهتر است یکی باشد.

روش تحقیق

طرح تحقیق مناسب برای پژوهش خود انتخاب نمایید( 1-طرح ازمایشی2-طرح شبه آزمایشی3-طرح پیمایشی 4-طرح تحلیل محتوا)

نوع تحقیق را مشخص کنید. توصیفی است یا تبیینی؟ کاربردی است یا بنیادی؟ چه داده هایی قرار است در تحقیق شما گردآوری شود؟

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

روشهای آماری باید متناسب با سوالات و فرضیات تحقیق باشد.بهتر است دقیقا اشاره شود برای هر یک از سوالات و فرضیات تحقیق از چه روش آماری استفاده می شود.

ابزار گردآوری داده ها

ذکر نوع ابزار اگرچه ضرورت دارد ولی کافی نیست.محقق باید نحوه تهیه ابزار و مراحلی را که برای تهیه آن طی خواهد شد ذکر نماید.باید به نحوه تامین روایی و پایایی ابزار گردآوری اشاره داشته باشد.ابزار گردآوری باید متناسب با موضوع مورد مطالعه و طرح تحقیق باشد.

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

در بیان جامعه آماری باید به واحدهای تحلیل اشاره نمود و نه واحدهای مشاهده.در صورتی که فهرستی از واحدهای نمونه موجود باشد می توان از شیوه های تصادفی استفاده نمود.برای نمونه گیری طبقه ای باید ملاک قانع کننده ای برای طبقه بندی ارائه داد.حجم دقیق نمونه با اتکا به نتایج تحقیقات پیشین یا تحقیق مقدماتی قابل محاسبه است و ذکر فرمول نمونه گیری در این قسمت اعتبار پروپوزال را افزایش می دهد.

مراحل اجرا و زمانبندی تحقیق

مدت اجرای یک تحقیق نباید بیش از یکسال باشد.

برخی مراحل تحقیق نیازی به رعایت تقدم و تاخر ندارد.به عنوان مثال تهیه پیشینه و چارچوب نظری و بخشی از مراحل نمونه گیری می تواند تا حدودی به صورت همزمان صورت گیرد.

می توان 30 درصد زمانبندی تحقیق را به مطالعات مقدماتی و پیشینه و چارچوب نظری اختصاص داد، 30 درصد زمانبندی تحقیق را به تعریف متغیرها و ابزار سازی نمونه گیری و گردآوری داده ها اختصاص داد.30 درصد باقیمانده را به تجزیه و تحلیل آماری و گزارش نویسی می توان تخصیص داد.

البته این زمانبندی نسبی است و با توجه به موضوع و روش تحقیق می تواند تغییر کند.

/ 2 نظر / 89 بازدید
فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 31276628

فرجام دانش

در این صفحه فرم ها به صورت کامل تر درج شده http://www.farjamedanesh.com