مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نویسنده: جمال تراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱
   
     
 

سازمان جهانی مالکیت فکری
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)

پیدایش سازمان جهانی دارائی فکری به رویدادی در سال 1873 باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل \"سرقت افکار\" و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند. در پی تلاشهای صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از دارائی فکری برپا گردید و کشورهای عضو برای انجام وظایف،‌ اداره بین‌المللی ایجاد نمودند. در سال 1886 کنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره‌ای نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد گردید. در سال 1967 کنوانسیونی به نام تأسیس سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ابزار لازم برای انطباق و روزآمد نمودن آنها تشکیل گردید و در سال 1970 با نام WIPO آغاز بکار نمود. در سال 1974 این سازمان به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید تا بتواند فعالیت‌های دارائی فکری را ارتقاء‌ بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدینوسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.
طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فکری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌گردند. در دارائی فکری نیز مانند دیگر حقوق مالکیت،‌ خالق یا مالک پروانه ثبت اختراع،‌ نشان تجاری و حق چاپ و تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند می‌گردد.
اهداف سازمان WIPO
براساس ماده 3 کنوانسیون استکهلم اهداف این سازمان عبارتند از:
1- ارتقاء حمایت از دارائی فکری در جهان از طریق همکاری‌های متقابل دولتها و WIPO با سازمانهای مشابه بین‌المللی،
2- ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از همکاریهای اجرایی اتحادیه‌های پاریس و برن.
در مورد هدف اول:
1- WIPO کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی تشویق می‌نماید،
2- قوانین ملی مربوط به دارائی فکری را تصحیح می‌نماید،
3- به کشورهای در حال توسعه کمک‌های فنی می‌نماید،
4- اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و اشاعه می‌نماید،
5- خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی‌های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه می‌کند،
6- بین کشورهای عضو هماهنگی و همکاری ایجاد می‌نماید.
در مورد هدف دوم:
 سازمان WIPO مرکزیت اجراء و هدایت اتحادیه‌های دارائی فکری را در دبیرخانه بین‌المللی خود در ژنو انجام می‌دهد و از طریق ارگان‌های مختلف بر این امر نظارت می‌نماید و نیز محوریت مسائل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز برعهده دارد.
وظایف سازمان WIPO :
طبق ماده چهار کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان این گونه تعریف شده است:
 طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حمایت از دارائی فکری در دنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه،
 نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه‌های برن،‌ پاریس و اتحادیه‌های وابسته،
 همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه‌های بین‌المللی در حمایت از دارائی فکری،
 مساعدتهای قانونی و فنی در مورد دارائی فکری به کشورهای عضو،
 ارائه خدمات و فعالیتهای مقتضی در جهت تسهیل حمایت از دارائی فکری و تدارک امکان ثبت بین‌المللی آنها.
ارکان و ساختار WIPO :
سازمان WIPO دارای دو رکن اساسی است:
 مالکیت صنعتی (اختراعات، نشان تجاری، طراحی صنعتی)،
 حق تألیف در آثار ادبی، موسیقی، هنری، عکاسی و زمینه‌های صوتی‌ ـ تصویری.
همچنین این سازمان دارای چهار پیکر اصلی می‌باشد:
1-  مجمع عموی (کلیه کشورهای عضو WIPO و نیز اتحادیه برن و پاریس)،
2- کنفرانس شامل کلیه کشورهای عضو WIPO ،
3- کمیته همکاری (شامل 68 عضو از مجمع عمومی، کنفرانس و سوئیس)،
4- دبیرخانه بین‌المللی .
مجمع عمومی و کنفرانس هر دو سال یک بار به صورت جلسات عمومی نشست دارد و کمیته همکاری سالانه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. کلیه این چهار رکن تحت نظر دبیرکل و با آرای مجمع عمومی تعیین می‌گردد. عضویت در WIPO برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه‌های برن و پاریس آزاد است و نیز برای اعضای سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،‌ دادگاه بین‌المللی عدالت و نیز دعوت مجمع عمومی برای عضویت.

دبیرخانه WIPO :
این اداره در واقع دبیرخانه سازمان WIPO و اتحادیه‌های وابسته می‌باشد که توسط معاهدات پاریس، برن، ‌مادرید، پروتکل مادرید، ‌توافق لیسبون، هایگ، استراسبورگ، لیس، لوکارنو، وین و معاهده بوداپست ایجاد شده است. این اداره تحت نظر اعضای مجمع عمومی و کنفرانس اداره می‌گردد و مدیریت آن بر عهده دبیرکل WIPO می‌باشد.
وظایف دبیرخانه:
 انتشار ماهنامه (انگلیسی و فرانسه) مالکیت صنعتی و حق چاپ و تألیف  شامل اطلاعات اعضاء جدید و اتحادیه‌های وابسته و فعالیت حوزه‌های مختلف آنها،
 ارائه خدمات چهارگانه ثبت بین‌المللی.
1- اداره PATENT COROPRATION TREATY (1978) با وظایف:
 دسته‌بندی درخواستهای بین‌المللی ثبت به شکل کاغذی و دیسک فشرده،
 نگهداری نسخه‌های موقت و اصلی تقاضانامه‌ها،
 چاپ هفته نامه PCT ،
 چاپ دوره‌ای راهنمای درخواست‌کنندگان PCT ،
 برقراری تماس لازم با درخواست‌کنندگان برای طبقه‌بندی درخواست‌های ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای و تماس با مسؤولان تکمیل کننده تقاضا نامه‌ها و جستجو‌کنندگان آزمونهای ابتدائی،
 ایجاد نشست کمیته‌های دولتها برای ایجاد هماهنگی‌های پایدار بین‌اداره‌ها و افراد مسؤول ثبت در سطح بین‌المللی.
2- پارتمان ثبت بین‌المللی نشان تجاری (1893) با وظایف:
 چاپ و انتشار بولتن (انگلیس و فرانسه) هر دو هفته یک بار شامل اطلاعات ثبت نشانهای جدید تجاری، تغییرات ثبت (انتقال قانونی،‌ فسخ و محدود کردن کالاها) و تمدید ثبت طب معاهده مادرید،
 انتشار دیسک فشرده برای اطلاعات کتاب شناختی و ترسیمی کلیه نشانهای تجاری بین‌المللی .
3- دپارتمان ودیعه سپاری بین‌المللی (نمونه‌های) طرحهای صنعتی (1928) با وظایف چاپ بولتن ماهانه در (فرانسه و انگلیسی)، نشر ودیعه‌های جدید و تغییرات ایجاد شده در ودیعه سپاری‌های پیشین.
4- دپارتمان خدمات ثبت بین‌الملل القاب اصیل   (1928) با وظایف چاپ بولتن ماهانه (فرانسه) شامل ثبت القاب و اسامی جدید.
منابع مالی دبیرخانه بین‌المللی:
این منابع از طریق مشارکت اعضاء (14%) شامل اعضاء اتحادیه‌های برن و پاریس و نیز کنفرانس WIPO و همچنین کارمزدهای پرداختی کاربران خصوصی ثبت بین‌الملل (80%) و 6% باقیمانده از طریق فروش خدمات حقوقی، فنی، انتشارات و هدایا و کمکهای اعطایی سازمان بین‌المللی تأمین می‌گردد.
اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه مالکیت صنعتی:
این اتحادیه‌ها عبارتند از :
 معاهده پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طراح مفید و شاخص‌های جغرافیایی  نیز جلوگیری از رقابت غیرعادلانه) سال 1883،
 معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاها و خدمات) سال 1891 ،
 اتحادیه مادرید (ثبت بین‌المللی نشان تجاری) سال 1891 ،
 اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین‌المللی طرحهای صنعتی) سال 1925 ،
 اتحادیه لیس (طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال 1957 ،
 اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل و ثبت بین‌المللی آنها ) سال 1968 ،
 اتحادیه لوکارنو (ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طراحی صنعتی) سال 1968 ،
 اتحادیه (PATENT CORPORATION TREATY) همکاری برای طبقه‌بندی،‌ جستجو و آزمون درخواست‌های بین‌المللی برای حمایت از اختراعات سال 1970 ،
 اتحادیه آی. پی. سی (INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION) (ایجاد هماهنگی و یکپارچگی طبقه‌بندی اختراعات) سال 1971 ،
 اتحادیه وین (تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی برای اجزای ترسیمی نشانه‌های تجاری) 1973 ،
 اتحادیه بوداپست (شناسایی بین‌المللی ذخائر میکروارگانیسم‌ها برای مفاصد ثبت پتنت) 1977 ،
 معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوءاستفاده‌های تجاری) 1981 ،
 معاهده قانون نشان‌های تجاری (TRADEMARK LAW TREATY) (ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) 1994 .
اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه حق چاپ و تکثیر:
 اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) 1886 ،
 معاهده حق تألیف وایپو (WCT)،‌(حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) 1996 ،
 معاهده اجرای گرامافونی (WPPT) (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) 1996 ،
 کنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولیدکنندگان گرامافون و سازمانهای پخش و اشاعه آنها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین‌المللی کار) 1925 ،
 کنوانسیون ژنو (حمایت از تولیدکنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیرمجاز) 1971 ،
 کنوانسیون بروکسل (توزیع انتقالی سیگنالهای حاوی برنامه از طریق ماهواره) 1974 .
فعالیتهای سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه:
 استفاده بهینه از دارائی برای تشویق فعالیتهای خلاق ملی، تسهیل دستیابی به فناوری کشورهای دیگر،
 استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی،
 سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیونها پروانه ثبت اختراع،
سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه دارای فعالیتهای زیر می‌باشد:
 بهبود شرایط دست‌یابی به فناوری خارجی اختراعات،
 افزایش رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجاری و استفاده بهینه از آنها در بازرگانی،
 تسهیل دسترسی به اطلاعات فناوری در مدارک ثبت اختراعات و اشاعه آنها به کاربران بالقوه،
 مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتی این کشورها،
 مشاوره حقوقی برای تهیه پیش‌نویس قوانین موردنیاز و ترجمه به زبانهای دیگر.
برای نیل به امور فوق لازم است کشورهای در حال توسعه قوانین ملی خود را در مورد مالکیت صنعتی تنظیم نمایند و مؤسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین‌المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات و لوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه می‌نماید که منابع مالی این آموزشها توسط WIPO یا کشورهای اعطاءکننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)  تأمین می‌گردد.

الزامات و امتیازات عضویت در WIPO :
از عمده‌ترین شرایط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارک لازم و کافی مبنی بر تعهد کشور عضو به رعایت حقوق دارائی فکری می‌باشد. کلیه کشورهای عضو WIPO موظفند در چهارچوب مالکیت معنوی با اتباع سایر کشورهای عضو نیز مانند اتباع خود عمل نمایند و کلیه امتیازات قانونی و حقوقی اتباع خود در زمینه مالکیت صنعتی را به اتباع سایر کشورهای عضو اعطاء نمایند. اعضاء همچنین موظفند تا سازمانی تحت عنوان اداره مالکیت صنعتی ( یا نام مشابه) ایجاد نمایند و این اداره مؤظف است زمینه اجرای مفاد کنوانسیون‌های مرتبط اعم از پذیرش درخواست‌های بین‌المللی ثبت،‌ بررسی صحت صدور گواهینامه و اوراق مربوطه، ‌انتشار موضوع در نشریه رسمی و اداری، پیگیری و پاسخ‌دهی تقاضانامه‌های اتباع سایر کشورهای عضو و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به مالکیت صنعتی را فراهم نماید.
در زمینه امتیازات عضویت در WIPO می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 کاهش هزینه‌های پست،
 برخورداری از همکاری سازمانهای وابسته در کلیه کشورهای عضو به‌منظور اعلام اختراعات، نشان تجاری و کلیه دارائی‌های معنوی مخترعین، مبتکرین صاحبان فعالیت‌های تجاری و نیز صاحبان آثار فکری کشور،
 دسترسی به بانکهای اطلاعاتی WIPO و بانکهای مشابه کشورهای عضو در زمینه دارائی فکر،
 برخورداری از خدمات مرکز داوری و حل اختلاف WIPO،
 استفاده از خدمات مراکز آکادمی جهانی WIPO،
 همکاری نظام قضائی کشورهای عضو در جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت معنوی،
 همکاری گمرک کشورهای عضو در جلوگیری از سوءاستفاده سایر کشورها از اختراعات، نشان تجاری و اسامی جغرافیایی،
 برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه ساختار،‌ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی ادارات دارائی فکری کشور،
 برخورداری از خدمات و کمک‌های سازمان WIPO در زمینه تجهیز و مدرنیزه کردن ادارات ثبت کشورهای عضو.
در حال حاضر طبق آمار سال 2000 این سازمان بالغ بر 90% از کشورهای جهان  را در عضویت خود دارد که 177 کشور دنیا را پوشش می‌دهد.

http://www.techmart.ir/fa/?c=content&id=288

  نظرات ()
مطالب اخیر برات، ویژگی‌ها و کارکردها دنیای حقوق معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرا دیوان داوری ایران - آمریکا کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان جرائم علیه بشریت در منشور لندن دادگاه های خانواده در ژاپن اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI جرم سیاسى در ایالات متحده امریکا چگونه تابعیت دوگانه پیدا کنیم؟
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤٩) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳۸) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٥) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات حقوق جزا (۱٥) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) معاضدت حقوقی (٩) قانون (٩) تعهدات تضمینی (٩) مهریه (٩) منابع (۸) ازمون های حقوقی (۸) قانون اساسی (۸) حقوق مدنی (۸) اعسار (۸) کلینیک حقوقی ایران (٧) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) حقوق خصوصی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق مدنی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) محکومیت مالی (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق اداری (٥) مقالات (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) وکالت (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) حقوق تجارت (٤) ضمان معاوضی (٤) حقوق اداری (٤) دیه (٤) اجاره (٤) حمل کالا (٤) مقالات حقوقی (٤) کلینیک حقوقی (٤) اسناد تجاری (٤) مباحث حقوقی (٤) موسسه تاراز (٤) قصاص نفس (٤) دانشگاه ازاد (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) مسئولیت بین المللی (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) سرقفلی (٤) حقوق (٤) پایان نامه (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) دیوان عدالت اداری (٤) pdf (٤) شوراهای محلی (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) جرائم رایانه ای (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) اخبار (۳) نمونه قرار داد (۳) نکاح (۳) قضاوت زنان (۳) خبر (۳) معرفی کتاب (۳) قانون مدنی (۳) پاسخ نامه (۳) شرکت ها (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) مقاله (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) شرایط (٢) شرکت های تعاونی (٢) تضمین کالا (٢) جزوات حقوقی (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) اسقاط حق (٢) ماده 2 (٢) ایران (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) ضمانت اجرای (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) دانلود کتاب (٢) مسئولیت مدنی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) اطاله دادرسی (٢) آیین نامه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) جرایم رایانه ای (٢) خسارت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) قوانین حمایتی (٢) جامعه مدنی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) ادله الکترونیک (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) قضاوت (٢) وقف (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) هائیتی (٢) تدلیس (٢) ارشد 92 (٢) رادیو حقوق (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) خانواده (٢) کانون وکلا (٢) چک امانی (٢) کلینکلینیک حقوقی ایران (٢) شناسنامه (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) نفقه (٢) خطای محض (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) فرزند خواندگی (٢) ازمون وکالت (٢) حقوق پزشکان (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) مقالات در امور کیفری (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) سنگسار (٢) جنایات بین المللی (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) فسخ نکاح (٢) معسر (٢) اقلیتهای دینی (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) الزامات پیمان کار (٢) کلینیک (٢) تمکین (٢) مالکیت فکری (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) jus cogens (٢) روان شناسی کیفری (٢) عقد نکاح (٢) وکلا (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) اصلاحیه (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) سازمان ملل متحد (٢) حقوق ثبت (٢) صدور حکم رشد (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) دادرسی عادلانه (٢) رتبه های برتر (٢) شورای امنیت (٢) جبران خسارت (٢) سفته (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) عناوین مجرمانه (٢) دانستنی های علم حقوق (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) شکایت کیفری (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) فرزند دختر و پسر (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) وکیل رایگان (۱) جمشید ممتاز (۱) حقوق زناشویی (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) کلید ارشد 92 (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) تساوی دیه (۱) شارژ آپارتمان (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) جرائم علیه بشریت (۱) فمینیسم (۱) عدالت (۱) ولایت فقیه (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) دستگاه قضایی (۱) حقوق متهم (۱) دیه زن و مرد (۱) بیعانه (۱) دعاوی (۱) آیین دادرسی (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) صلح جهانی (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) امضای الکترونیک (۱) ایرادات (۱) حق حضانت فرزند (۱) حقوق شهر وندی (۱) 110 سکه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) نقل و انتقال (۱) ابلاغ قانونی (۱) وکالت در تجارت (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) ماده 816 (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) مستاجر (۱) سرپرستی (۱) علم قاضی (۱) عسر و حرج (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) فرزند فروشی (۱) حقوق کیفری (۱) زندانیان مهریه (۱) اجرای چک (۱) رای وحدت رویه (۱) نقشه راه (۱) امضای چک (۱) اسیب ها (۱) greenpeace international (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) خرید حبس تعزیری (۱) پتنت چیست؟ (۱) ضابطه کنترل (۱) هوگو گروسیوس (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) مفهوم عدال (۱) لایحه جدید وکالت (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) کیفیت تحصیل (۱) نقد (۱) جنون (۱) جرم (۱) مطالبه (۱) شاهد (۱) عفو (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) توهین و افترا (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) شرط خیار (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) زندان (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) کنترل پارلمانی (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) شورای حل اختلاف (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) چک سفید امضا (۱) خیار غبن (۱) مقام صالح (۱) رهن اسکناس (۱) ارث (۱) فرار مالیاتی (۱) تعزیر (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) اعتراض (۱) بکارت (۱) لیبی (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) نامزدی (۱) امریکا (۱) اینترپل (۱) مردم سالاری (۱) کفالت (۱) اشتغال زنان (۱) سولات (۱) نشوز (۱) تجارت الکترونیکی (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) خانه انصاف (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) جایگاه دیه (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) حق شرط (۱) سازمان fbi (۱) تحریم (۱) غزه (۱) نمره (۱) نظام اداری (۱) اسید پاشی (۱) دیات (۱) جعل اسناد (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرط قراردادی (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) ایکوموس (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) تشکیلات دادسرا (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) لزوم انجام تعهد (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) مواد قانونی (۱) معاهده شیکاگو (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اختلاس (۱) ازمون (۱) ثبت رسمی (۱) چک (۱) خسارت (۱) حقوق ایران (۱) اقدامات تامینی (۱) ترک انفاق (۱) مراجع ثبتی (۱) آزادی مذهبی (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کتاب (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حق سکوت متهم (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) تعهد (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) قانونگذار (۱) اطفال (۱) حقوق انسانها (۱) قواعد فقه (۱) غزه و اسرائیل (۱) جایگاه وکالت (۱) رسانه ها و خلا (۱) دیه کامل (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) تجارت بین الملل (۱) خشونت (۱) اعتیاد (۱) راهنما (۱) وکیل (۱) تزویر (۱) موضوع (۱) معاملات (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) برائت پزشک (۱) شکنجه و تعذیب (۱) دانلود قانون (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) مجازات ظالمانه (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) اداره ثبت و احوال (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) مداخله وکیل (۱) قرار داد های دولتی (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) روش های ثبت اختراع (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) حقوق اقلیت ها (۱) بخش نامه (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) پلیس بین الملل (۱) صیانت (۱) معاهدات بین المللی (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) طلاق توافقی (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) حقوق اطفال (۱) کانت (۱) فروش کتاب (۱) قضا (۱) اقدامات (۱) بدهکار (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) تابعیت دوگانه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) طرح دعاوی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) پزشکی قانونی (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) دیوان عالی کشور (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) حقوق جزا در قران (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) حقوق فضا (۱) طلاق در فرانسه (۱) کارمندان (۱) براتکش (۱) اموزش (۱) آزادی بیان (۱) سازمان ملل (۱) حقوق اسلامی (۱) حقوق زندانیان (۱) صلح و سازش (۱) بزه دیدگی (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) رفتار (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) انواع اظهارنامه (۱) تجارت بین الملل (۱) جزای اختصاصی (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) شهروند مسئول (۱) شریعت (۱) حقوق عمومی (۱) بین المجالس (۱) حقوق پناهندگان (۱) خسارت عدم النفع (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) اتحادیه آفریقا (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) ابلاغ واقعی (۱) بیمه اجباری (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) جرم بد حجابی (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) متن جدبد (۱) قوانین خاص جزایی (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق انرژی (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) نهاد داوری (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) عنوان مجرمانه (۱) آداب و اخلاق (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دعاوی مدنی (۱) محدودیت تخلیه (۱) مفهوم مودی (۱) نهادهای محلی (۱) حقوق عمومی نوین (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حقوق اساسی (۱) دریای خزر (۱) مالیات (۱) یونسکو (۱) دستور موقت (۱) نظم عمومی (۱) موسسه استاندارد (۱) کارگر و کارفرما (۱) منشور ملل متحد (۱) جرائم (۱) همسر (۱) امنیت اجتماعی (۱) بانکداری (۱) تخریب (۱) حکم اعسار (۱) دین و قصاص (۱) حق پارکینگ (۱) الکترونیک قضایی (۱) متقلبانه (۱) فسخ (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) قواعد حقوق (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) نمونه پروپوزال (۱) تخفیف مجازات (۱) جایکا (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) بزهدیدگان (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) خبار حقوقی (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) اشتغال رن (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) دادگاه مدنی (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) حق حبس در نکاح (۱) 1951 ژنو (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) بی عدالتی (۱) حقوقی (۱) ثبت (۱) ریاست جمهوری (۱) مالکیت معنوی (۱) آئین نامه (۱) مجازات (۱) فقه (۱) مجلس (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) law radio (۱) جدایی درمانی (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) پرسمان حقوقی (۱) استقلال کانون (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) خیار شرط (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) ملاقات طفل (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) سند نکاح (۱) بزهکاری زنان (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) تجهیزات امنیت it (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) اصل ازادی بیان (۱) تجدید نظر خواهی (۱) مرور زمان (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) شرکت مدنی (۱) کلاهبرداری (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) اتحادیه اروپا (۱) واخواهی (۱) پناهندگان (۱) معاملات املاک (۱) شرط صفت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) ملائت (۱) اهداف حقوق (۱) جرم سیاسى (۱) دادگاه های خانواده (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) دفاع (۱) مقایسه (۱) استفتاآت قضایی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) رد مال (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کنترل قضایی (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) فرم پروپوزال (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) آرای حقوقی (۱) مجازات سب النبی (۱) شورای حل اختلاف (۱) ضمان مضارب (۱) مسئولیت کیفری (۱) انحلال شرکت (۱) مجازات حبس (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) international crimes (۱) موجر، مستأجر (۱) افراد معسر (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) حقوق رقابت (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) اثبات جنون همسر (۱) تعدد زوجات (۱) پارلمان (۱) ثبت شرکت (۱) جنایت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) برائت (۱) قولنامه (۱) تهاتر قهری (۱) فضای سایبر (۱) حق رای (۱) آرا (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) احوال شخصیه (۱) تعدیل قرار داد (۱) قانون ایران (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قول نامه (۱) دادخواست حقوقی (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) نرخ روز (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) تجارت بیل الملل (۱) بان کی مون (۱) قیمت دلار (۱) عنن (۱) دعوای متقابل (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) واگذاری عین (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) موضوع شرکت (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) تمامیت ارضی (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) اعتبار امر مختومه (۱) جرم انگاری (۱) حاکمیت اینترنت (۱) استرداد دعوی (۱) صلاحیت محلی (۱) تعزیرات حکومتی (۱) سوال و جواب (۱) محاسبه (۱) قرار داد خودرو (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) محتال (۱) مفاهیم (۱) کارشناسان (۱) خلع و مبارات (۱) تحلیل و نقد (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) مسئولیت های ضامن (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) معاملات معارض (۱) بازداشت خانگی (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آزمون وکالت (۱) پلیس اداری (۱) منابع حقوق اداری (۱) لیست اظهار نامه (۱) دادرسی فوری (۱) مکان ها (۱) هدایا (۱) ثالث (۱) حقوق کودکان (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) سنگسار در یهودیت (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) حقوق قانونی متهم (۱) پردیس دانشگاهی (۱) مرور زمان در اسلام (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) کشور های آسه آن (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) گروه حقوقی (۱) جرم جعل (۱) حقوق مالیات (۱) حقوق اقلیتها (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) عطف به ماسبق (۱) حذف نام سابق (۱) مراجعه (۱) دانلود (۱) اسلام و پناهندگی (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) امام علی (ع) (۱) تعهدات (۱) اوپک (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب