مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ ( حقوق مدنی - آیین دادرسی مدنی - حقوق نویسنده: ... - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

حقوق
مدنی

۱ – آقای «الف»
(زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وکالت بلاعزل با حق
توکیل غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه
می‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. در خصوص
نحوه اعمال وکالت در طلاق زوجه کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) تنها هنگامی که
ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دلیل
عدم تمکین زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.

۳ ) در هر حال چنانچه
ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.
۴ ) با
عنایت به این که شرط فوق نوعی شرط نتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت
زوجه، این شرط محقق می‌شود و زوجه وکیل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و می‌تواند
برای طلاق به دادگاه مراجعه کند.

۲ – قرارداد اجاره‌ای در سال ۱۳۷۹ در بنگاه
معاملات املاک تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده است، اما ذیل قرارداد توسط
دو نفر شاهد گواهی نشده است. قرارداد یاد شده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی
دارد؟

۱ ) غیر قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب
سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

۴ ) صحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
است.


۳ – زن و مردی با یکدیگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدی
یک حلقه انگشتر به زن هدیه می‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف می‌شود. متعاقب
آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم می‌خورد. در خصوص امکان مطالبه قیمت انگشتر از سوی
وراث مرد کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند
داشت.
۲ ) تنها در صورتی که تلف آن در نتیجه حوادث قهری باشد، وراث مرد حق رجوع
به قیمت را ندارند.

۳ ) در هیچ صورت وراث
مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند.


۴ ) چنانچه تلف انگشتر به
دلیل تقصیر زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند
داشت.

۴ – خیار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود،
غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارد.
۲ ) خیار شرط جزو قواعد عمومی
معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خیار شرط مختص عقود لازم است و در
تمام این عقود امکان درج خیار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره‌ای از عقود
لازم، امکان درج خیار شرط وجود دارد.


۵ – ملاک و معیار تشخیص عقد
بیع و معاوضه چیست؟

۱ ) بر خلاف بیع، در معاوضه برابری ارزش دو عوض لازم
است.

۲ ) ملاک و معیار تشخیص بیع از
معاوضه، قصد مشترک طرفین است.

۳ ) بیع مبادله کالا با پول است، ولی
معاوضه مبادله کالا با کالا است.
۴ ) در بیع مبیع باید عین باشد، اما در معاوضه
هر دو عوض باید عین باشد.


۶ – شخص «الف» از بانک مبلغی وام دریافت
می‌کند و برای تضمین بازپرداخت وام، تمامی شش دانگ مغازه ملکی خود را در رهن بانک
(مرتهن) قرار می‌دهد. بانک پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را برای استفاده در اختیار
شخص «الف» قرار می‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عین مرهونه کدام عبارت
صحیح است؟

۱ ) انتقال سرقفلی مال مرهون
منافی حق مرتهن است.

۲ ) هرگونه تصرف مادی راهن در مال مرهون منافی حق
بانک (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن (بانک) است.
۴
) با عنایت به این که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک (مرتهن) است،
انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن نیست.


۷ – آقای «الف» با وجود
اطلاع از علائم راهنمایی و رانندگی منصوب شده در سواره رو، شتابان و با کمال
سهل‌انگاری از غیر محل خط‌کشی شده مخصوص عابران عبور می‌کند. آقای «ب» که در آن
مسیر در حال رانندگی با خودروی سواری است و بیمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعایت کامل
قوانین و مقررات و بدون این که هیچ‌گونه تقصیری مرتکب شده باشد و حتی قادر به
جلوگیری از تصادف باشد با آقای «الف» برخورد می‌کند و در نتیجه آقای «الف» مصدوم
می‌شود. در این حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدنی وارد شده به آقای «الف»
است؟

۱ ) بیمه‌گر مسوولیت در حدود تعهدات
موضوع بیمه‌نامه مکلف به جبران خسارت آقای «الف» است.

۲ ) با توجه به
تقصیر آقای «الف»، بیمه‌گر مسوولیت تنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد
شده به آقای «الف» است و مابقی با توجه به ماده
۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل
تقصیر خود وی قابل جبران نیست.

۳ ) با توجه به تقصیر آقای «الف» موضوع
مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت
نیست.

۴ ) با عنایت به این که آقای «ب» مرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه
بیمه‌گر وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدنی آقای
«الف» از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ (در
حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

۸ – خانم «الف» منزل مسکونی خود را
به برادرش (آقای ب) صلح می‌کند و در مقابل، برادر وی تعهد می‌کند که به مدت ۱۰ سال،
هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت کند. ۵ سال بعد،
آقای «ب» به دلیل اعسار نمی‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در این
صورت عقد صلح چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ می‌شود.
۲ )
اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ
است.

۴ ) اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد صلح
ندارد، مگر این که شرط خیار شده باشد که در این صورت عقد صلح قابل فسخ است.


۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدی که به موجب آن شخصی حق انتفاع از مالی
را به دست می‌آورد چیست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولی عقدی که بر اساس آن حق
انتفاع ایجاد شده جایز است.

۲ ) مستاجر
اصولاً طبق قانون مدنی می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، اما صاحب حق
انتفاع نمی‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به دیگری اجاره دهد.

۳ ) در
اجاره، مستاجر اصولاً می‌تواند عین مستاجره را به دیگری واگذار کند، اما در حق
انتفاع، منتفع نمی‌تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل نماید.
۴ ) انتقال عین
مستاجره از طرف مالک موجب بطلان اجاره نمی‌شود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف
مالک به غیر موجب از بین رفتن حق انتفاع
می‌شود، مگر این که حق انتفاع مدت
نداشته باشد.

۱۰ – کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) مضطر مسوولیت مدنی دارد.
۲ ) بعد از
اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرایط ارث بردن برابر
شده‌اند.
۳ ) وصیت برای یکی از ورثه منوط به تنفیذ سایر وراث است.
۴ ) در
حقوق ایران در حقوق تجارت مسوولیت اصولاً تضامنی است، مگر این که خلاف آن شرط شود،
اما در حقوق مدنی مسوولیت تضامنی وجود ندراد، مگر
این که در ضمن قرارداد شرط شده
باشد.

