تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی

فاوانیوز: لایحه حمایت از داده های شخصی در کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون سیاست جنایی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی تدوین شد.حمیدرضا اصلانی عضو پژوهشگر کمیته مذکور در سومین نشست علمی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی قوه قضائیه با بیان این مطلب گفت؛ گزارش توجیهی این لایحه آماده شده است و به زودی برای تائید و ارسال به دولت، به قوه قضائیه تقدیم خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گاه در تقسیم بندی مباحث در حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات اشتباهاتی حتی در تدوین برخی متون مورد استفاده در لوایح وجود دارد، تاکید کرد؛ منظور از آزادی گردش اطلاعات، آزادی تولید، عرضه و دسترسی به اطلاعات از طرق شبکه های رایانه ای است و خیلی از موضوعاتی که به اشتباه در حوزه های دیگر مطرح می شود باید ذیل این مبحث قرار بگیرد. اصلانی با بیان اینکه پورنوگرافی از مواردی است که نه در ذیل حریم خصوصی بلکه باید در زیرمجموعه آزادی گردش اطلاعات قرار داشته باشد گفت؛ حریم خصوصی در فضای سایبر شامل حق افراد بر تمامیت جسمی خود، حرمت منازل و اماکن و دو موضوع مهم اطلاعات و ارتباطات است که آسیب پذیری نظام حاکم بر انتشار اطلاعات در سال گذشته موجب رخدادهایی شد که با توجه به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در امور کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مشکلاتی را در تعقیب متهمان و پیگیری حقوق زیان دیدگان ایجاد کرد. سخنران با تاکید بر اینکه مهمترین بحث در لایحه تدوین شده حریم خصوصی اطلاعات است به اهمیت حقوق مالکیت فکری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود؛ قانون به ابزار توجه ذاتی نداشته است چرا که در این حوزه مسائل جدیدی داریم. مثل اینکه اگر کتاب یک نویسنده بدون اجازه او نه از طریق توزیع سنتی بلکه با استفاده از اینترنت منتشر شود کدام قانون حاکم خواهد بود؟ قانون محل استقرار server؟ جایی که مطلب راdown load می کنند؟

ادامه مطلب....

/ 0 نظر / 6 بازدید