حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو

عید محمد احمدی

چکیده
بیش از نصف نیروی انسانی جوامع را، طبقه زنان تشکیل می‌دهد. این طبقه می‌تواند در عرصه‌های مختلف نقش تعیین کننده ایفا نماید. در گذشته افغانستان فرصت‌های لازم و در خور شأن به جامعه زنان داده نشده، اما با تحولات جدید که در اثر توافق‌نامه «بن» به وجود آمد، این‌ بار نقش آفرینان کشور، با درک درست از واقعیت‌ها با همکاری جامعه جهانی، تصمیم گرفتند که با عبور از بحران جاری و قرار گرفتن در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه پویا و رو به پیش‌رفت، قانون اساسی را به تصویب رساندند که به طور شایسته، جایگاه و حقوق زنان را به رسمیت شناخته است.
هر چند با پذیرش شریعت و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان مبنای قانون‌گذاری، در برخی موارد استیفاء حقوق زنان را با چالش روبرو ساخته است؛ اما با استفاده از فن قانون‌گذاری، اصول حقوقی و ارزش‌های مورد پذیرش اکثریت قاطع جامعه، در این‌گونه موارد، مرجع نهایی شریعت یا به عبارت دیگر ماده 3 قانون اساسی می‌باشد.
چالش دوم فراروی حقوق زنان، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که افغانستان به آن‌ها پیوسته است و در این میان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که حقوق برابر و مشابه را، برای زنان و مردان خواستار است، نمود روشن‌تر دارد. به باور نگارنده این چالش راه حل حقوقی ندارد، مگر این‌که نهادهای مربوط از جمله مجلس نمایندگان، از صلاحیت خود استفاده کرده یا الحاق افغانستان به این کنوانسیون را معلق کند و یا به طور مشروط بپذیرد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قانون اساسی، افغانستان، کنوانسیون

برای دریافت کامل مقاله با فرمت PDF کلیک کنید  

/ 1 نظر / 20 بازدید
آموزش شنا

با سلام من يک وبلاگ آموزش شنا دارم لطفا بيا به وبلاگم و نظرتا بده ممنون در ضمن من در حال تبادل لينک با دوستانم هستم ، اگر شما موافق هستيد من را با نام آموزش شنا لينک دهيد و بگيد با چه اسمي لينکتون کنم تا شما را لينک کنم با سپاس