مسئولیت مشترک جهانی ضامن ممانعت از کشتار انسانهاست

دبیر کل سازمان ملل بر این باور است که با مسئولیت مشترک می توان مانع از کشتار دسته جمعی انسانها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت پانزدهمین سالگرد نسل کشی در رواندا ( 7 آوریل 2009 برابر با 18 فروردین) گفت جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک است و تنها با رویارویی با این چالش است که می توانیم از پس حل مشکل بازماندگان برآییم و یاد بیش از 800 هزار قربانی بی گناهی که 15 سال قبل در رواندا کشته شدند را گرامی بداریم.

دبیر کل سازمان ملل می گوید: این سازمان به فعالیت های خود برای جلو گیری از فجایع آتی ادامه می دهد.

وی افزود: ما تلاش هایمان را در زمینه جلوگیری از درگیری و توان میانجیگری افزایش داده ایم. ما تلاش بیشتر در راستای حمایت ازمردم بی دفاع گرفتار در درگیری انجام می دهیم، همچنین دکترین "مسئولیت حمایت" در حال تقویت سازوکارهای جلوگیری، حمایت، بازسازی (پس از نسل کشی) و پاسخگوئی سازمان ملل نسبت به نسل کشی است.

/ 0 نظر / 2 بازدید