۱۱ – در خصوص مسوولیت مدنی کودک غیر ممیز کدام عبارت صحیح
نیست؟

۱ ) کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسوولیت مدنی
دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک
غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او باشد، خود کودک در هیچ
فرضی تکلیفی به
پرداخت خسارت ندارد.

۳ ) کودک غیرممیز در قبال خسارات
بدنی که به دیگران وارد می‌کند تا میزان دیه مسوولیت مدنی ندارد.
۴ ) چنانچه
خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او
وارد شده باشد و سرپرست به دلیل عدم تمکن
مالی توانایی پرداخت بخشی از خسارات
زیان دیده را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال خود کودک پرداخت می‌شود.

۱۲
– خانم «الف» که یک ایرانی غیرشیعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در
زمینه امور مالی و غیر مالی رشید محسوب می‌شود. آیا نامبرده می‌تواند آپارتمانی را
که در مالکیت دارد بفروشد؟

۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی
است.

۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح
است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می‌شود.

۳ ) با توجه به این که
اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود برای معامله
کردن رشید شناخته شود، انجام معامله
توسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله
غیرنافذ محسوب می‌شود.

۴ ) موارد ۱ و ۲
صحیح است.


۱۳ – شخص «الف» مبلغی به شخص «ب» بدهکار است. طلبکار (شخص
ب)، بدهکار (شخص الف) را برای پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده است. در این قضیه،
چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت بدهی بدهکار گردد، در این
صورت رضایت چه شخصی (یا اشخاصی) ضروری است؟

۱ ) رضایت طلبکار (شخص ب) ضروری است.
۲ )
رضایت هیچ کدام از بدهکار (شخص الف) و طلبکار (شخص ب) لازم نیست.
۳ ) رضایت
بدهکار (شخص الف) ضروری است.
۴ ) هم رضایت بدهکار (شخص الف) و هم رضایت طلبکار
(شخص ب) ضروری است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در کدام مورد جزو موانع ارث
است؟

۱ ) قتل عمدی فرزند توسط پدر
۲ ) سقط عمدی و غیر قانونی حملی که
مرتکب جرم از وی ارث می‌برد.
۳ ) قتل عمدی مورث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان.


۴ ) هر سه مورد صحیح است.۱۵ – موجبات متعددی که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث
ببرد، کدام است؟

۱ ) جمع شدن دو موجب نسبی
۲ ) جمع شدن دو موجب سببی

۳ ) جمع شدن دو موجب سببی و نسبی

۴ )
موارد ۱ و ۳ صحیح است.


۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وکالت می‌دهد تا
زمین متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وکالت می‌دهد تا همان زمین را
وقف کند، در این صورت وکالت او چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) منفسخ می‌شود.
۲ ) وکالت دوم تاثیری در
وکالت اول ندارد.
۳ ) وکالت دوم اعتبار ندارد.
۴ ) هر کدام از دو وکیل زودتر
اقدام به بیع یا وقف نماید عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع
باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به شخص
«ب» پرداخت کرده است، آیا شخص «الف» می‌تواند از دادگاه تقاضای استرداد این مبلغ را
بنماید؟

۱ ) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون
مدنی دارد.

۲ ) شخص «الف» می‌تواند تقاضای
استرداد مبلغ پرداخت شده را بنماید و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است.

۳
) موضوع بستگی به عمل یا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی دارد.
۴
) با توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، دعوای
استرداد این مبلغ پذیرفته نمی‌شود.

۱۸ – با عنایت به مواد قانون مدنی در
خصوص عقد هبه، کدام مورد صحیح است؟

۱ ) هبه
دین صحیح است.

۲ ) هبه در مواردی ایفاع است.
۳ ) هبه منفعت باطل است.

۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمی‌تواند از هبه رجوع کند.

۱۹ – وصیتی که
طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبی (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد،
چه حکمی دارد؟

۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.

۲ ) نسبت به سهم وراثی که به صحت آن اقرار نمایند، نافذ
است و نسبت به سایرین فاقد اعتبار است.

۳ ) تنها هنگامی اعتبار دارد که
تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.
۴ ) چنانچه وصیت عهدی باشد نافذ است، در غیر
این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.

۲۰ –
شخصی یک راس گاو را به دیگری می‌فروشد، یک روز پس از معامله و تسلیم مبیع، گاو در
دست خریدار تلف می‌شود، در این صورت خسارات ناشی از تلف گاو را چه کسی باید متحمل
شود؟

۱ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده خریدار است.

۲ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده فروشنده است.

۳ ) خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهده
اوست.
۴ ) تنها اگر مبیع بر اثر تعدی و تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر
عهده او قرار می‌گیرد.


آیین دادرسی مدنی


۲۱
– اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات
..........

۱ ) همه‌ی خواندگان را در
دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود.

۲ )
همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص
کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.
۳ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید
کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.
۴ ) خوانده یا
خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی
می‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت
دادخواست دهنده‌ی نخستین محرز نیست باید ..........

۱ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین
را صادر نماید.

۲ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور
رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند.
۳ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان
دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید.
۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند
تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین اظهار رفع نقص نماید.

۲۳ – چنانچه حکمی قطعی
از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص دادگاه، جبران
خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حکم اجرا می‌شود اما
محکوم‌له مکلف به جبران خسارت می‌شود.
۲ ) دادگاه دستور لازم را برای جلوگیری از
ورود خسارت به شخص ثالث صادر می‌نماید.
۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم
را معلق می‌نماید به شرط آن که رئیس حوزه‌ی قضایی با آن موافقت نماید.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامین
متناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید.


۲۴ –
چنانچه دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نماید و
خوانده سند را اصیل نداند در این صورت خوانده ...........

۱ ) تنها می‌تواند
ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.
۲ ) می‌تواند
ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به
عهده‌ی خواهان است.
۳ ) تنهای می‌تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات
اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۴ )
می‌تواند ادعای جعل نماید که بار اثبات جعلیت به عهده‌ی خوانده است. و یا اصالت سند
را انکار نماید که بار اثبات اصالت به عهده‌ی خواهان است.


۲۵ –
دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت .......... است.

۱ ) هیئت نظارت
استان
۲ ) شورای عالی ثبت

۳ ) دادگاه
محل صدور دستور اجرا

۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه
شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما مستاجر پس از
پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید، مالک، برای
تخلیه ملک باید به .......... مراجعه نماید.

۱ ) دیوان عدالت اداری
۲ )
شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ )
دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۴ ) شورای حل اختلاف مستقر در دیوان عدالت
اداری

۲۷ – دعوایی به خواسته‌ی اثبات نسب اقامه می‌شود و شخصی به عنوان ثالث
وارد دعوا می‌شود و محکوم می‌گردد. حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار
می‌شود، در این صورت یا علی‌القاعده شخص ثالث می‌تواند نسبت به این حکم ..........
نماید.

۱ ) تنها فرجام خواهی

۲ )
فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی

۳ ) تنها اعاده‌ی دادرسی
۴ ) اعتراض
ثالث و فرجام خواهی

۲۸ – چنانچه صدور قرار کارشناسی به درخواست خواهان باشد
دستمزد کارشناس .......... و اگر توزیع (تودیع ) ننماید دادگاه باید ..........
نماید.
۱ ) به عهده‌ی خواهان – قرار توقیف دادرسی صادر

۲ ) به عهده‌ی خواهان – کارشناسی را از عداد دلایل
خارج

۳ ) به عهده‌ی خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
۴ ) بالسویه
به عهده‌ی طرفین – قرار توقیف دادرسی صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولین
جلسه‌ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه نسبت به مستند
دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند
.......... و اجرای قرار تامین خواسته تا آن زمان ..........

۱ ) مجاز – مجاز است.
۲ ) مجاز – ممنوع
است.
۳ ) ممنوع – مجاز است.
۴ ) مجاز – بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳۰
– حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۱ – چنانچه در پی «ایراد
تامین دعوای واهی» خواهان تامینی را که دادگاه تعیین نموده در مهلت مقرر ندهد
دادگاه، به درخواست خوانده، باید ..........

۱ ) قرار رد دادخواست صادر
نماید که قطعی است.
۲ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند تنها قابل
تجدیدنظر باشد.
۳ ) حکم بر بطلان دعوا صادر نماید که می‌تواند تنها قابل
تجدیدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر
نماید که می‌تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد.


۳۲ – چنانچه
دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود و
لایحه ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به خوانده
..........

۱ ) در هر حال حضوری است.
۲ ) غیابی است مگر اخطاریه به
خوانده ابلاغ قانونی شده باشد.

۳ ) غیابی
است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۴ ) غیابی است مگر
اخطاریه و حکم به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عین
معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و حکم به استرداد آن نیز
صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر بستانکاران .......... و محکوم به
محول (مشمول) مستثنیات دین ..........

۱ ) حق تقدم دارد – می‌باشد.
۲ )
حق تقدم ندارد – می‌باشد.
۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته
نباشد – نمی‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه
خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمی‌باشد.


۳۴ – دعوایی اقامه
می‌شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطلان دعوا صادر
می‌نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رای را
..........

۱ ) قرار تلقی و آن را فسخ نماید.
۲ ) در هر حال فسخ و خود
رسیدگی نماید.
۳ ) قرار تلقی رای را استوار نماید.

۴ ) قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید.


۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در
دادخواست شناخته نشود ..........

۱ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی
رسمی آگهی شود.
۲ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی منتشر می‌شود.
۳
) دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست باید به آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت
شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ شود.


۳۶ – چنانچه در جریان رسیدگی به
دعوایی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، مرجع دیگری ذاتاً صالح
شود دادگاه عمومی باید ..........

۱ ) در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.
۲
) به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۳ ) در هر حال
قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۴ ) قرار عدم
صلاحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


۳۷ –
چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم شده
باشد و به موجب قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود، خواهان
می‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومی .......... اقامه نماید.
۱ ) کرمانشاه یا
تهران
۲ ) کرمانشاه یا محل اقامت خوانده
۳ ) تهران یا محل اقامت
خوانده

۴ ) کرمانشاه، تهران یا محل اقامت
خوانده


۳۸ – چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور
اخلال جزیی ایجاد نموده باشد بی‌آنکه در منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ
.......... است، ..........

۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته
باشد.

۲ ) مزاحمت – حتی اگر منزل مسکونی
سند مالکیت نداشته باشد.

۳ ) در هر حال ممانعت از حق - .
۴ ) ممانعت
از حق – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور
دستور موقت در دعوای متقابل .......... است و در دعوای جلب ثالث اصلی
..........

۱ ) مجاز – مجاز
۲ )
ممنوع – مجاز
۳ ) مجاز – ممنوع
۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفین
قرارداد برای رسیدگی به اختلاف احتمالی شخص معینی را به دادرسی (داوری )انتخاب
نمایند که به طور مطلق از دادرسی (داوری) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشی از
قرارداد بین طرفین، دعوا ..........

۱ ) در صلاحیت داور است.
۲ ) در
صلاحیت داور است به شرط آن که به صلاحیت داور ایراد نشود.

۳ ) در صلاحیت دادگاه است.
۴ ) در صلاحیت
دادگاه است به شرط آن که به صلاحیت دادگاه ایراد نشود.

حقوق
تجارت۴۱ - اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول
اجرای تعهد آمر .......... در برابر آمر مسوول اجرای تعهدات طرف معامله ..........
.

۱ ) نیست اما – است
۲ ) است همچنانکه – است

۳ ) است اما – نیست
۴ ) نیست همچنانکه –
نیست

۴۲ - انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی ........... .

۱ ) در مجمع
عمومی موسس صورت می‌پذیرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومی موسس صورت
می‌پذیرد

۳ ) خاص ممکن است در مجمع عمومی
موسس صورت پذیرد

۴ ) عام باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضاء کلیه
سهامدارن برسد

۴۳ - در شرکت سهامی خاص، نصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور
دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند.

۲ ) حضور دارندگان بیش از
نصف سرمایه شرکت.
۳ ) حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رای دارند.
۴ )
نصف به علاوه یک سهامداران شرکت.


۴۴ - طبق مقررات فعلی، مجمع عمومی عادی
شرکت سهامی باید ..........، برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
قبل تشکیل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ
پایان سال مالی شرکت

۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی
شرکت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت
۴ ) در هر موقعی که در
اساسنامه پیش‌بینی شده که ممکن است ۵ ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت
باشد.


۴۵ - شرکت سهامی خاص می‌تواند .......... شرکت، سهام ممتاز ترتیب
دهد.

۱ ) با تصویب کلیه
سهامداران

۲ ) با تصویب بیش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصویب مجمع
عمومی
۴ ) با تصویب دارندگان بیش از نصف سهام

۴۶ - تاجر ورشکسته به
عنوان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده است. در این حالت، تصمیمات وی
.......... معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ )
فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هیات مدیره همان شرکت


۴۷
- در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود، مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنان
است، .......... مسوول پرداخت باقیمانده دیون شرکت هستند.

۱ ) منفرداً
۲
) منفرداً یا مشترکاً
۳ ) متضامناً

۴ )
منفرداً یا متضامناً


۴۸ - شرکت سهامی خاص می‌تواند با تصویب مجمع
عمومی .......... و رعایت سایر شرایط مربوط، به شرکت سهامی عام تبدیل
شود.

۱ ) فوق‌العاده
۲ )
فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
۳ ) عادی به طور فوق‌العاده

۴ ) فوق‌العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکیل شود

۴۹ - در
شرکت با مسوولیت محدود،تعداد آرای هر شریک، .......... است که در شرکت دارد
..........
۱ ) به تعداد سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.

۲ ) به نسبت سهمی - و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقررکند.
۳ ) به تعداد
سهامی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر
شده باشد.


۵۰ – در طول تصفیه شرکت سهامی ورشکسته، نقل و انتقال سهام
.......... است.

۱ ) مجاز
۲ )
ممنوع اما صحیح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بین خود سهامداران مجاز

۵۱
– در تصفیه ارادی شرکت سهامی عام ...........

۱ ) طلبکاران شرکت و سهامداران
بر یکدیگر تقدمی ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای
حق تقدم هستند.

۳ ) طلبکاران شرکت نسبت به
سهامداران، دارای حق تقدم هستند.

۴ ) طلبکاران شرکت و سهامداران به
اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی ندارند.


۵۲ - شخص «الف»
سهم‌الشرکه خود در یک شرکت نسبی را به شخص «ب» منتقل می‌نماید. در این صورت نسبت به
مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشرکه از شرکت داشته‌اند
...........

۱ ) «الف» و «ب» مسوولیتی ندارند.

۲ ) فقط «ب» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.

۳ ) فقط «الف» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب»
متضامناً به نسبت سهم‌الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.


۵۳ - مقنن
دارنده چک را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف نموده است،
زیرا .......... است.

۱ ) چک سندی رسمی
۲ ) چک درحکم اسناد رسمی
لازم‌الاجرا
۳ ) بدهکاری صادر کننده چک مسلم

۴ ) احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک
زیاد


۵۴ – در مورد اثر توقیف شدن موجودی حساب جاری یا بسته بودن آن
هنگام صدورچک، کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) موجب سلب عنوان چک از سند
می‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چک از سند
نمی‌گردد.

۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.

۴ ) فقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می‌گردد.

۵۵ - شخص
«الف» چکی را در وجه شخص «ب» یا به حواله کرد او صادر نموده و «ب» نیز آن را در وجه
شخص «ج» ظهرنویسی می‌نماید. در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بدهکار نبودن به «ب» و
وقوع اشتباه در صدور چک در صورتی در برابر «ج» قابل استناد است که «ج»
..........

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن
به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳
) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.


۴ ) از وقوع
اشتباه فقط به وسیله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.


۵۶ -
سفته صادره از سوی شرکت «الف» پنج ماه پس از سررسید واخواست می‌گردد. در این صورت
به لحاظ فاصله پنج ماهه میان صدور و ارائه ..........

۱ ) هیچ یک از مسوولین
سفته بری‌الذمه نمی‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنویسان و نمایندگان شرکت صادرکننده
بری‌الذمه می‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنویسان و
ضامنین آنها بری‌الذمه می‌شوند.

۴ ) ظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین
صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.


۵۷ - در مورد برائت ذمه شخص حقیقی
ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از
مانده دیون است.
۲ ) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده
دیون نیست.
۳ ) فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون
است.

۴ ) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده
اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.


۵۸ - کدام عبارت صحیح
است ؟

۱ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند و
مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند.

۲ ) شرکت‌های تضامنی تاجر نیستند و از
شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستند.
۳ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند اما از
شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.
۴ ) شرکت‌های تضامنی، تاجر نیستند اما
شرکت‌های تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

۵۹
- با صدور حکم ورشکستگی .......... ورشکسته حال می‌شود.

۱ ) فقط دیون

۲ ) فقط مطالبات تجارتی

۳ ) مطالبات و دیون
۴ ) مطالبات تجارتی و دیون

۶۰ - در مورد ترتیب
تقسیم اموال ورشکسته، کدام مورد صحیح است ؟

۱ ) اول هزینه‌های ورشکستگی و
ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزینه‌های
ورشکستگی، دوم ممتازها، سوم غرما

۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم
هزینه‌های ورشکستگی
۴ ) اول ممتازها، دوم هزینه‌های ورشکستگی، سوم غرما


* متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال
۱۳۹۱ ( اصول استنباط - حقوق جزا - آیین دادرسی
کیفری)


اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱ -
با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی که می‌گوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده
است وصیت نمود.» کدام عبارت درباره قیاس «تملیک رایگان مال آینده» به «وصیت به مالی
که هنوز موجود نشده» غلط است؟

۱ ) قیاس مزبور، قیاس منصوص‌العله نیست.
۲
) چنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی بوده و درست نمی‌باشد.
۳ ) در
این قیاس، دلالت تنبیه و ایماء، وجود ندارد.

۴ ) با توجه به مجانی بودن وصیت و استفاده از وحدت ملاک
حکم مذکور، تملیک رایگان مال آینده هم درست است.


۶۲ - ماده ۸۸۲
قانون مدنی می‌گوید: «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.» از اینکه
قانون‌گذار، حکم قانونی «ارث نبردن زن و شوهر» را در این ماده به موضوع لعان ربط
داده است. فهمیده می‌شود که علت این حکم، لعان است. این امر مصداق ..........
می‌باشد.

۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صریح


۴ ) دلالت تنبه و ایماء

۶۳
- ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمکّن مدیون» را شرط تحقق التزام به تادیه خسارت قرار داده
است. اگر در پاسخ به این سوال که: «منظور از «تمکن» تمکن مالی ست یا تمکن مادی و
معنوی دیگر را نیز شامل می‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمکن» به
همه‌ی این موارد توجه داشته، کدام مورد صادق خواهد بود؟

۱ ) عموم
۲ )
تقیید
۳ ) اطلاق

۴ ) عموم مستفاد از
اطلاق


۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، توافق بر دریافت
مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود اگر با نپرداختن دین در
موعد مقرر در نتیجه تقصیر بدهکار و از باب تسبیب، ضرری بر طلبکار وارد شده و این
مبلغ را که مشارالیه از باب تاخیر تادیه از مدیون اخذ می‌کند مصداق «مازاد بر بدهی»
و «ربا» ندانیم، این موضوع نمونه‌ای از .......... است.

۱ ) خروج تخصیصی یا
حکمی
۲ ) خروج تخصصی نه موضوعی

۳ )
خروج تخصصی یا موضوعی

۴ ) خروج تخصیصی یا موضوعی


۶۵ - برابر
ماده ۶۰۱ قانون مدنی: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است،
تقسیم باطل می‌شود.» این ماده بیانگر .......... است.

۱ ) واجب اصلی
۲ )
واجب تخییری

۳ ) حکم وضعی

۴
) حکم تکلیفی


۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع:
«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته .......... با واحد ثبتی محلی
خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در
هر جا که میان شرکاء، غایب یا محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه انجام پذیرد. راجع
به نسبت بین ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک از جهت تقسیم
املاک مشمول این قانون، کدام عبارت غلط است؟

۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ )
خاص است ولی ناسخ آن نیست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال
است.

۴ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من
الطرح قابل اعمال نیست.


۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه
طرف معین باشد یا غیرمعین.» اگر کسی در اجرای این ماده، برای یافتن اتومبیل گمشده
خود با تعیین اجرت، اعلان عمومی کند، موضوع مصداق عام .......... است.

۱ ) بدلی
۲ ) مجموعی
۳ ) افرادی
۴ )
استغراقی


۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «بعد از قبض نیز واهب
می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند...» برمی‌آید که تلف عین موهوبه، حق
رجوع را از بین می‌برد. این حکم مصداق .......... است.

۱ ) مفهوم موافق

۲ ) منطوق صریح

۳ ) مفهوم
مخالف


۴ ) منطوق غیرصریح


۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدنی:
«وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی» حکم این ماده، مصداق ..........
است.

۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ )
ظاهر
۴ ) متشابه


۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدنی که بیان
داشته: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند.» کدام عبارت
غلط است؟

۱ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده
امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات عدم انجام با
مالک است، چون او به عنوان
مدعی باید دلیل بیاورد.

۲ ) اگر انجام کار
مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات
انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که به
عنوان مدعی باید دلیل
بیاورد.

۳ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن
اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که
بر
خلاف اصل عدم، ادعا می‌کند.

۴ ) اگر اقدام مشخصی که به عنوان تعهد به
نتیجه بر دوش امین نهاده شده است جنبه منفی داشته باشد (یعنی خودداری از انجام کار
معین باشد) اثبات تعدی امین بر عهده مالک است، زیرا ادعای مالک با اصل عدم، تعارض
دارد و باید اثبات شود.


۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک،
نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. اگر شخصی به وکالت از مالک
بخواهد به نقل و انتقال چنین ملکی بپردازد، وکالت وکیل هم باید با سند رسمی باشد نه
عادی، در رابطه با استنباط این حکم کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) این حکم، مصداق مقدمه واجب است و رسیدن به هدف‌های
تنظیم سند انتقال با رسمی بودن وکالتنامه‌ی مبنای آن سند ملازمه دارد.

۲
) استنباط این حکم بر اساس دلالت مطابقی ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جدای از
تنظیم سند انتقال بوده و ارتباطی بدان ندارد.
۳ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت
مطابقی ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی
وکیل است.
۴ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت التزامی است چون دادن وکالت، جدای
از تنظیم و امضای سند انتقال به وسیله وکیل بوده و ارتباطی بدان
ندارد.


۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تمام
اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل
نافذ است» کدام عبارت در باره نفوذ اعمال وکیل معزولی که از عزل خود بی‌خبر
می‌باشد، درست است؟

۱ ) حکمی غیر استثنایی و مصداق احکام اولیه
است.

۲ ) حکمی استثنایی و مصداق احکام
ثانوی ست که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می‌شود.

۳ ) حکمی غیراستثنایی و مصداق احکام ثانوی است.
۴ ) حکمی استثنایی و
مصداق احکام اولیه است که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا
می‌شود.


۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدنی که می‌گوید: «وکیل در
محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید...» کدام عبارت
صحیح است؟

۱ ) نیابت داشتن، مصداق سلطه و ولایت وکیل بر موکل نبوده و
مغایرتی با اصل عدم ولایت ندارد.

۲ ) وکالت
نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، مصداق اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و
مقدمات وکالت است.

۳ ) وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه،
ارتباطی به اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نداشته بلکه
مستند به اصل عدم سلطه و ولایت است.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۷۴ -
برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، «... دادگاه کیفری
استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.»
متن این ماده .......... .

۱ ) جمله خبری و فاقد معنای امر است.
۲ ) امر
با ماده و مفید معنای وجوب است.
۳ ) جمله انشایی و ظاهر در جواز
است.

۴ ) خبر در مقام انشاء و آکد در افاده
معنای امر است.


۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله یا
قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی
غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان
محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر
یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و
ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند.»
ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است.

۱ ) وارد

۲ ) حاکم
۳ ) مخصّص

۴ ) مقیّد (به
کسر یاء)


۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
حکم دادگاه در مورد تعدیل اجاره بهاء اماکن تجاری مشمول آن قانون قطعی ست و برابر
بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوبه ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی، قابل
درخواست تجدیدنظر می‌باشد. در خصوص نسبت بین دو ماده مزبور کدام عبارت صحیح
است؟

۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و
ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد،
حکم ماده ۴ همچنان
معتبر شمرده می‌شود.

۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص
لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را
تخصیص می‌دهد، حکم ماده ۴ همچنان
معتبر نمی‌باشد.

۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.
خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را
نسخ می‌کند، حکم ماده ۴ دیگر معتبر نمی‌باشد.

۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام
لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق،
عام لاحق را در محدوده‌ی خود نسخ می‌کند، حکم ماده ۴ همچنان معتبر
است.


۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی
مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با
شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.» درباره این دو ماده، کدام عبارت صحیح
است؟

۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودی ولی موضوع مورد استصحاب در ماده
اولی، پدیده‌ای حقوقی و در ماده دومی پدیده‌ای خارجی است.
۲ ) ماده اولی مصداق
استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیده‌ای حقوقی است و ماده دومی، مصداق
استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب
پدیده‌ای خارجی است.
۳ ) ماده اولی، مصداق
استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب
وجودی و موضوع مورد
استصحاب، پدیده‌ای حقوقی است.

۴ ) ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد
استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد
استصحاب،
پدیده‌ای خارجی است.


۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که
می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» دلالت کلمه بیع بر «تملیک عین
به عوض معلوم» مصداق کدام نوع دلالت است؟

۱ ) التزام

۲ ) مطابقه

۳ ) تضّمن
۴ )
اقتضا


۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوی مالی که خواسته
یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» حکم قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. اگر
اختلاف در این باشد که مثلاً دعوای ورشکستگی خواسته‌ای مالی است یا غیر مالی، چه
شبهه‌ای پیش آمده است؟

۱ ) مفهومی
۲ ) موضوعی

۳ ) مصداقی

۴ ) حکمی


۸۰ –
برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف
به اجازه پدر یا جد پدری اوست...» اذن ولی .......... نکاح است.

۱ ) شرط
۲ ) مقتضی
۳ ) سبب
۴ ) علت
تامه


حقوق جزای عمومی و اختصاصی


۸۱ –
رسیدگی به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی، طبق چه قانونی
صورت می‌گیرد؟

۱ ) طبق قانون
ایران

۲ ) طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما
۳ ) طبق قانون طبق قانون
کشور متبوع مجرم
۴ ) طبق قانون کشوری که جرم در قلمرو هوایی آن واقع
شده


۸۲ – عمل نابالغی که عمداً کسی را بکشد، مشمول کدام عنوان
است؟

۱ ) قتل عمد
۲ ) قتل در حکم عمد
۳ ) قتل خطای محض

۴ ) قتل در حکم خطای محض

۸۳ – هرگاه طفل
ممیزی طفل غیر ممیزی را اکراه به قتل کند، در این صورت:

۱ ) دیه از
بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۲ ) عاقله طفل
ممیز محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

۳ ) عاقله هر دو محکوم به پرداخت دیه
می‌شوند.
۴ ) عاقله طفل غیر ممیز محکوم به پرداخت دیه می‌شوند و طفل ممیز تعزیر
می‌شود.

۸۴ – در کدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

۱ ) شروع
به سرقت‌های حدی
۲ ) شروع به سرقت‌های حدی و تعزیری
۳ ) شرو به سرقت‌های
تعزیری

۴ ) شروع به برخی سرقت‌های تعزیری
توام با عوامل مشدده


۸۵ – قاعده‌ی عطف بماسبق نشدن قانون، شامل کدام
مورد نمی‌شود؟

۱ ) مجازات‌های بازدارنده
۲ ) اقدامات تامینی و تربیتی


۳ ) حدود و قصاص و دیات
۴ )
مجازات‌های تعزیری و بازدارنده

۸۶ – شخصی یک تخته قالی مستعمل را نزد سمسار
گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دریافت کند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به
صاحب قالی خودداری می‌کند. عمل سمسار مشمول کدام جرم است؟

۱ )
کلاهبرداری

۲ ) خیانت در امانت
۳
) فروش مال غیر
۴ ) تقلب در کسب و تجارت


۸۷ – هرگاه کسی از کارت
بانکی دیگری که در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب کارت وجهی دریافت کند،
عملش مشمول کدام عنوان است؟

۱ ) سرقت
۲ ) خیانت در امانت
۳ )
کلاهبرداری

۴ ) تحصیل مال
نامشروع


۸۸ – در کدام مورد، گذشت شاکی در مجازات مرتکب بی‌تاثیر
است؟

۱ ) ترک انفاق
۲ ) قصاص نفس در قتل عمدی
۳ ) توهین به افراد
عادی

۴ ) حبس تعزیری در قتل
عمدی


۸۹ – عفو عمومی از اختیارات کدام مرجع می‌باشد؟

۱ ) قانون‌گذار

۲ ) رئیس قوه‌ی
قضاییه
۳ ) مقام رهبری
۴ ) مقام رهبری پس از پیشنهاد عفو از طرف رئیس قوه‌ی
قضاییه

۹۰ – شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی ..........

۱ )
عنوان مجرمانه ندارد.

۲ ) در صورتی که
حفاظت شده باشند جرم است.

۳ ) در هر صورت جرم است.
۴ ) صرفاً در
مورد حیوانات مذکور در قانون خاصّ جرم است.


۹۱ – فردی برای بار اول به
جرم آدم‌ربایی محکوم به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. این فرد ..........
۱ )
نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
۲ ) می‌تواند پس از تحمل هفت سال و نیم
حبس از آزادی مشروط استفاده کند و بعد از گذشتن هفت سال و نیم دیگر به آزادی قطعی
نایل آید.
۳ ) می‌تواند پس از تحمل یک تا پنج سال حبس با تشخیص دادگاه از آزادی
مشروط استفاده کند.

۴ ) می‌تواند پس از
تحمل هفت سال و نیم حبس از آزادی مشروط استفاده کند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از
زمان استفاده از آزادی مشروط به آزادی قطعی نائل شود.۹۲ – مالک
آپارتمانی قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غیر است، اما مدت اجاره منقضی
شده ولی تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وی با کلید یدکی و همراه با خریدار و بدون
رضایت مستاجر و در غیاب او وارد آپارتمان شده آن را به رویت خریدار می‌رساند. عمل
مالک ..........

۱ ) جرم مزاحمت است.

۲ ) جرم هتک حرمت منزل غیر است.
۳ ) به علت
فقدان عنصر معنوی سوء نیت لازم جرم نیست.
۴ ) به علت فقدان عنصر مادی و تعلّق
آپارتمان به خود مالک و غاصبانه بودن تصرّف مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم
نیست.


۹۳ – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا
خارجی کشور در چه صورتی جرم تلقی می‌شود؟

۱
) به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی جرم است.

۲ ) در صورتی که مقدمات اجرایی
را تدارک دیده باشند.
۳ ) در صورتی که عملیات اجرایی را آغاز کرده باشند.
۴
) در صورتی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند.


۹۴ – استفاده از
عناوین علمی دکتر و مهندس برای کسانی که فاقد این عناوین هستند ..........

۱
) عنوان مجرمانه ندارد.
۲ ) در هر صورت و بدون هیچ‌گونه شرطی جرم است.
۳ )
همراه با جعل مدارک جرم است.

۴ ) صرفاً در
صورت استفاده در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی یا نطق در
مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم است.


۹۵ – کلاهبرداری
رایانه‌ای جرمی .......... است.

۱ ) مقید به تحصیل غیر مجاز داده‌های متعلق
به دیگری
۲ ) مطلق است و صرف ورود، تغییر، محو، ایجاد یا توقف داده‌ها قابل
مجازات
۳ ) مقید به ضرر بزه‌دیده و اختلاف در سیستم و سامانه و از بین رفتن
داده‌ها

۴ ) مقید به تحصیل وجه یا مال یا
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری


۹۶ – کدام یک از
شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نیست؟

۱ ) بروز خطر شدید
۲ ) تناسب جرم با
خطر موجود
۳ ) ضرورت ارتکاب عمل برای رفع خطر

۴ ) نداشتن وظیفه مقابله با خطر

۹۷ – اگر
شریکی سهم خود را از مال مشاع نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه آن
را تصاحب کند، عمل شریک چه عنوانی دارد؟

۱ ) غصب

۲ ) خیانت در امانت
۳ ) تصرف عدوانی
۴ )
تحصیل مال نامشروع


۹۸ – ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی به این شرح است:
«هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا
تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس
محکوم می‌گردد.» اگر مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند، عنوان مجرمانه
این فرد محرکّ چیست؟

۱ ) مباشر
۲
) معاون جرم
۳ ) فاعل معنوی
۴ ) سبب اقوی در جرم


۹۹ – شروع به
کدام جرم فاقد مجازات است؟

۱ ) راهزنی
۲ ) اسید پاشی
۳ )
آدم‌ربایی

۴ ) استفاده از سند
مجعول


۱۰۰ – کدام مورد را دادگاه کیفری نمی‌تواند به طور توامان مورد
حکم قرار دهد؟

۱ ) تعلیق مجازات و تعدّد
جرم

۲ ) تخفیف مجازات و تعدّد جرم
۳ ) کیفیات مشدّده قانونی و معاذیر
قانونی
۴ ) کیفیات مخففه قانونی و تبدیل مجازات


آیین دادرسی
کیفری۱۰۱ - در دادگاه ویژه روحانیت صدور قرار بازداشت موقّت
..........

۱)در هیچ موردی تجویز نشده و ممنوع است.

۲) در موارد مخصوص در آیین نامه اجباری است و رسیدگی به
اعتراض متهّم در صلاحیت دادستان کل ویژه روحانیت است.

۳) در همه موارد
اختیاری است و به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه مربوط وابسته است.
۴) در برخی
موارد مخصوص در آیین نامه (اصلاحی ۱۳۸۴) اجباری است و اعتراض به قرار در یکی از شعب
دادگاه ویژه مورد رسیدگی واقع می‌شود.


۱۰۲ - کسانی که حضور آنان در
معاینه و تحقیق محلّی ضروری است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر
نشوند، فقط .......... جلب می‌شوند.

۱) در اتّهام قتل عمدی
۲) در جرایم
مخلّ امنیّت و محیط زیست
۳) در جرایم چک بلامحلّ و کلاهبرداری

۴) در جرایم مخلّ امنیّت و خلاف نظم
عمومی


۱۰۳ - تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضاء ..........

۱)
کاملاً مجاز است.

۲) ممنوع است و ضمانت
اجرای کیفری دارد.

۳) ممنوع است ولی فاقد هر گونه ضمانت اجراست.
۴)
ممنوع است و فقط ضمانت اجرای انضباطی دارد.


۱۰۴ - در صورت اعطای نیابت
قضایی، قاضی معطی نیابت ..........


۱) مجاز به تعیین نوع تامین است ولی
باید نظر دادستان متبوع خود را جلب کند.
۲) مجاز به تعیین نوع تامین نیست و باید
تشخیص تناسب قرار را بر عهده قاضی مجری نیابت قرار دهد.

۳) می‌تواند نوع تامین را معیّن کرده و یا آن را به نظر
قاضی مجری نیابت واگذار کند.

۴) مکلّف است چنانچه تامین از نوع قرار
بازداشت موقّت باشد آن را تعیین و مورد تصریح قرار دهد و مجاز نیست آن را به نظر
قاضی مجری نیابت واگذار کند.


۱۰۵ - چنانچه شخص ثالثی اقدام به توثیق
وثیقه به نام متّهم کرده باشد، در صورت امتناع یا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضایی
در موارد قانونی و محکومیّت او، وثیقه ضبط و .......... از آن پرداخت
می‌شود.

۱) فقط جزای نقدی
۲) ضررو زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به
تشخیص دادستان

۳) جزای نقدی و ضررو زیان
مدعی خصوصی


۴) هم جزای نقدی و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی با موافقت
وثیقه گذار


۱۰۶ - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل
.......... است.

۱) سه روز جز در موارد
استثنایی

۲) یک هفته با لحاظ ایام تعطیل
۳) سه روزدر همه موارد و بدون
استثناء
۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء


۱۰۷ - چنانچه یکی
از اتباع ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده
در ایران دستگیر شود، .......... محاکمه می‌شود.

۱) در دادگاهی که در حوزه آن دستگیر شده
است

۲) دردادگاه‌های کیفری عمومی یا کیفری استان تهران
۳) در مراجع
قضایی تهران در صورتی که تابعیت خارجی تحصیل نکرده باشد
۴) فقط در صورت ارتکاب
جرایم مستوجب حدّ یا قصاص و آن نیز مشروط به عدم کسب تابعیّت خارجی، در مراجع کیفری
تهران.


۱۰۸ - افراد دارای مجوّز از نیروی مقاومت بسیج می‌توانند
.......... به عنوان ضابط اقدام کنند.
۱) فقط در موارد اعلام نیاز سایر ضابطین

۲) در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق
۳) در همه جرایم اعم
از مشهود و غیر مشهود

۴) در جرایم مشهود در
صورت عدم حضور سایر ضابطین و یا عدم اقدام آنها


۱۰۹ - رسیدگی به
تخلّفات افراد صنفی در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در .......... انجام
می‌پذیرد.

۱) سازمان تعزیرات
حکومتی

۲) انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده
۳) سازمان نظام صنفی
۴)
محاکم عمومی

۱۱۰ - اعمال نظارت قضایی دادستان بر ضابطان دادگستری
..........

۱) مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست.

۲) ملازمه با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنها
ندارد.

۳) منحصراً در خصوص نیروی انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله
مراتب فرماندهی است.
۴) در قوانین پیش‌بینی نگردیده و دادستان منحصراً ریاست
اداری بر ضابطان دادگستری دارد.


۱۱۱ - رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کدام
یک از مراجع قضایی صورت می‌گیرد؟

۱) دادگاه
کیفری استان

۲) منحصراً محاکم عمومی محل انتشار نشریه
۳) منحصراً
محاکم عمومی مراکز استان‌ها
۴) محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی محل
انتشار نشریه


۱۱۲ - صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات .......... است و
رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه در صلاحیت .......... قرار
دارد.

۱) دادستان- دادگاه
عمومی

۲) رئیس حوزه قضایی - دادگاه عمومی
۳) دادستان - دادگاه تجدید
نظر استان
۴) رئیس حوزه قضایی - دادگاه تجدید نظر استان


۱۱۳ -
چنانچه دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی به اتّهام قتل عمد، جنایت واقع شده را
غیرعمد تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است ..........

۱)
پرونده را مستقیماً به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم ارجاع می‌دهد.
۲)
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به
دادسرای مرکز استان ارسال می‌کند.

۳) به
این بزه رسیدگی و پس از اعلام ختم دادرسی حکم مقتضی را صادر می کند.

۴)
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به
دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.


۱۱۴ - پس از تایید حکم محکومیّت
کیفری در دیوان عالی کشور، مشخّص می‌شود محکوم علیه دارای محکومیّت‌های قطعی دیگر
بوده که مشمول مقرّرات تعدّد جرم می‌باشد، دیوان عالی کشور، با طی تشریفات قانونی،
کلیّه احکام صادره را نقض کرده و پرونده را جهت صدور حکم واحد به ........... ارجاع
می‌دهد.

۱) دادگاه بدوی صادر کننده آخرین
حکم

۲) دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی
۳) شعبه هم عرض دادگاه
صادرکننده آخرین حکم قطعی
۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده آخرین
حکم


۱۱۵ - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی ..........

۱)
مکلّف است با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا
مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
۲) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی
طرفین را دعوت می‌نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی با مدعی خصوصی مانع رسیدگی
خواهد بود.
۳) مکلّف است یا تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این
وضعیت، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی خواهد بود.

۴) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت
می‌نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.۱۱۶ - حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم
شد.


۱۱۷ - دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم .........
دارد.

۱) مشاوران وزرا

۲) مدیران
کلّ اطلاعات استان‌ها

۳) شهرداران مراکز استان‌ها
۴) نظامی افسران از
درجه سرتیپ به بالا


۱۱۸ - در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی‌شود،
وظایف دادستان بر عهده کیست؟

۱) رئیس حوزه قضائی
۲) دادستان مرکز
شهرستان

۳) دادرس علی البدل
۴)
دادستان نزدیکترین حوزه قضایی


۱۱۹ - کدام یک از اشخاص، حق درخواست اعاده
دادرسی را ندارند؟

۱) وکیل محکوم علیه
۲) رئیس حوزه قضایی
۳)
دادستان کلّ کشور

۴) رئیس دیوان عالی
کشور


۱۲۰ - کدام مورد از موارد احاله نیست؟

۱)محل وقوع جرم از
دادگاه صالح دور باشد.

۲) بیشتر شهود و
شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

۳) بیشتر متهمین در حوزه
دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
۴) به تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا دادستان کلّ
کشور، به منظور حفظ نظم و امنیّت احاله لازم باشد.

منبع :وبلاگ حقوق خواتان

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب