مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری

در همه نظام‌های کیفری عفو جایگاهی را به خود اختصاص داده است. نظام‌های کیفری
از این ابزار برای تجدیدنظر در مجازات محکومانی استفاده می‌کنند که ادامه ندادن به
مجازات آنها از مجازات کردن آنها سودمندتر است. در کشور ما نیز عفو دارای شرایط
ویژه‌ای است که بررسی آن مفید خواهد بود، اما طرح موضوع های مربوط به آن در یک
گزارش نمی‌گنجد.

در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی انواع عفو، نحوه تفکیک آنها از
یکدیگر، روش درخواست عفو و بررسی تفاوت آن با یکی از نهادهای مشابه می‌پردازیم. در
گزارشی دیگر آثار عفو در حیات کیفری محکوم را بررسی خواهیم کرد.

انواع عفو
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه در بررسی جایگاه عفو در نظام
حقوقی ایران می‌گوید: عفو در یک معنی کلی به دو نوع عفو عمومی ‌و خصوصی تقسیم
می‌شود. عفو عمومی‌ به‌موجب قانون اعطا می‌شود و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات
است توسط بالاترین مقام کشور اعطا می‌شود که در کشور ما با پیشنهاد رییس قوه قضاییه
و تایید مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.
منصور رحمدل در خصوص ارزیابی قوانین در
مورد عفو می‌گوید: عفو عمومی‌ از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی از موجبات لغو
مجازات است.
یک وکیل دادگستری نیز در توضیح تقسیم‌بندی‌های ارایه شده از عفو در
کشور ما می‌گوید: در مجموع دو نوع عفو وجود دارد یکی عفو عمومی ‌یا عام و دیگری عفو
خصوصی یا خاص است.
علی رضا جعفرزاده در بیان مفهوم عفو عام و خاص توضیح می‌دهد:
عفو عام عبارت ‌است از این‌که قانون‌گذار که خود مرجع تعیین جرم و مجازات می‌باشد
با وضع قانون جدید وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده یا سلب یا تعقیب و مجازات
عمل مجرمانه ارتکابی را منع می‌کند.
وی می افزاید: اما عفو خاص عبارت است از این
که بالاترین مقام کشور در مورد شخص یا اشخاص خاصی اعمال گذشت کرده و موجب می‌شود که
آن قرارداد تمامی یا قسمتی از مجازات عفو شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به
مطالب مذکور باید اظهار کرد که عفو عام توسط قانونگذار اعطا می‌شود و نیازمند قانون
خاص است ولی عفو خاص نیاز به قانون نداشته و توسط بالاترین مقام کشور صورت
می‌گیرد.

تشخیص عفو عام از عفو خاص
یک وکیل دادگستری دیگر نیز به ملاک‌های تشخیص عفو
عمومی از خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره حقوقی قوه‌قضاییه تمامی عفوهای
اعطایی از سوی مقام معظم رهبری را عفو خصوصی دانسته است.
محمود واحدی ادامه
می‌دهد: بهترین راه برای شناسایی و جداسازی این دو نوع عفو از یکدیگر، بررسی محتوای
هر کدام است تا در صورت انطباق آن با ملاک اساسی «شمول بر محکومان وغیر محکومان»
عفو عمومی‌شناخته شود و در غیر این صورت عفو خصوصی است.
این کارشناس ارشد حقوق
جزا ادامه می‌دهد: عفو عمومی‌علاوه بر «شرط» یادشده، دو ویژگی دیگر نیز دارد: نوعی
بودن اشخاص مشمول و غیرشخصی بودن هدف عفو این دو ویژگی هستند.
وی می افزاید: اگر
فرمان عفو در عین نوعی بودن صرفا شامل محکومان باشد، عفو خصوصی تلقی می‌شود ولی اگر
در عین شخصی بودن شامل محکومان و غیرمحکومان باشد، مانند این که چهار نفر در ارتباط
با یک جرم، مورد عفو قرار گیرند در حالی که یکی از آنها هنوز تعقیب نشده و دیگری در
مرحله تحقیقات مقدماتی است، سومی ‌محکوم غیرقطعی و آخری محکوم قطعی است.
واحدی
با تاکید بر اینکه تعیین نوع عفو اندکی دشوار است می‌گوید: در این فرض نیز هر چند
عفو از حالت «نوعی» خارج شده و «شخصی» شده است اما به دلیل شمول بر محکومان، باید
عفو عمومی ‌تلقی شود، زیرا همچنان که عفو هریک بدین معناست که او دیگر تعقیب نشود و
قاعده منطقی «نتیجه تابع احسن مقدستین» است و اصل حقوقی تفسیر به نفع متهم نیز برای
تعیین نوع عفو، همین دیدگاه را تقویت می‌کند.
با این توضیحات حکم عفو صادر شده
از سوی مقام معظم رهبری برای سربازان فراری که در طی نامه شماره ۶۱۸۳/۸۷/۱ مورخه
۱۵/۷/۸۷ به سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ شده است، عفو عمومی ‌است. به موجب این
حکم : «سربازان وظیفه که تا پایان سال ۱۳۸۶ مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت
شده‌اند، از تعقیب و مجازات معاف می‌شوند و چنانچه مراجعت کنند یا دستگیر شوند، جهت
ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد».

درخواست عفو
یک حقوقدان درباره چگونگی ارائه درخواست عفو می‌گوید: مجرم یا
خانواده وی باید درخواست خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم کنند.
رحمدل
توضیح می‌دهد: مستندات ‌پیشنهاد ‌عفو، رونوشت کیفرخواست دادنامه مورد اجرا سوابق
کیفری و… در ماده ۱۳ آیین‌نامه عفو و بخشودگی ذکر شده است.
جعفر زاده وکیل
دادگستری نیز در باره نحوه درخواست عفو می‌گوید: عفو عمومی ‌با تصویب قانون‌گذار
صورت می‌گیرد اما در خصوص عفو خاص درخواست عفو و بخشودگی باید تسلیم شود.
وی
می‌گوید: این درخواست‌ها به ترتیب تاریخ وصول ثبت و به کمیسیون ارسال می‌شود و
کمیسیون نیز جهت بررسی اعلام نظر به کمیسیون عفو درخواست را به روسای هیات‌های
موجود در مراکز استان ها و شهرستان می‌فرستد.

تفاوت عفو و آزادی مشروط
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبایی به
مقایسه عفو با آزادی مشروط می‌پردازد و می‌گوید: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف
مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند
ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.
رحمدل خاطرنشان می‌کند: در آزادی
مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف
مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته
باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: اساسا منعی برای
درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه
بعدی واجد شرایط.
رحمدل می گوید: در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت
که قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی
مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که
عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود.
جعفرزاده نیز در بیان
یکی دیگر از تفاوت‌های عفو و آزادی مشروط می‌گوید: در آزادی مشروط اجرای مجازات
معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی
مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات
به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و
بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد
مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.
یک کارشناس دیگر حقوق
جزا به تفاوت عفو و آزادی مشروط اشاره می‌کند و می‌گوید: در آزادی مشروط بعد از
آن‌که شخص مجرم محکوم به حبس می‌شود بعد از این‌که مقداری از محکومیت که در حال
حاضر در قانون نصف زمان کل حبس تعیین شده است می‌تواند از این امتیاز استفاده کند
یعنی کسی که سه سال محکوم به حبس می‌شود باید یک‌و نیم سال از مدت زمان حبس شدن او
سپری شده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کرد.
کاظم کوهی اصفهانی ادامه
می‌دهد: آزادی مشروط یک نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای
متهم است و از نهاد عفو جدا است و جرایم نقدی و مصادر اموال و… را نیز شامل
می‌شود.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: با تصویب لایحه مجازاتی که در پیش
داریم یک سری نهاد جدید پیش‌بینی شده است مانند آزادی نیمه‌مشروط، تعلیق تعقیب مجرم
و… این موارد را اگر کنار هم ببینیم و با در نظر گرفتن همه نهادها نه مجرم با مواجه
شدن با همه نهاد‌ها احساس می‌کند از مجازات می‌تواند خلاص شود و با خود فکر کند که
تعلیق می‌شوم یا آزادی مشروط شامل من خواهد شد و از مجازات خلاص خواهم شد.
وی می
افزاید: ما در این زمینه توازن نداریم و به گونه‌ای است که می‌توان از آن
سوءاستفاده کرد اما اگر به حق مجرمی‌ بتواند از این نهاد‌ها استفاده کند و همه
نظام‌های اجرای مجازات توامان باشد و مجرم اصلاح و متنبه شود نه فقط مجازات جای
اشکال در این نهاد‌ها وجود نخواهد داشت.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید
قرار دادند، عفوهایی که سالانه انجام می‌گیرد از نوع عفو خصوصی محسوب می‌شود وعفو
عمومی منحصر به حوادث خاص و شرایط ویژه است.
بدین ترتیب، انواع عفو و روش‌ها
تفکیک و شناسایی آن از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این نهاد حقوقی با
آزادی مشروط که تنها در مورد حبس و آن هم بعد از گذشتن نیمی از مجازات و در صورت
وجود شرایط لازم اعمال می‌شود تفاوت دارد. کارشناسان تاکید کردند که آزادی مشروط یک
نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای متهم است و از نهاد عفو
جداست و جرایم نقدی و مصادره اموال و… را نیز شامل می‌شود. نهاد عفو از صدر اسلام
تاکنون استمرار داشته است و اندوخته‌ای گران بهاست که می‌تواند مجازت‌گرایی قوانین
ما را تعدیل کند و مجازات را هر چه بیشتر در خدمت اصلاح مجرم قرار دهد.

بررسی یک نهاد موثر حقوق کیفری در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان
حقوقی؛

  نظرات ()
مطالب اخیر دنیای حقوق معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرا دیوان داوری ایران - آمریکا کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان جرائم علیه بشریت در منشور لندن دادگاه های خانواده در ژاپن اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI جرم سیاسى در ایالات متحده امریکا چگونه تابعیت دوگانه پیدا کنیم؟ شورای امنیت و صلح جهانی
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤٩) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳٧) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٥) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) مقالات حقوق جزا (۱٥) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) ازمون های حقوقی (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) حقوق مدنی (۸) اعسار (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مقالات حقوق مدنی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) محکومیت مالی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) دانشگاه ازاد (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) اسناد تجاری (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) حقوق اداری (٤) سرقفلی (٤) قانون مدنی (۳) شرکت ها (۳) نکاح (۳) جرائم رایانه ای (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) اقلیتهای دینی (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) قوانین حمایتی (٢) کلینیک حقوقی (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) حقوق پزشکان (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) jus cogens (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) عناوین مجرمانه (٢) رادیو حقوق (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) ماده 2 (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شورای امنیت (٢) شرایط (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) کلینیک (٢) وقف (٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) سفته (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) حقوق ثبت (٢) کانون وکلا (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) تمکین (٢) نفقه (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) مسئولیت مدنی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) هائیتی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) خسارت معنوی (٢) اسقاط حق (٢) تضمین کالا (٢) تدلیس (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) شرکت های تعاونی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) جزوات حقوقی (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) حقوق اقلیت ها (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) غزه و اسرائیل (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) دیات (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) جرم انگاری (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) حق رای (۱) آرا (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق متهم (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) عسر و حرج (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) دعاوی (۱) علم قاضی (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) کوفی عنان (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) آیین دادرسی (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) پزشکی قانونی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) موسسه استاندارد (۱) صیانت (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) قانون اساسی ایران (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) کارگر و کارفرما (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) اشتغال زنان (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) ازدواج موقت (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) دین اسلام (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) قانونگذار (۱) ثبت شرکت (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) بخش نامه (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) رفتار (۱) fgh (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) جزای اختصاصی (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) خانه انصاف (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) تقبیح تبعیض علیه زنان (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) مداخله وکیل (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) کلینیک حقوقی ایران (۱) موسسه تاراز (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) مراجعه (۱) کارمندان (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) استفتاآت قضایی (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب