کتابشناسی برگزیده حقوق


ـ آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، ج.

ـ ــــــــــــــــ . عدالت کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 340 ص.

ـ آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی ـ فارسی بر اساس Black¨s Law Dictionary شامل: 30 هزار واژه و مدخل. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 950 ص.

ـ آل حبیب، اسحق. دیوان کیفری بین‏المللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 658 ص.

ـ آل شیخ مبارک، قیس بن محمد. حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 284 ص.

ـ آنچه درباره حقوق ازدواج باید بدانیم. تهران: روشنگران، 1376، 3 ج.

ـ اباذری فومشی، منصور. حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت، دعوی و جرائم قانون کار. تهران: بهنامی، 1378، 288 ص.

ـ ــــــــــــــــ . شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران. تهران: خط سوم، 1379، 576 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها. تهران: بهنامی، 1379، 396 ص.

- احمدی جشفقانی، حسین علی. اجرای تعهد قراردادی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1373، 533 ص.

ـ اخاذی و رشوه در معاملات تجاری بین‏المللی. ترجمه محسن محبی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‏المللی، 1376، 40 ص.

ـ اخلاقی، بهروز. اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 538 ص.

ـ اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1379، 2 ج.

ـ ارفع‏نیا، بهشید. حقوق بین‏الملل خصوصی: تعارض قوانین دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل. تهران: بهتاب، 1379، 274 ص.

ـ استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولک، برنار. آیین دادرسی کیفری: جریان دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادیان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1378، 2 ج.

ـ اسکندری، محمدحسین. قاعده مقابله به مثل. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 286.

ـ ــــــــــــــــ ؛ دار ابکلایی، اسماعیل. درآمدی بر حقوق اساسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب

( 415 )
علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377، 252 ص.

ـ اسکیج، دی جی. حقوق، اخلاق و پزشکی: مطالعه در حقوق پزشکی. ترجمه محمود عباسی، بهرام مشایخی. تهران: پایا، 1377، 220 ص.

ـ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکتهای تجاری، شرکتهای سهامی عام و خاص. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 2 ج.

ـ اسماعیلی، محسن. قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران. تهران: سروش، 1379، 72 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظریه خسارت: بررسی لزوم جبران خسارتهای معنوی و مسئولیت ناشی از تقویت منافع و فرصتها. تهران: امیر کبیر، 1377، 116 ص.

ـ اشمینوف، کلایوام. حقوق تجارت بین‏الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 364 ص.

ـ اصغری، محمد. بررسی تطبیقی جرم سیاسی: همراه با دو قاعده در نفی حرج. تهران: اطلاعات، 1378، 202 ص.

ـ اصول کلی حقوق جزای انگلستان: برگردان بخش کیفری متون حقوقی. ترجمه محمدمهدی ظهیریان. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 48 ص.

ـ افتخاری، جواد. اشخاص و تکالیف آنها. تهران: ققنوس، 1379، ج.

ـ افراسیابی، محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی. تهران: فردوسی، 1378، 2 ج.

ـ الماسی، نجاد علی. تعارض قوانین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1379، 224 ص.

ـ الهام، غلامحسین. امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی‏اللّه‏ انصاری، 1375، 247 ص.

ـ امامی، حسن. حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1378، 6 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق،... . تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 666 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی در شفعه، وصایا و ارث. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 428 ص.

ـ امیدی، جلیل. اصول تفسیر قوانین جزایی در حقوق جزای عرفی و حقوق جزای اسلامی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمد آشوری، 1376، 313 ص.

ـ امیری قائم مقامی، عبدالحمید. حقوق تعهدات. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 2 ج.

ـ امیرمعزی، احمد. نمایندگی قراردادی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1371.

( 416 )
ـ انصاری، مسعود. روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی. تهران: اشراقی، 1379، 414 ص.

ـ انصاری، ولی‏اللّه‏. کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 240 ص.

ـ ایران‏منش، محمدحسین. شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تبیین اجمالی ساختار دینی قانون اساسی. کرمان: خدمات فرهنگی کرمان، 1378، 192 ص.

ـ باباخانی، زرین. مهریه (حقوق خاصه زوجه). تهران: رامین، 1377، 176 ص.

ـ بازگیر، یداللّه‏. علل نقص آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور. تهران: دانش نگار، 1379، 240 ص.

ـ ــــــــــــــــ . موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 392 ص.

ـ باطنی، محمد. بررسی حقوقی تأثیر تورم در بازپرداخت دیون: تورم و خسارت تأخیر دیه. تهران: اصلانی، 1378، 144 ص.

ـ باقری، احمد. بررسی تطبیقی سقوط تعهدات. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

ـ باوت، درک ویلیام. تحولات نوین در شیوه‏های حقوق حل و فصل اختلافات. ترجمه زهرا کسمتی، علیرضا طیب. تهران: نشر نی، 1379، 144 ص.

ـ بکاریا، سزار. رساله جرایم و مجازاتها. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: میزان، 1377، 152 ص.

ـ بو، روژه. حقوق بیمه. ترجمه محمد حیاتی. تهران: بیمه مرکزی ایران، 1379، 120 ص.

ـ بولک، برنار. کیفرشناسی. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: مجد، 1377، 194 ص.

ـ بوشهری، جعفر. حقوق جزاء: اصول و مسائل. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 364 ص.

ـ بهرامی، بهرام. آیین دادرسی مدنی (عملی ـ کاربردی): با اصلاحات کلی، منطبق با سر فصل واحدهای آیین دادرسی مدنی. تهران: بهنامی، 1379، 356 ص.

ـ ــــــــــــــــ . معاملات فضولی، انتقال مال غیر به ضمیمه آراء و نظرات مشورتی راجع به معامله فضولی. تهران: پیام عدالت، نگاه بینه، 1379، 80 ص.

ـ بهشتی، احمد. اسلام و حقوق کودک. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 288 ص.

ـ بینت، بلیندا. حقوق و پزشکی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 248 ص.

ـ پدفیلد، کالین فرانک. کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق: حقوق جزا. ترجمه احسان‏اللّه‏ پیرداده بیرانوند. تهران: نسل نور اندیش، 1379، 136 ص.

( 417 )
ـ ــــــــــــــــ . گزیده متون حقوقی: حقوق انگلستان. ترجمه اسماعیل صغیری. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ پرفیت، آلن. پاسخهایی به خشونت: گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری. ترجمه مرتضی محسنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 182 ص.

ـ پروین، فرهاد. خسارات معنوی در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 234 ص.

ـ پورسید، بهزاد. الزام به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‏الملل. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی عیسی تفرشی، 1378.

ـ پورنارجی، بنفشه. مرگ خاموش: نگاهی به پدیده کودک آزاری. تهران: همشهری، 1379، 264 ص.

ـ پوریا فرانی، حسن. صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو و حاکمیت در حقوق ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1378.

ـ پیرداده بیرانوند، احسان‏اللّه‏. شرح و نقد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری). تهران: خورشید، 1378، 94 ص.

ـ ــــــــــــــــ . قصاص و متفرعات آن: نگاهی به مجازات قتل عمد با بررسی... . تهران: آفرینه، 1378، 80 ص.

ـ پیروی، حبیب‏اللّه‏. بررسی تحلیلی مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس، حقوق و... . تهران: خانه نویسندگان، 1379، 288 ص.

ـ پیمانی، ضیاءالدین. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: با تجدید نظر کامل بر اساس قانون تعزیرات. تهران: میزان، 1379، 168 ص.

ـ تائو، جینگ زائو. حقوق چین معاصر به انضمام ترجمه قانون اساسی چین. ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی. تهران: دادگستر، 1377، 160 ص.

ـ ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد (از کتاب Law Texts) همراه با ترجمه متون حقوقی آلمانی. ترجمه احمد ترابی. تهران: هوای تازه، هستان، 1379، 240 ص.

ـ ترنبری، پاتریک. حقوق بین‏الملل و حقوق اقلیتها. ترجمه آزیتا شمشادی، علی اکبر آقایی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، 122 ص.

ـ تقی‏زاده انصاری، مصطفی. حقوق بین‏الملل عمومی آخرین تحولات: آشنایی با روابط دوستانه، روابط خصمانه. تهران: ققنوس، 1379، 260 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کیفری محیط زیست. تهران: قومس، 1376، 192 ص.

ـ توجهی، عبدالعلی. جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرند آبادی، 1378.

( 418 )
ـ توحیدی، محمد. مفهوم و نحوه اعمال ضمانت اجرای کیفری در نظامهای حقوق بین‏الملل و داخلی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی واسه انصاری، 1378.

ـ تیرگرفاخری، نریمان. موارد جایگزینی مجازات مناسب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرندآبادی، 1378.

ـ جانسون، گلن. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: نشر نی، 1377، 184 ص.

ـ جبار گلباغی ماسوله، علی. درآمدی بر عرف. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 304 ص.

ـ جباری، عبدالرحمن. حقوق مدنی ضمان منافع در غصب، مقبوض به عقد فاسد، تأخیر ایفاء تعهد. تهران: عبدالرحمن جباری، 1378، 134 ص.

ـ جلیلوند، یحیی. مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1372.

ـ جنیدی، فریدون. حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان. تهران: بلخ، 1377، 264 ص.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات: رشته‏های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته‏های مختلف. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 836 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 424 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: رهن و صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 324 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 376 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: عقد وکالت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره متوسط حقوق مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 7 ج.

ـ ــــــــــــــــ . مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 5 ج.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 296 ص.

ـ جوادی آملی، عبداللّه‏. فلسفه حقوق: منطق حقوق. قم: اسراء، 1377، 290 ص.

ـ جونیور، جامپیون. مبانی حقوق ورزشها: مسئولیت مدنی در ورزشها. ترجمه حسین آقانیا. تهران: دادگستر، 1376، 336 ص.

( 419 )
ـ حبیب‏زاده، محمدجعفر. تحلیل جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1372، 579 ص.

ـ حجتی کرمانی، علی. سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. تهران: کتاب آوند دانش، 1379، 592 ص.

ـ حسنی، حسن. حقوق تجارت: مشتمل بر کلیه مباحث. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 724 ص.

ـ حسینی، احمدرضا. تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال و معاهدات بین‏المللی. تهران: الهدی، 1379، 328 ص.

ـ حسینی، علیرضا. اسلام و حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 488 ص.

ـ حسینی، محمد. مجازاتهای مالی در حقوق اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 168 ص.

ـ حسینی بهشتی، محمد. مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بقعه، 1379، 136 ص.

ـ حسینی‏نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. تهران: مجد، 1377، 184 ص.

ـ حقیقت، علی. ثبت املاک در ایران. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 268 ص.

ـ چرچیل، رابین رالف؛ لو، آلن ون. حقوق بین‏الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

ـ خداکرمی، نبی. بررسی عنصر روانی جرم قتل و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی پرویز صانعی، 1377.

ـ خزانی، منوچهر. فرایند کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 200 ص.

ـ خسروشاهی، قدرت‏اللّه‏؛ دانش پژوه، مصطفی. فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)، 1379، 304 ص.

ـ خلیلی، نایب علی. مسئولیت مدنی طرف معامله فاسد. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1377.

ـ خلیلیان، خلیل. حقوق بین‏الملل اسلامی: کلیات، تحلیلی نوین در مباحث حقوق اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، 320 ص.

ـ خواجه پیری، عباس. حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری. تهران: امیرکبیر، 1379، 204 ص.

ـ خوئینی، غفور. حقوق تعهدات: تحلیل فقهی حقوقی. تهران: زهد، 1379، 270 ص.

ـ ــــــــــــــــ . درآمدی بر حقوق تطبیقی. تهران: زهد، 1377، 160 ص.

ـ داراب پور، مهراب. قاعده مقابله با خسارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 152 ص.

( 420 )
ـ داکسبری، رابرت. مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: حقوقدان، 1377، 360 ص.

ـ دانش، تاج زمان. دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 288 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مجرم کیست، جرم‏شناسی چیست؟. تهران: کیهان، 1376، 384 ص.

ـ درینی، فتحی. حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی. ترجمه محمودرضا افتخارزاده. تهران: هزاران، 1376، 160 ص.

ـ دوپویی، رنه ژان؛ لالیو، ژان فلاوین؛ ریگو، فرانسوا. یک رأی داوری و دو نقد. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: آگاه، 1379، 176 ص.

ـ دورموای، دانیل. حقوق سازمانهای بین‏المللی. ترجمه کمال‏الدین هریسی‏نژاد. تهران: جامعه پژوه، دانیال، 1379، 172 ص.

ـ دهقان، حمید. بررسی قانون سرقت: جرم‏شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 256 ص.

ـ دیانی، عبدالرسول. حقوق خانواده: ازدواج و انحلال. تهران: امید دانش، 1379، 232 ص.

ـ دیوید، رنه؛ اسپینوزی، ژوفره. درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوق معاصر. ترجمه حسین صفایی. تهران: دادگستر، 1379، 304 ص.

ـ ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 960 ص.

ـ رازانی، بهمن. حقوق ثبت: مدخل. تهران: اساطیر، 1379، 132 ص.

ـ راشدی اشرفی، علیرضا. حقوق تجارت (کاربردی). تهران: مؤسسه مطالعه و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر، 1377، 140 ص.

ـ رحیمی‏نژاد، اسماعیل. آشنایی با حقوق جزا و جرم‏شناسی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 348 ص.

ـ رسایی ساروی، موسی. مآخذشناسی حقوق جزا و جرم‏شناسی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 568 ص.

ـ رسایی‏نیا، ناصر. حقوق تجارت. تهران: خیام، 1376، ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق خانواده. تهران: بهینه، 1379، 196 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کار: شامل منابع داخلی و بین‏المللی و سوابق تاریخی قبل از اسلام تا عصر حاضر. تهران: آوای نور، 1379، 208 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی. تهران: آوای نور، 1379، 3 ج.

( 421 )
ـ ــــــــــــــــ . کلیات حقوق بازرگانی (تجارت): با تجدید نظر و اصلاحات و الحاقات. تهران: دریچه، 1379، 504 ص.

ـ رستمی، منصور. صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق: به انضمام کلیاتی در خصوص بیمه درمانی. تهران: سازمان بیمه خدمات درمانی، 1379، 208 ص.

ـ رضایی، مسلم. قانون مطبوعات طی صد سال در ایران. تهران: رایزن، 1379، 300 ص.

ـ رفیعی، محمدتقی. مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

ـ رنجبری، ابوالفضل. حقوق کار: به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجد، 1377، 224 ص.

ـ روحانی، محمدصادق. استفتائات قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین‏الملل. قم: محمدصادق روحانی، 1378، 322 ص.

ـ رهامی، محسن. مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1377.

ـ رهایی، سعید. عهدنامه‏های بین‏المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق... . تهران: الهدی، 1379، 396 ص.

ـ ره پیک، حسین. حقوق مدنی: الزامات بدون قرارداد. تهران: اطلاعات، 1376، 168 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظریه جهت در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، رومی، ژرمنی، کاومن لا. تهران: اطلاعات، 1376، 188 ص.

ـ زایدال، ایگناتس؛ فلدرن، هوهن. حقوق بین‏الملل اقتصادی. ترجمه قاسم زمانی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 416 ص.

ـ زراعت، عباس. بررسی جرم‏شناسی و مصادیق آن در حقوق اسلام و ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

ـ ــــــــــــــــ . جرم سیاسی. تهران: ققنوس، 1377، 214 ص.

ـ ــــــــــــــــ . شرح قانون مجازات اسلامی. تهران: ققنوس، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . منابع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. تهران: خط سوم، 1379، 1124 ص.

ـ زینلی، محمدرضا. جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (مطالعه تطبیقی). تهران: امیرکبیر، 1378، 268 ص.

( 422 )
ـ سائلی کرده، مجید. سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، 552 ص.

ـ سپهوند، امیرخان. صلاحیت مراجع قضایی در امور کیفری در حقوق. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی منوچهر خزائی، 1372.

ـ ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1378، 4 ج.

ـ ستوده تهرانی، هدایت‏اللّه‏؛ میرزایی، بهشته؛ پازند، افسانه. روانشناسی جنایی. تهران: آوای نور، 1376، 300 ص.

ـ سعدون، نای. حقوق زن از آغاز تا امروز. ترجمه گیتی خورسند. تهران: کویر، 1379، 160 ص.

ـ سلجوقی، محمود. حقوق بین‏الملل خصوصی. تهران: دادگستر، 1377، 2 ج.

ـ سماواتی، حشمت‏اللّه‏. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1377، ج.

ـ سنهوری، عبدالرزاق احمد. عقد وکالت. ترجمه حسینقلی حسینی‏نژاد. تهران: حقوقدان، 1376، 160 ص.

ـ شاکری، ابوالحسن. حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی‏اللّه‏ انصاری، 1376.

ـ شامبیاتی، هوشنگ. بزهکاری اطفال و نوجوانان (با تجدیدنظر و اضافات). تهران: ژوبین، 1379، 304 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق جزای عمومی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کیفری اختصاصی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

ـ شریف، علی. حقوق خانواده (حقوق مدنی). تهران: دنیای نو، 1377، 280 ص.

ـ شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات، 1379، 268 ص.

ـ شمس، احمد. نظام حقوق اراضی ملی شده. تهران: دادگستر، 1376، 208 ص.

ـ شمس ناتری، محمدابراهیم. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 344 ص.

ـ شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، 1377، 288 ص.

ـ شهیدی، مهدی. ارث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: حقوقدان، 1377، ج.

( 423 )
ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات. تهران: عصر حقوق، 1379، 404 ص.

ـ صابریان، علی‏رضا. بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

ـ صاحبی، مهدی. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی. تهران: ققنوس، 1376، 232 ص.

ـ صادقی، محمدحسن. تغییر در شرایط قرارداد. تهران: دادگستر، 1379، 288 ص.

ـ صادقی، محمدهادی. حقوق جزای اختصاصی. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ صادقی حقیقی، دیدخت. ثبت کشتیها و حقوق بین‏الملل با تأکید بر پدیده پرچمهای مصلحتی. تهران: کیهان، 1376، 204 ص.

ـ صادقی مقدم، محمدحسن. تأثیر تغییر اوضاع و احوال برقراردادها در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی حسین صفایی، 1373، 254 ص.

ـ صالح ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد. تهران: دفتر نشر داد، 1376، 244 ص.

ـ صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

ـ صباغیان، علی. نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات بین‏المللی. تهران: وزرات امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1377، 152 ص.

ـ صبری، نورمحمد. جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام. تهران: ققنوس، 1377، 336 ص.

ـ صدر، جواد. حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، 270 ص.

ـ صدرزاده افشار، محسن. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاهی (ماجد)، 1379، 700 ص.

ـ صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

36ـ ــــــــــــــــ ؛ امامی، اسداللّه‏. حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق). تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

ـ ــــــــــــــــ . مختصر حقوق خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 448 ص.

ـ ــــــــــــــــ ؛ قاسم‏زاده، مرتضی. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین: با تجدید نظر). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377، 300 ص.

ـ صفایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 544 ص.

ـ طارم سری، مسعود. حقوق بازرگانی بین‏المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377، 326 ص.

( 424 )
ـ طباطبایی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 536 ص.

ـ طوسی، ارسلان. آشنایی با قانون ارث. کرمانشاه: طاق بستان، 1379، 116 ص.

ـ ظفری، محمدرضا. مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی. تهران: امیرکبیر، 1379، 184 ص.

ـ عابد خراسانی، محمدرضا. سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین‏الملل. تهران: دادگستر، 1379، 128 ص.

ـ عابدیان، حسین. شروط باطل و تأثیر آن در عقد. تهران: ققنوس، 1379، 216 ص.

ـ عامری، پرویز. اداره مال غیر در حقوق ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1376.

ـ عبادی، شیرین. حقوق کودک تطبیقی. تهران: کانون، 1378، 152 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران. تهران: کانون، 1378، ج.

ـ عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 348 ص.

ـ عباسی، محمود. مجموعه مقالات حقوقی پزشکی. تهران: حقوق، 1378، 4 ج.

ـ عالمی، شمس‏الدین. حقوق اساسی: دفتر اول: کلیات و مبانی، دفتر دوم: جمهوری اسلامی به ضمیمه گردآوری علمی قوانین. تهران: مشکوه، 1378، 312 ص.

ـ عبدی، عباس. آسیب‏شناسی اجتماعی: تأثیر زندان بر زندانی. تهران: نور، 1377، 564 ص.

ـ عدالت‏نژاد خامنه، جعفر. خسارت مشترک دریایی و جنبه‏های عملی آن (مطالعه تطبیقی قواعد اختصاصی یورک آنتورپ و حقوق انگلستان). پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی امیرحسین فخاری، 1372.

ـ عدل، مصطفی. حقوق مدنی و قزوین. طه، 1378، 348 ص.

ـ عرفانی، محمود. حقوق تجارت. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، 1379، 4 ج.

ـ عطار، داود. دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن. ترجمه بهمن رازانی. تهران: باز، 1379، 564 ص.

ـ علامه حائری، علی. آثار قبض در حقوق مدنی ایران. تهران: تابان، خاقانی، 1379، 144 ص.

ـ ــــــــــــــــ . پژوهشی در حقوق روحانیت از نظر قوانین ایران. تهران: خاقانی، تابان، 1378، 200 ص.

ـ ــــــــــــــــ . علم قاضی در دادرسی‏های کیفری و حقوقی. تهران: خاقانی، تابان، 1379، 122 ص.

ـ عمادزاده، محمد کاظم. حقوق بازرگانی. اصفهان: آموزه، شرکت آترپات، 1377، ج.

ـ عوده، عبدالقادر. غفلت مسلمین و غربت حقوق اسلامی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 132 ص.

( 425 )
ـ عینی، محسن. قلمرو اعمال قوانین کیفری ایران در زمان. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمدجعفر حبیب‏زاده، 1378.

ـ غلامی، حسین. تکرار جرم در حقوق جزا و جرم‏شناسی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی، 1378.

ـ غمامی، مجید. مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. تهران: دادگستر، 1376، 160 ص.

ـ فتحعلی پور، عطاءاللّه‏. مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسائط نقلیه موتوری زمینی. تهران: ورق، 1376، 144 ص.

ـ فتحی، احمد. فن دفاع (امور حقوقی). تهران: اشکان، 1379، ج.

ـ فرخ سیری، منصور. فرهنگ اصطلاحات کیفری: انگلیسی ـ فارسی. تهران: چی چی کا، 1376، 88 ص.

ـ فصیحی‏زاده، علیرضا. اذن و آثار حقوقی آن. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 240 ص.

ـ فضل‏اللّه‏، محمدحسن. نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامی. ترجمه عبدالهادی فقهی‏زاده. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 112 ص.

ـ فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)، 1377، 5 ج.

ـ فلسفی، هدایت‏اللّه‏. حقوق بین‏الملل معاهدات. تهران: نشر نو، 1379، 802 ص.

ـ فون گلدن، گرهارد. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‏الملل عمومی. ترجمه داود آقایی، محمدحسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1378، ج.

ـ فیض، علیرضا. تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: امیرکبیر، 1379، 420 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379، 614 ص.

ـ فیوضی، رضا. حقوق بین‏الملل مسئولیت بین‏المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

ـ قاسم‏زاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 448 ص.

ـ قاضی، ابوالفضل. بایسته‏های حقوق اساسی. تهران: دادگستر، 1379، 352 ص.

ـ قائم مقام فراهانی، عبدالمجید. حقوق بین‏الملل ادله اثبات دعوی بین‏المللی و داخلی. تهران: آوای نور، 1379، 168 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل: رویه‏های قضایی. تهران: پاژنگ، 1377، 216 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل سازمانهای بین‏المللی. تهران: دادگستر، 1377، 216 ص.

( 426 )
ـ قربان‏نیا، ناصر. اخلاق و حقوق بین‏الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 240 ص.

ـ قربان‏وند، محمدباقر. موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت). تهران: ققنوس، 1378، 168 ص.

ـ قشقایی، حسین. شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر. قم: حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

ـ قناد، فاطمه. حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی در نظام حقوق انگلستان و ویلز. تهران: پیک ایران، 1377، 262 ص.

ـ قوامی، بهنام. نگرشی بر مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران. تهران: خط سوم، 1379، 178 ص.

ـ قهرمانی، نصراللّه‏. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. تهران: گندم، 1377، 312 ص.

ـ قیاسی، جلال‏الدین. روش تفسیر قوانین کیفری. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379.

ـ کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 336 ص.

ـ کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. تهران: دادگستر، 1376، 388 ص.

ـ ــــــــــــــــ . توجیه و نقد رویه قضایی. تهران: دادگستر، 1377، 316 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی، ایقاع معین. تهران: دادگستر، 1377، 420 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 5 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: مشارکتها ـ صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 412 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. تهران: دادگستر، 1379، 650 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهر غصب و استیفاء. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث. تهران: دادگستر، 1376، 244 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد ـ ایقاع). تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 564 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: دادگستر، 1379، 264 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 478 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 342

( 427 )
ص.

ـ ــــــــــــــــ . عدالت قضایی گزیده آراء. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 360 ص.

ـ ــــــــــــــــ . فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377، 3 ج.

ـ ــــــــــــــــ . قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: دادگستر، 1379، 856 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مبانی حقوق عمومی. تهران: دادگستر، 1377، 532 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 384 ص.

ـ ــــــــــــــــ . وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: ققنوس، 1376، 564 ص.

ـ کار، مهرانگیز. رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران. تهران: قطره، 1378، 368 ص.

ـ ــــــــــــــــ . ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1378، 220 ص.

ـ ــــــــــــــــ . موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران. تهران: قطره، 1379، 208 ص.

ـ کارو، دومینیک. حقوق بین‏الملل عمومی: آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص. ترجمه مصطفی تقی‏زاده انصاری. تهران: قومس، 1379، 288 ص.

ـ کاشانی، محمود. اندیشه‏هایی در حقوق امروز. تهران: حقوقدان، 1376، 2 ج.

ـ کامیار، غلامرضا. حقوق شهرسازی به انضمام قوانین مربوط به شهرسازی. تهران: مجد، 1379، 160 ص.

ـ کدخدایی، عباس. پخش مستقیم برنامه‏های ماهواره‏ای از دیدگاه حقوق بین‏الملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، 1379، 120 ص.

ـ کریمی، حسین. فرهنگ دادرسی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 388 ص.

ـ کشاورز، بهمن. آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی، 1376، 2 ج.

ـ کلارکسون، سی ام وی. واژه‏نامه حقوق جزا: انگلیسی ـ فارسی. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: میزان، 1376، 102 ص.

ـ کلایوام، اشمیتوف. حقوق تجارت بین‏الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 364 ص.

ـ کوپنول، ماریل. حقوق بین‏المللی خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

( 428 )
ـ کیایی، عبداللّه‏. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1373، 636 ص.

ـ ــــــــــــــ . التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. تهران: ققنوس، 1376، 504 ص.

ـ کیس، الکساندر؛ فرید، وین؛ سند، پیتراچ. حقوق محیط زیست. ترجمه محمدحسن حبیبی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

ـ گرجی، ابوالقاسم. مقالات حقوقی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 394 ص.

ـ گرین، ماریان. ترجمه متونی از حقوق بین‏الملل. ترجمه بهرام آریان. تهران: خط سوم، خیام، 1378، 350 ص.

ـ گلدن، گرهاردفون؛ آقایی، داود. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‏الملل عمومی. ترجمه محمد حسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ گلدوزیان، ایرج. بایسته‏های حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3. تهران: میزان، دادگستر، 1380، 440 ص.

ـ لاریه گیه، ژان. آیین دادرسی کیفری فرانسه. ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ج.

ـ لافورس، ماریل کوپنول. حقوق بین‏الملل خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

ـ لاهیجی، شهلا؛ کار، مهرانگیز. شناخت هویت زن ایرانی در گستره بیش تاریخ و تاریخ. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1377، 3 ج.

ـ لطفی، اسداللّه‏. موجبات و مقتضیات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. تهران: مجد، 1379، 280 ص.

ـ لوین، لیا. پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: قطره، 1377، 216 ص.

ـ متولی، محمد. احوال شخصیه بیگانگان در ایران. تهران: سازوکار، 1378، 262 ص.

ـ محبی، محسن. بیانیه الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (همراه با متن کامل بیانیه‏های الجزایر و...). تهران: خط سوم، 1378، 356 ص.

ـ محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی: مسئولیت کیفری. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 3 ج.

ـ محقق داماد، مصطفی. بررسی فقهی حقوقی خانواده: نکاح و انحلال آن. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، 532 ص.

ـ ــــــــــــــــ . بررسی فقهی و حقوقی وصیت. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 240 ص.

( 429 )
ـ محمدزاده اصل، حیدر. داوری در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 168 ص.

ـ محمدی، داود. حوزه‏های کا

/ 1 نظر / 29 بازدید
موسسه داور عدالت

سلام با سپاس از فعالیت شما در زمینه ی تولید محتوای حقوقی برای فارسی زبانان عزیز با توجه به هدف مشترکمان در صورت تمایل برای تبادل لینک به ما اطلاع بدهید. ابتدا آدرس www.persianlawyer.org را با نام "مشاوره حقوقی آنلاین" لینک کنید سپس از طریق آیدی یاهو و یا نظرات در وبلاگ، ما را آگاه سازید تا ما نیز شما را لینک کنیم. با تشکر موسسه حقوقی داور عدالت ساعی آدرس وبلاگ www.blog.ajlaw.org آیدی یاهو Persian_lawyer سایت ها www.ajlaw.org www.persianlawyer.org