مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
اموزش حقوق شهروندی نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳٩۱

فهرست بروشورهای حقوق
شهروندی

 

دریافت فایل شماره عنوان بروشور ردیف
دریافت فایل 222 آثار طلاق 1
دریافت فایل 258 آزادی مشروط 2
دریافت فایل 84 آشنایی با ارکان
صلح
3
دریافت فایل 55 آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری 4
دریافت فایل 132 آشنایی با املاک در
رهن
5
دریافت فایل 231 آشنایی با تخلفات
اداری
6
دریافت فایل 54 آشنایی با تعزیرات
حکومتی مربوط به کالا و خدمات و نحوه رسیدگی به این تخلفات
7
دریافت فایل 107 آشنایی با تنظیم
قرارداد اجاره اماکن مسکونی
8
دریافت فایل 110 آشنایی با حقوق
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
9
دریافت فایل 04 آشنایی با
دادسراها
10
دریافت فایل 05 آشنایی با دادگاه‌های
عمومی
11
دریافت فایل 79 آشنایی با کمیسیون‌های
پزشکی تأمین اجتماعی
12
دریافت فایل 248 آشنایی با کمیسیونهای
مجلس
13
دریافت فایل 06 آشنایی با مراجع
اختصاصی
14
دریافت فایل 89 آشنایی با معاملات
دولتی
15
دریافت فایل 198 آشنایی با مقررات و
قواعد کلی اجاره مسکن و ملک
16
دریافت فایل 230 آشنایی با وظایف و
اختیارات سازمان بازرسی کل کشور
17
دریافت فایل 105 آشنایی در مورد معامله
اتومبیل
18
دریافت فایل 160 ابلاغ اخطاریه و رأی
به وکیل در امور مدنی
19
دریافت فایل 157 ابلاغ اوراق قضایی در
امور مدنی ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن
20
دریافت فایل 243 اثبات رابطه زوجیت در
ازدواج موقت
21
دریافت فایل 246 اجاره غرفه ها و دکه
ها از شهرداری و نحوه تخلیه آنها
22
دریافت فایل 253 اجازه دادگاه برای
ازدواج دختر
23
دریافت فایل 76 اجرای احکام مدنی (04)
پرداخت محکوم به و هزینه‌‌های اجرایی
24
دریافت فایل 77 اجرای احکام و اسناد
خارجی
25
دریافت فایل 48 اختلاف کارگر و
کارفرما
26
دریافت فایل 235 اخذ گذرنامه برای
کودک
27
دریافت فایل 24 ارث 28
دریافت فایل - ارث (با اصلاحات مطابق
قانون جدید) سال ۱۳۸۸
29
دریافت فایل 241 ازدواج ایرانیان مقیم
خارج از کشور
30
دریافت فایل 135 ازدواج با زن طلاق
گرفته: (مطلقه)
31
دریافت فایل 133 ازدواج مجدد و حقوق
همسران
32
دریافت فایل - استعمال یا قاچاق مواد
مخدر و مجازات آن
33
دریافت فایل 119 استفاده از عناوین
جعلی
34
دریافت فایل 156 استفاده تجاری از
اماکن مسکونی
35
دریافت فایل 117 استفاده غیر مجاز از
آب، برق و...
36
دریافت فایل 154 اشخاص حقیقی و نحوه
اقامه دعوی
37
دریافت فایل 01 اظهارنامه 38
دریافت فایل 217 اظهارنامه اولین اقدام
قبل از طرح دعوی در دادگستری
39
دریافت فایل 95 اعاده دادرسی در امور
کیفری
40
دریافت فایل 205 اعتبار چک مشروط 41
دریافت فایل 52 اعسار 42
دریافت فایل 229 اعضاء هیأت اجرایی
انتخابات و وظایف آنها
43
دریافت فایل 115 افشای اسرار
دیگران
44
دریافت فایل 10 اقامه دعوی کیفری 45
دریافت فایل 189 اقسام طلاق 46
دریافت فایل 242 اکراه در عقد
نکاح
47
دریافت فایل 08 اگر به دادسرا یا
دادگاه رفتید
48
دریافت فایل 118 امتناع از پرداخت شارژ
آپارتمان و برخورد قانونی با آن
49
دریافت فایل 53 امین 50
دریافت فایل 166 انتقال عین مستأجره
مطابق قانون سال 1356
51
دریافت فایل 200 انتقال مسکن یا ملک
غیر بدون اجازه مالک
52
دریافت فایل 124 انتقال مصدومان به
مراکز درمانی
53
دریافت فایل 23 انحصار وراثت 54
دریافت فایل 186 انحلال عقد ازدواج
موقت
55
دریافت فایل 22 انحلال نکاح (طلاق،
فسخ، بذل مدت)
56
دریافت فایل 218 اهدای جنین 57
دریافت فایل 43 بازداشت غیر قانونی
توسط مأمورین
58
دریافت فایل 221 بازداشت موقت در
دادسرا
59
دریافت فایل 35 بایدها و نباید‌های
آپارتمان نشینی
60
دریافت فایل 203 بدهکاران مالی و حبس
آنان (یوم‌الاداء)
61
دریافت فایل 127 بدهکاری دولت به مردم
و نحوه بازپرداخت آن
62
دریافت فایل 272 بررسی وظایف داوران
ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
63
دریافت فایل 266 بررسی وظایف مربیان
ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی
64
دریافت فایل 114 بکارگیری اسلحه توسط
مأمورین
65
دریافت فایل 172 بیمه اتومبیل کمتر از
نرخ دیه
66
دریافت فایل 219 بیمه اجباری مسئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث
67
دریافت فایل 137 پرداخت دیه از
بیت‌المال
68
دریافت فایل 178 پرسش‌ها و پاسخهایی در
ارتباط با گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق
69
دریافت فایل 180 پرسشها و پاسخهایی در
مورد طلاق (مفهوم، ماهیت حقوقی و سابقه تقنینی)
70
دریافت فایل - پولشویی و مقررات حاکم
بر آن
71
دریافت فایل 185 تأثیر رضایت و گذشت
شاکی قبل و بعد از صدور حکم قطعی در خصوص صدور چکها
72
دریافت فایل 68 تأثیر گذشت شاکی بعد
از صدور حکم قطعی
73
دریافت فایل 237 تأمین در چکهای بلامحل
و شرایط گواهی عدم پرداخت
74
دریافت فایل 09 تأمین دلیل 75
دریافت فایل 250 تأمین دلیل جهت تحویل
کلید
76
دریافت فایل 94 تجدیدنظر خواهی از
آرای دادگاه‌‌های کیفری
77
دریافت فایل 93 تحقیق از شاکی و متهم
در دادسرا
78
دریافت فایل 96 تحقیقات مقدماتی در
دادسرا
79
دریافت فایل 36 تصرف عدوانی، رفع
مزاحمت و ممانعت از حق
80
دریافت فایل 07 تعرض قانونی به
آزادی‌‌های فردی
81
دریافت فایل 56 تعلیق و اجرای مجازات
و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
82
دریافت فایل 122 تعمیر اماکن
استیجاری
83
دریافت فایل 161 تقدیم دادخواست وشروع
به رسیدگی در امور مدنی
84
دریافت فایل 163 تمدید اجاره اماکن
تجاری
85
دریافت فایل 65 تملک اراضی و املاک
برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی
86
دریافت فایل 165 تنظیم اجاره‌نامه و
نحوه پرداخت اجاره‌بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال 1356
87
دریافت فایل 74 توقیف اموال منقول و
غیر منقول
88
دریافت فایل 138 توقیف دیه و برداشت
مهریه از آن
89
دریافت فایل 175 ثبت و حذف وقایع
ازدواج و طلاق در شناسنامه
90
دریافت فایل 173 جبران زیان‌های بدنی
از طریق صندوق بیمه
91
دریافت فایل 257 جرایم ضد عفت و اخلاق
عمومی
92
دریافت فایل 254 جرم اختلاس و مجازات
آن
93
دریافت فایل 263 جرم مشهود 94
دریافت فایل 159 جریان دادخواست حقوقی
از زمان تقدیم آن تا جلسه رسیدگی
95
دریافت فایل 37 جعل اسناد 96
دریافت فایل 181 جنون مرد و زن بعد از
عقد
97
دریافت فایل 14 چک و مسایل آن 98
دریافت فایل 152 چک‌های صندوق
قرض‌الحسنه
99
دریافت فایل 34 چگونگی احتساب دیه در
سال 1385
100
دریافت فایل 57 چگونگی انجام معاملات
در بنگاه‌‌های مشاورین املاک
101
دریافت فایل 15 چگونگی به اجرا گذاشتن
چک در مراجع ثبتی
102
دریافت فایل 58 چگونگی تنظیم قرارداد
اجاره واحد‌های مسکونی و نحوه تخلیه آنها
103
دریافت فایل 16 چگونگی طرح دعوی در
دیوان عدالت اداری
104
دریافت فایل 11 چگونگی و نحوه مطالبه
خسارت ناشی از جرم
105
دریافت فایل 215 چه کسانی می توانند
داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند
106
دریافت فایل 232 حدود اختیارات و وظایف
مدیران در آپارتمانها
107
دریافت فایل 158 حدود اختیارات وکیل در
دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه
108
دریافت فایل 63 حدود اعتبار اسناد
رسمی و عادی در دعاوی مدنی
109
دریافت فایل 46 حدود انتظارات قانونی
مردم از نمایندگان شورای اسلامی
110
دریافت فایل 69 حدود مسئولیت کیفری
اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال
111
دریافت فایل 182 حضانت طفل پس از فوت
پدر
112
دریافت فایل 71 حضور یا عدم حضور
اصحاب دعوی در محاکمه‌‌های حقوقی
113
دریافت فایل 136 حق حضانت مادر نسبت به
فرزند
114
دریافت فایل 223 حق حضانت و ملاقات با
طفل
115
دریافت فایل - حق حضانت و ملاقات با
طفل ویرایش جدید
116
دریافت فایل 206 حق شریک در فروش ملک
مشترک
117
دریافت فایل 164 حق کسب و پیشه بر
مبنای قانون 1356
118
دریافت فایل 108 حقوق زندانی 119
دریافت فایل 208 حقوق مالکیت
معنوی
120
دریافت فایل 184 حقوق مالی زن در نکاح
دایم منقطع
121
دریافت فایل 131 حقوق مستمری ناشی از
فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث
122
دریافت فایل - حقوق و تعهدات
سهامداران بورس اوراق بهادار
123
دریافت فایل 86 حقوق و تکالیف مراجعه
کنندگان به دادسرا
124
دریافت فایل 211 حقوق و تکالیف والدین
و فرزندان
125
دریافت فایل 269 حقوق و مسئولیت زنان
در خانواده
126
دریافت فایل 268 حقوق و مسئولیت مردان
در خانواده
127
دریافت فایل 82 حقوق و مسئولیت‌‌های
صغیر ـ بالغ ـ رشید
128
دریافت فایل 111 حقوق و وظایف زن و
شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی
129
دریافت فایل 88 حقوق و وظایف ضابطان
دادگستری
130
دریافت فایل 87 حقوق و وظایف کارشناس
در امور کیفری
131
دریافت فایل 112 حوادث ورزشی 132
دریافت فایل 120 خرید، تحصیل و مخفی
کردن مال مسروقه
133
دریافت فایل 270 خصوصی سازی و مزایای
آن
134
دریافت فایل 170 خلع‌ید و قلع و قمع
بنای غیر مجاز
135
دریافت فایل 44 خودداری از کمک به
مصدومین
136
دریافت فایل 40 خیانت در امانت 137
دریافت فایل 216 دانستنیهای چک حقوقی و
تکالیف دارنده چک بلامحل
138
دریافت فایل 12 داوری در امور
مدنی
139
دریافت فایل 183 داوری در طلاق 140
دریافت فایل 45 دستور موقت یا دادرسی
فوری
141
دریافت فایل 225 دیه 142
دریافت فایل 143 دیه در ماه‌‌های
حرام
143
دریافت فایل 144 رانندگی بدون
پروانه
144
دریافت فایل 213 راهنمایی اعاده
دادرسی
145
دریافت فایل 91 رأی غیابی در امور
کیفری
146
دریافت فایل 148 ربا و مسائلی چند 147
دریافت فایل 41 رشا و ارتشاء 148
دریافت فایل 149 رعایت حقوق همسایگان
نسبت به یکدیگر
149
دریافت فایل 59 روابط حقوقی اشخاص در
خصوص معاملات اتومبیل و نقش نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل
150
دریافت فایل 179 سئوالاتی چند درباره
مستثنیات دین
151
دریافت فایل 13 سازش در دعاوی کیفری و
مدنی
152
دریافت فایل 271 سازمان بورس (وظایف و
اختیارات)
153
دریافت فایل 42 سرقت و مسایل قضایی
مربوط به آن
154
دریافت فایل 168 سرقفلی اماکن تجاری
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
155
دریافت فایل 123 سرقفلی مغازه‌ها 156
دریافت فایل 224 سفته و نحوه مطالبه
آن
157
دریافت فایل - سفته و نحوه مطالبه آن
ویرایش جدید
158
دریافت فایل 187 سقط جنین 159
دریافت فایل 176 سکونت زوجین و اشتغال
آنان
160
دریافت فایل 239 سن ازدواج 161
دریافت فایل 153 شرایط پذیرش درخواست
سقط جنین
162
دریافت فایل 83 شرایط پرداخت نحله و
اجرت‌المثل به زوجه
163
دریافت فایل 19 شروط ضمن عقد در
ازدواج
164
دریافت فایل 33 شناسنامه و دادخواست
تغییر تاریخ تولد
165
دریافت فایل 190 شیوه‌‌های جلوگیری از
فرار متهم
166
دریافت فایل 100 صلاحیت محلی در امور
مدنی
167
دریافت فایل 49 ضرب و جرح عمدی و شرکت
در منازعه
168
دریافت فایل 67 ضمانت 169
دریافت فایل 103 طرح دعوی از سوی اتباع
خارجی در امور مدنی
170
دریافت فایل 227 طلاق به درخواست
زن
171
دریافت فایل 226 طلاق به درخواست
شوهر
172
دریافت فایل 251 طلاق توافقی 173
دریافت فایل 252 طلاق و مهریه 174
دریافت فایل 210 عدم استفاده از کمربند
ایمنی در رانندگی و پیامدهای قضایی آن
175
دریافت فایل 121 عرضه مواد آرایشی و
خوردنی غیر بهداشتی و فاسد
176
دریافت فایل 177 عسر و حرج زوجه و
تقاضای طلاق از سوی او
177
دریافت فایل 199 عفو محکومان 178
دریافت فایل 201 عفو یا قصاص قتل 179
دریافت فایل 212 عندالمطالبه یا مدت
دار بودن مهریه
180
دریافت فایل 155 عوارض شهرداری و
معاملات املاک
181
دریافت فایل 32 غایب مفقودالاثر 182
دریافت فایل 21 فرزند خواندگی 183
دریافت فایل 75 فروش اموال توقیف
شده
184
دریافت فایل 125 فروش جهیزیه توسط
شوهر
185
دریافت فایل 171 فروش و انتقال مال
دیگری
186
دریافت فایل 101 فوت اصحاب دعوی 187
دریافت فایل 130 قانون حاکم بر
شرکت‌‌های دولتی
188
دریافت فایل 192 قانون و تغذیه
کودک
189
دریافت فایل 150 قتل زن توسط مرد 190
دریافت فایل 194 قتل عمد 191
دریافت فایل 38 قتل غیر عمد ناشی از
رانندگی
192
دریافت فایل 90 قرارداد حمل و نقل و
مسئولیت متصدیان حمل کالا
193
دریافت فایل 92 قرار‌های نهایی در
دادسرا و حق اعتراض شاکی نسبت به آنها
194
دریافت فایل 214 قسمتهای مشاع در
آپارتمان و نحوه نگهداری آن
195
دریافت فایل 273 قوانین و مقررات
دوپینگ
196
دریافت فایل 228 قیم نامه یا ابلاغ
نامه سرپرستی
197
دریافت فایل 17 قیمومت و شرایط
آن
198
دریافت فایل 162 کالای غیر استاندارد و
خسارت ناشی از مصرف آن
199
دریافت فایل 70 کفالت در امور
کیفری
200
دریافت فایل 267 کلیاتی درباره غایب
مفقود الاثر و نحوه تعیین امین برای دارایی ایشان
201
دریافت فایل 99 کیفیت رسیدگی به آرای
صادره از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور
202
دریافت فایل 98 کیفیت رسیدگی به
درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌‌های عمومی جزایی در دادگاه تجدیدنظر
203
دریافت فایل 116 گذشت اولیای دم در قتل
عمد
204
دریافت فایل 188 گواهی عدم امکان سازش
و مدت اعتبار آن
205
دریافت فایل 81 مال مسروقه را چگونه
مسترد کنیم
206
دریافت فایل 245 مبانی فقهی خیانت در
امانت
207
دریافت فایل 260 مجازات تهیه و ترویج
سکه تقلبی
208
دریافت فایل 256 مجازات شریک و معاون
جرم
209
دریافت فایل 191 مجازات صدور چک بلامحل
با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدور
210
دریافت فایل 262 مجازات مزاحمت برای
بانوان و اطفال
211
دریافت فایل 259 مجازات مصرف مشروبات
الکلی
212
دریافت فایل 255 محاربه و افساد فی
الارض و مجازات آن
213
دریافت فایل 140 محاسبه دیه و تعیین
میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند
214
دریافت فایل 174 محیط زیست و آلودگی
هوا
215
دریافت فایل - مزایای بورس اوراق
بهادار(وظایف کارگزاران و سرمایه گذاران مبتدی)
216
دریافت فایل 126 مسئولیت اشخاص حقوقی
در مورد چک بی‌محل
217
دریافت فایل 139 مسئولیت پرداخت هزینه
بازسازی صحنه تصادف با چه کسی است؟
218
دریافت فایل 47 مسئولیت پزشک نسبت به
آسیب‌‌های ناشی از درمان
219
دریافت فایل 261 مسئولیت کیفری 220
دریافت فایل 145 مسئولیت مالک اتومبیل
در تصادف
221
دریافت فایل 202 مسئولیت مدنی و کیفری
صاحبان آژانس املاک
222
دریافت فایل 249 مسئولیت ناشی از عدم
مراقبت از اموال و حیوانات
223
دریافت فایل 113 مستی و ارتکاب
جرم
224
دریافت فایل 106 مطالبه ضرر و زیان
ناشی از جرم
225
دریافت فایل 50 معامله اموال غیر
منقول
226
دریافت فایل 236 معرفی دیوان عدالت
اداری
227
دریافت فایل 80 معرفی کمیسیون‌‌های
شهرداری ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
228
دریافت فایل 196 مقررات و قواعد اختاص
اجاره اماکن تجاری جلد 2
229
دریافت فایل 195 مقررات و قواعد اختصاص
اجاره اماکن تجاری جلد 1
230
دریافت فایل 197 مقررات و قواعد اختصاص
اجاره اماکن تجاری جلد 5
231
دریافت فایل 247 مقررات و قواعد
اختصاصی اجاره اماکن تجاری (3)
232
دریافت فایل 233 مقررات و قواعد
اختصاصی اجاره اماکن تجاری (4)
233
دریافت فایل 62 منشور حقوق شاکی و
متهم در دادسرا
234
دریافت فایل 61 منشور حقوق گواه 235
دریافت فایل 31 مهریه 236
دریافت فایل - مهریه (با اصلاحات
مطابق قانون جدید) سال۱۳۸۸
237
دریافت فایل 142 مهریه و وراثت در نکاح
موقت
238
دریافت فایل 109 میراث زوج و زوجه 239
دریافت فایل 66 نامگذاری افراد و نحوه
تغییر آن
240
دریافت فایل 25 نحوه اجرای احکام
کیفری
241
دریافت فایل 73 نحوه اجرای احکام مدنی
(01) مقدمات اجرا
242
دریافت فایل 03 نحوه اقامه دعوی در
دادسرا
243
دریافت فایل 02 نحوه تنظیم
دادخواست
244
دریافت فایل 97 نحوه رسیدگی به
پرونده‌‌های کیفری در دادگاه‌‌های عمومی، جزایی و دادگاه کیفری استان
245
دریافت فایل 234 نحوه رسیدگی به
درخواست تجدیدنظر خواهی از آراء کیفری در دیوانعالی کشور
246
دریافت فایل 207 نحوه رسیدگی به شکایت
مولفان و مصنفان و هنرمندان و ضمانت اجرای قانون
247
دریافت فایل 141 نحوه محاسبه مهریه بعد
از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه
248
دریافت فایل 78 نحوه وصول جزای نقدی
از محکوم‌علیه
249
دریافت فایل 28 نسب 250
دریافت فایل 224 نشوز در عقد
ازدواج
251
دریافت فایل 220 نظارت بر رعایت حقوق
شهروندی در قوه‌قضائیه
252
دریافت فایل 134 نفقه فرزندان 253
دریافت فایل 20 نفقه و چگونگی طرح
دادخواست
254
دریافت فایل 129 نقش مدیر عامل در
شرکت‌‌های سهامی
255
دریافت فایل 193 نقش هیأت منصفه در
دعاوی کیفری
256
دریافت فایل 151 نقل و انتقال چک 257
دریافت فایل 146 نکاتی در خصوص بیمه
شخص ثالث در حوادث رانندگی
258
دریافت فایل 72 نکاتی درباره چگونگی
تبدیل کاربردی اراضی زراعی و باغها
259
دریافت فایل - نکاتی درباره چگونگی
تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغها (با آخرین اصلاحات)
260
دریافت فایل 264 نگاهی به حقوق
ورزشی
261
دریافت فایل 104 نیابت قضایی در امور
مدنی
262
دریافت فایل 128 واسطه‌گری در معاملات
ملکی
263
دریافت فایل 265 ورزش از دیدگاه حقوق
کیفری
264
دریافت فایل 29 ورشکستگی 265
دریافت فایل 147 ورود به عنف منزل یا
مسکن دیگری
266
دریافت فایل 102 ورود و جلب شخص ثالث
در دعاوی مدنی
267
دریافت فایل 30 وصیت 268
دریافت فایل 240 وصیت به نفع جنین 269
دریافت فایل 51 وضعیت حقوقی بیگانگان
در ایران
270
دریافت فایل 204 وضعیت حقوقی عقد
موقت
271
دریافت فایل 209 وظایف قانونی پزشکی و
ارائه گزارش بیماریهای خاص
272
دریافت فایل 27 وقف 273
دریافت فایل 85 وکالت اتفاقی، تسخیری
و معاضدتی
274
دریافت فایل 167 وکالت بلاعزل 275
دریافت فایل 26 وکالت در دعاوی کیفری
و مدنی
276
دریافت فایل 64 هبه 277
دریافت فایل 60 هزینه شکایت و درخواست
تعقیب کیفری
278

 

منبع: معاونت آموزش
قوه قضائیه
  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب